Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení hornických odborů SHO Havířov

22. 7. 2015

 

 

Dnes bylo v Ostravě zástupci hornických odborů SHO Havířov předáno vládě prohlášení, ve kterém odbory upozorňují na situaci horníků v souvislosti s odchody do důchodu. Za vládu dokument převzal Pavel Bělobrádek.

 

P R O H L Á Š E N Í

zástupců horníků OKD dne 22.7.2015

 

Vyzýváme vládu České republiky, aby přistoupila k okamžitému řešení odchodu do důchodů horníků v České republice.

Vysoký počet chorob z povolání, obecných onemocnění, ztráta fyzické zdatnosti i vysoký počet pracovních úrazů – to jsou všechno nepříznivé faktory, které tyto zaměstnance vyřazují z pracovního procesu nebo jim případně znemožňují vykonávat další zaměstnání do doby odchodu do řádného důchodu.

Je naprosto nereálné očekávat, že by se s těmito hendikepy většina horníků uplatnila na trhu práce.

Jsme bohužel jedinou zemí v Evropě, kde není tato fyzicky náročná práce zohledněna dřívějším odchodem do důchodu! Ve většině zemí EU odcházejí horníci do důchodu ve věku 43 až 55 let!

Samotní horníci svou prací přinášejí ekonomice České republiky nemalé příjmy.

Argumenty některých politiků, že dřívější odchod do důchodů není „systémovým“ řešením, považujeme za naprosto nepřijatelné. Vždyť i v naší české společnosti jsou skupiny státních zaměstnanců, jejichž práce je zohledněna výsluhovými rentami po 15 letech práce.

Apelujeme tedy na vás, volené zástupce občanů této republiky, abyste již přestali zavírat oči před tímto problémem a legislativně jej vyřešili.

Nechte nás horníky, alespoň pár let užívat zaslouženého důchodu, na který do důchodového pojištění přispíváme výraznou výši!


Ing. Jaromír Pytlík
předseda
Sdružení hornických odborů