Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada doporučila sněmu schválit rozpočet OS PHGN na rok 2017

9. 2. 2017

 

 


Jak se plní kolektivní smlouva vyššího stupně, příprava II. sněmu svazu, rozpočet svaz na 2017 a aktuální situace v členských odborových sdruženích a organizacích byly hlavními tématy jednání IV. rady OS PHGN 8. února v Praze.


Předseda odborového svazu Jan Sábel při kontrole usnesení z minulé rady konstatoval, že svazoví právníci a inspektoři bezpečnosti práce splnili úkol připravit na jednání tripartity podkladový materiál k této problematice. Předseda svazu předložil radě návrh rozpočtu OS PHGN na rok 2017 včetně rozpočtového provizória. Předsedkyně revizní komise svazu Dita Hricová doporučila návrh rozpočtu schválit. Rada po zapracování připomínek návrh schválila a uložila předsedoví svazu předložit jej ke schválení sněmu svazu.


První místopředseda OS PHGN Jaromír Franta přiblížil, jak se plní ustanovení kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS). Podle informací členů svazu byla odvětvová smlouva v uplynulém roce ve všech bodech plněna s výjimkou akciových společností AWT a OKD Ostrava.


V březnu 2015 z podnětu odborového sdružení zaměstnanců VOKD uplatnil svaz požadavek na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy. V souladu s platnou legislativou musí návrh na rozšíření podat smluvní strany společně. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu však v červnu písemně sdělil, že představenstvo návrh nepodpořilo. V červnu 2016 svaz opětovně z podnětu Odborového sdružení zaměstnanců VOKD uplatnil požadavek k zahájení řízení o rozšíření kolektivní smlouvy. Důvodem byla nová skutečnost, kdy při insolvenčním řízení byl na společnost VOKD prohlášen konkurz a zbylí kmenoví zaměstnanci VOKD byli podle ustanovení zákoníku práce předvedeni k jinému zaměstnavateli Slezská důlní díla (SDD), a.s.Představenstvo svazu zaměstnavatelů projednání žádosti přerušilo s ohledem na probíhající jednání o členství uvedeného zaměstnavatele ve svazu. Podle písemného sdělení zaujme konečné stanovisko na březnovém zasedání představenstva.


Místopředseda J. Franta doplnil, že na nejbližším hodnocení odvětvové smlouvy s vedením zaměstnavatelského svazu na to upozorní a bude žádat vysvětlení. V této souvislosti předseda Sdružení základních odborových organizací Ostrava  Václav Sacha informoval o snaze odborů docílit přistoupení SDD a.s. do zaměstnavatelského svazu, aby se i na tuto firmu vztahovala odvětvová smlouva. Odbory o to usilují již dva roky, ale majitelé této společnosti o to nemají zájem.


Jaromír Franta uvedl, že odborový svaz zahájí přípravu návrhu nové odvětvové smlouvy a její návrh bude zaměstnavatelskému svazu předložen již v červnu. Rada proto uložila členům svazu předložit nejpozději do 15. března v legislativní podobě požadavky a návrhy na novou KSVS. Rada rovněž schválila složení vyjednávacího týmu. Jeho šéfem a hlavním vyjednavačem je opět Jaromír Franta, členy týmu jsou Jaromír Pytlík, Jan Smolka, Petr Švehla, Arnošt Ševčík, Vilém Válek, Bohdan Štěpánek, Václav Sacha, Vladimír Baldrián a svazoví právníci Antonín Těšík a Markéta Marinková.


Sněm OS PHGN bude 27. dubna v Luhačovicích
Rada svazu projednala přípravu II. sněmu OS PHGN, který se uskuteční 27. dubna v hornickém hotelu Harmonie II v Luhačovicích. Rada schválila program sněmu a uložila členům svazu nahlásit do 7. dubna jmenovitě delegáty sněmu a členy do mandátové a návrhové komise.
Poté zástupci členských sdružení informovali radu o situaci ve svých organizacích. Petr Švehla z SOO Sokolov uvedl, že novou kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem odbory podepsaly již loni v prosinci. Situace ve firmě je stabilizovaná.


Arnošt Ševčík s SOO CCG Most řekl, že dodatky kolektivní smlouvy jsou připravené k podepsání. Společnost prochází reorganizačními změnami.


Bohdan Štěpánek z SOO Diamo s.p., Geam Dolní Rožínka informoval, že odbory dojednaly dodatek kolektivní smlouvy. V souvislosti s ukončením těžby uranové rudy ve Stráži pod Ralskem rozeslalo Diamo 150 výpovědí.


Předseda SHO OKD Jaromír Pytlík řekl, že situace v OKD je vážná, zaměstnanci žijí a pracují ve velkém napětí. OKD je v insolvenci a řešení situace je zatím v nedohlednu. Došlo k poklesu mezd o 4,8 procent. Uvedl, že SHO považuje za nejvhodnější řešení pro zaměstnance i daňové poplatníky návrh ministra Jana Mládka, aby OKD převzal státní podnik Diamo za jednu korunu, které by pak důlní společnost dále provozovalo.


Předseda odborů Dolu Paskov Rostislav Palička uvedl, že v rámci příprav na ukončení těžby k 31. březnu probíhají pohovory s horníky, aby si vybrali z několika variant, a to zda chtějí přejít na karvinskou část OKD, nebo odejít dohodou nebo výpovědí. Odbory podepsaly se zaměstnavatelem dohodu, jak se vypořádat s navýšením odstupného podle uzavřené a stále platné kolektivní smlouvy.

 

img_8292.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Autor, foto: Petr Kolev