Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada OS PHGN jednala o hospodaření a rozpočtu

12. 2. 2015

 

 

Rada jednala o hospodaření a přípravě Sněmu a Sjezdu OS PHGN, o vývoji hospodaření a nakládání s majetkem svazu, o návrhu rozpočtu na rok 2015, kolektivní smlouvě vyššího stupně (KSVS), přípravě Sněmu a Sjezdu svazu a situaci v členských organizacích. To byly hlavní body jednání XII. Rady Odborového svazu PHGN v Domě odborových svazů v Praze.


Informace o hospodaření podal předseda OS PHGN Jan Sábel.
První místopředseda OS Jaromír Franta informoval, že Rada podala Zaměstnavatelskému svazu důlního a naftového průmyslu-Společenstvo těžařů (ZSDNP) návrh, aby se v rámci uzavřené KSVS otevřela otázka navýšení mzdových tarifů v návaznosti na zvýšení minimální mzdy. Zaměstnavatelský svaz první návrh odborů na zvýšení minimálních mzdových tarifů o 2,5 až 3 procenta odmítnul a předložil vlastní návrh, který je pro odbory nepřijatelný. J. Franta ujistil, že vyjednání bude pokračovat, sejdou se tříčlenné týmy z obou stran a budou hledat řešení.
Předseda SZOO Ostrava Václav Sacha při této příležitosti navrhnul vedení svazu požádat ministerstvo práce a sociálních věcí, aby odvětvová smlouva platila pro všechny formy v odvětví PHGN, jako je tomu například u Odborového svazu Stavba. Návrh byl přijat.


V dalším bodě se Rada shodla na tom, že se IV. Sněm uskuteční ve dnech 9. a 10. dubna v hornickém hotelu Harmonie v Luhačovicích. Rada svazu rovněž zahájila přípravy na VIII. Sjezd OS PHGN a určila termín jeho konání na 11. a 12. března 2016 v odborářském hotelu Olšanka v Praze.


Následovala výměna informací členů Rady o situaci v členských organizacích. Obecně řečeno, situace není nikde příliš optimistická, někde přímo krizová. Například předseda SOO Sokolovské uhelné (SU) Jan Smolka, že ekonomika a hospodaření akciové společnosti je zatíženo nevýhodně uzavřenou smlouvou s energetickým gigantem ČZ o ceně uhlí a jeho dodávkách pro Elektrárnu Tisová. Firmě vzniká roční ztráta 300 milionů korun. Když se k tomu připočte pokles cen elektrické energie, poplatky za emise a další negativní vlivy, tak hrozí, že největší zaměstnavatel v Karlovarském kraji bude nucen zrušit zpracovatelskou část firmy a propustit až 1300 lidí. Proto odbory SU při kolektivním vyjednávání přistoupili na nižší růst mezd výměnou za zachování zaměstnanosti.


Předseda SOO CCG Most Jaromír Franta přiblížil široce medializované události kolem prolomení územních limitů v Severní energetické a o problémech Lomu Vršany s další těžbou uhlí, které způsobilo ekologické hnutí Kořeny, když podalo stížnost a v podstatě zastavilo všechny projekty na pokračování těžby. Hlavní vyjednavač kolektivních smluv a místopředseda SOO CCG Most Arnošt Ševčík informoval, že i přes všechny těžkosti, kterými skupina prochází, se odborářům podařilo vyjednat velice slušné mzdové nárůsty pro jednotlivé firmy skupiny na další tři roky. Například v Severní energetické vzrostou mzdové tarify v letošním roce o 5 procent, v roce 2016 o 4 a posledním roce platnosti kolektivní smlouvy o 3 procenta. Podobný růst mezd bude probíhat i ve Vršanské uhelné.


Předseda Sdružení hornických odborů OKD Ostrava a místopředseda OS PHGN Jaromír Pytlík řekl, že letošní rok bude pro důlní společnost OKD Ostrava a její zaměstnance kritický. Největší zaměstnavatel v Moravskoslezském kraji propustil v loňském roce kolem 800 zaměstnanců. Podobně tomu bude i letos, kdy dojde k dalšímu snížení těžby a stavu zaměstnanců. To se dotkne i pracovníků dodavatelských firem, kteří jsou převážně z Polska a Slovenska.


Předseda OS PHGN Jan Sábel v závěru informoval Radu o jednáních, které vede svaz s ministry, předsedy vládních politických stran a poslanci. Připomněl, že koaliční politické strany před volbami mnohé naslibovaly, ale nyní se ke svým slibům nehlásí a někteří dokonce úplně obrátili a otevřeně vystupují v neprospěch celého odvětví. To platí zejména o předsedovi hnutí ANO a ministru financí Andreji Babišovi, který ještě v létě odborářům sliboval, že horníky podpoří a nyní veřejně tvrdí, že tato země uhlí nepotřebuje. Zřejmě chce, aby uhlí v teplárnách nahradila biomasa, kterou produkují jeho firmy. Podobně se zachoval předseda ČSSD a předseda vlády Bohuslav Sobotka, který rovněž před volbami ujišťoval horníky podporou odvětví a nyní veřejně vystupuje proti prolomení limitů. Podle Sábela vláda ustupuje tlaku různých ekologických, zájmových a lobbistických uskupení, které chtějí na úkor uhlí prosadit zelený byznys. A vláda má strach otevřeně říct, že tato země uhlí potřebuje, a že pokud nedojde k prolomení limitů, bude v dalším období teplárenství chybět 3,5 milionů tun, které bude třeba nahradit jeho dovozem nebo drahým plynem.

 

foto-1.jpg

Záběr z jednání Rady OS PHGN

 

 

 

 

(Text a foto: pek)