Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada schválila změnu jednacího řádu a návrh rozpočtu

12. 11. 2020

 

 

Po březnovém sjezdu v Luhačovicích to bylo poprvé, kdy se členové rady odborového svazu nemohli v důsledku koronavirové epidemie a nouzových opatření fyzicky setkat a rokovat. Proto se rokování rady uskutečnilo formou "videorady".


Jednání řídil první místopředseda svazu Josef Zelenka a jeho průběh byl i přes uvedené překážky standardní. Ke všem bodům programu dostali členové rady s předstihem příslušné materiály, což přispělo k podstatné úspoře času. Prvním projednávaným materiálem byl návrh změny Jednacího řádu svazu zpracovaný svazovým právníkem JUDr. Antonínem Těšíkem. Návrh reaguje na nouzové opatření v důsledku pandemie. Jeho schválení umožňuje předsedovi OS PHGN svolat s využitím technických prostředků, zpravidla systému Microsoft TEAMS, zasedání rady svazu formou videorady za dodržení určitých podmínek. Změna jednacího řádu nabyla účinnosti okamžikem jeho schválení. 


Po kontrole usnesení jednala rada o návrhu rozpočtu OS PHGN na rok 2021 včetně návrhu rozpočtového provizória do 30. 4. 2021. Předsedkyně Revizní komise Dita Hricová informovala, že komise zkontrolovala jednotlivé položky a doporučuje návrh schválit. Po projednání a zapracovaní připomínek rada schválila návrh rozpočtu na rok 2021 včetně návrhu rozpočtového provizória a uložila předsedovi svazu Rostislavu Paličkovi předložit ho ke schválení sněmu svazu v březnu příštího roku.


Dalším bodem programu byl materiál o přípravě II. sněmu OS PHGN v termínu 11. března 2021. Rada schválila program sněmu a uložila členům svazu nahlásit do 29. ledna jmenovitě delegáty sněmu a členy do mandátové a návrhové komise. Místo a způsob konání II. sněmu budou upřesněny podle vývoje situace. 


Rovněž projednání materiálu o vyjednávání dodatku číslo 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně proběhlo bez připomínek. Šéf komise vyjednavačů za odborový svaz Josef Zelenka informoval, že svaz návrh růstu mzdových tarifů již zaslal Zaměstnavatelskému svazu důlního průmyslu k posouzení a obdržel odpověď, že zaměstnavatelé s návrhem nesouhlasí. Domluveno je další kolo vyjednávání. Rada rovněž schválila desetičlenný tým vyjednavačů odvětvové smlouvy za odborový svaz. Zástupci odborových sdružení informovali krátce své kolegy o situaci v členských organizacích, kde se potýkají s důsledky útlumu těžby uhlí a situací na trhu vzniklou vyhlášením nouzových opatření.


Předseda OS PHGN Rostislav Palička hovořil o organizačních opatřeních a informoval o průběhu a výsledcích jednání rady ČMKOS, tripartity, majetkové unie a uhelné komise, kterých se z titulu své funkce zúčastňuje. Podrobnější informace přinese prosincové číslo svazových novin HGN.

 

blogging-336375_1920.jpg

ilustrační foto (Zdroj: pixabay)

 

 

 

 

 

 

Autor: Petr Kolev