Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada svazu jednala o přípravě sjezdu a situaci v odborových sdruženích

27. 11. 2015

 

 

Návrh rozpočtu odborového svazu na rok 2016, vyhodnocení odvětvové smlouvy za první pololetí 2015 a příprava VIII. Sjezdu byly stěžejními body jednání XV. Rady Odborového svazu PHGN, které se uskutečnilo 25. listopadu v sídle vedení svazu v Praze.


Návrh rozpočtu včetně rozpočtového provizória do 30. dubna, který bude předložen delegátům březnového sjezdu, Rada schválila bez připomínek.


Zástupci zaměstnavatelů a odborů hodnotili, jak se plní kolektivní smlouva vyššího stupně za letošní první pololetí. Obě strany konstatovaly, že se ustanovení odvětvové smlouvy splní bezezbytku. Člen vyjednávacího týmu za odbory Arnošt Ševčík Radu informoval, že došlo k prvnímu jednání se zástupci zaměstnavatelů o Dodatku KSVS č. 2. Odborový svaz požaduje úpravu tarifních tabulek na základě zvýšení minimální mzdy. Další jednání budou následovat.


Plným tempem běží i přípravy na VIII. Sjezd OS PHGN, který se uskuteční 11. března 2016 v Praze. Všechny komise pracují podle plánu, připravuje se Program svazu na další volební období a další materiály. Jak řekl předseda OS PHGN Jan Sábel, skutečnost, že dosud nebyly zaznamenány žádné připomínky ani návrhy na změny Stanov, svědčí o tom, odborový svaz řádně plní úkoly uložené minulým sjezdem.


Poté zástupci jednotlivých odborových sdružení informovali Radu o situaci v odborových organizacích jednotlivých společností.


Zástupce SOO Sokolov Petr Švehla představil nového člena Rady Josefa Zelenku. Situaci v těžební společnosti označil za stabilizovanou.


Arnošt Ševčík, místopředseda SOO CCG Most, hovořil o dopadech, které bude mít na zaměstnanost a celý region neprolomení územních limitů a o zahájení útlumu v lomu ČSA. Je povinností vlády připravit doprovodný sociální program, případně nová pracovní místa pro ohrožené zaměstnance, kteří chtějí pracovat, a ne skonči na úřadu práce.


První místopředseda svazu a předseda SOO CCG Jaromír Franta informoval, že ministerstva práce a průmyslu připravují jakési řešení pro zaměstnance lomu ČSA, kteří v důsledku útlumu lomu budou muset odejít. K jednání příslušné komise ale zatím nebyly přizvány hornické odbory a z návrhů nevyplývá ani jeden závazek pro zaměstnance.


Podle Předsedy SHO OKD Jaromíra Pytlíka bude rok 2016 pro důlní společnost a její zaměstnance doslova kritický. Proto odborový svaz požádal na sněmu ČMKOS jejího předsedu Josefa Středulu, aby krizová situace v OKD byla zařazena na program jednání tripartity. Situace v regionu je vypjatá, což potvrdil i předseda Dolu Paskov Rostislav Palička, který upozornil, že osud dolu je opět nejisty a nálada horníků se radikalizuje. Je třeba, aby se situací zabývala i vláda a hledala řešení, protože hrozí sociální nepokoje.


V závěru předseda Jan Sábel informoval, že svaz zaslal všem poslancům dolní komory dopis, ve kterém je vybízí, aby podpořili schválení zákona o důchodovém pojištění, který by umožnil hlubinným horníkům dřívější odchod do starobního důchodu. Přílohou je i podrobné zdůvodnění a vysvětlení. První čtení k návrhu zákona je 11. prosince.
 

img_4637.jpg

 

img_4657.jpg

 

 

Na stažení: Usnesení 3. Sněmu ČMKOS (PDF) 

 

 

 

autor, foto: Petr Kolev