Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radní MSK schválili doplňkovou kotlíkovou výzvu.

26. 1. 2017

 

 

Žádosti o kotlíkovou dotaci na tepelná čerpadla a kotle na biomasu mohou zájemci podat od 1. března. Rozhodli o tom krajští radní, kteří schválili vyhlášení doplňkového dotačního programu ve výši 55 milionů korun.


Částku 46,9 milionů korun, kterou alokovalo do MSK Ministerstvo životního prostředí, spolu s úsporou z loňského velkého dotačního programu ve výši zhruba 8 milionů korun rozdělí kraj mezi zájemce a uzavře tak první kotlíkovou výzvu. Novinkou pro nové žadatele je možnost elektronického podání žádosti.


Nově vyhlášený doplňkový program zahrnuje pouze výměnu stávajících starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje vytápění, které zpracovávají tzv. obnovitelné zdroje energie (tedy pouze na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu). „Omezení na tyto dva typy zdrojů vytápění vyplývá z podmínek rozhodnutí Ministerstva životního prostředí,“ vysvětluje Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí. „Z prostředků, které máme k dispozici, chceme primárně uspokojit žadatele, kteří podali žádost o dotaci na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu v předchozím velkém kotlíkovém dotačním programu a vzhledem k vyčerpání vyčleněných finančních prostředků se na ně nedostalo. Těch je zhruba 190. Pokud podají řádně a ve stanoveném termínu zjednodušenou žádost do nyní vyhlašovaného dotačního programu, získají dotaci. Zbývající prostředky jsou určeny pro žadatele nové, kterých budeme moci uspokojit zhruba 200,“ dodává náměstkyně Jarmila Uvírová.


Žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami. Výše dotace činí 80 procent nákladů z maximální částky 150 tisíc korun. Pokud se dům nachází v oblasti, která má dlouhodobý problém se znečištěným ovzduším, získá žadatel dalších 5 procent navíc. Všichni žadatelé bez rozdílu pak obdrží další pětiprocentní navýšení dotace z rozpočtu kraje a žadatelé z obcí a měst, které se zapojily do spolupráce s krajem při spolufinancování kotlíkových dotací, i další příspěvek od těchto obcí. 
„Spolupracujících obcí a měst je celkem 74 a jejich seznam i výši příspěvku, stejně jako seznam obcí zařazených do prioritního území, kompletní podmínky dotačního programu a veškeré další informace a potřebné kontakty najdou občané na našem kotlíkovém webu www.lokalni-topeniste.cz,“ sdělil Jan Krkoška, náměstek pro regionální rozvoj, turistický ruch, evropské fondy a operační programy.


Žádost o dotaci bude možné podat od 10:00 hodin 1. března 2017 do 14:00 hodin 31. března 2017. Pro žadatele, kteří se budou o dotaci ucházet nově, připravil kraj novinku, a sice elektronické podání žádosti. „Věříme, že občané tuto cestu přivítají. Chceme se vyhnout případným nepříjemnostem s osobním podáním. Elektronický formulář žadatele pohlídá, aby nezapomněli na některý povinný údaj a také jim podle zadaných nákladů a místa vypočítá konkrétní výši dotace se všemi navýšeními a příspěvky,“ doplnil náměstek Jan Krkoška.


Elektronická aplikace bude pro nové žadatele přístupná již od 1. 2. 2017 od 10 hodin na adrese https://aplikace.msk.cz/kotliky/. Elektronickou žádost si mohou lidé „předvyplnit“ a uložit, její odeslání však bude možné až v den zahájení příjmu žádostí. Elektronickou žádost bude následně nutné do 10 pracovních dnů doplnit listinnou verzí se všemi potřebnými přílohami. Vzhledem k omezené výši finančních prostředků vyčleněných pro tento dotační program bude příjem elektronických žádostí, tedy žádostí od nových žadatelů, omezen na 350 (tento počet zahrnuje i určitý zásobník pro případ nečerpání dotace předchozími žadateli).


„Nyní vyhlašovaný dotační program je skutečně pouze doplňkový. Lidé budou moci získat další finance na výměnu kotlů v rámci druhé velké výzvy, jejíž vyhlášení plánuje Ministerstvo životního prostředí na březen letošního roku a také z navazujícího krajského dotačního programu. Ten bychom chtěli vyhlásit ve druhém čtvrtletí roku 2017. Kotlíkové dotace tedy v žádném případě nekončí,“ uzavřela náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.


Informace pro zájemce: tel. č. 595 622 355, e-mail kotliky@msk.czwww.lokalni-topeniste.cz. Od 1. 2. 2017 mohou využít osobní konzultace v kanceláři A106 v budově Krajského úřadu MSK v pondělí (8 – 17 hod.), úterý (8 – 14:30 hod.) a čtvrtek (8 – 14:30 hod).

 

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: MS kraj