Jdi na obsah Jdi na menu
 


Renta a minimální mzda

15. 11. 2017

 

 

Před několika dny byla v televizním zpravodajském pořadu odvysílána reportáž o setkání několika bývalých horníků s ombudsmankou. Zde zaznělo, že „při zvýšení minimální mzdy dojde ke snížení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity“.


Pro upřesnění informace nutno uvést:
Podle § 271b zákoníku práce náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (dále jen „renta“) přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu (odst. 1).


Renta přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, s tím, že za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (odst. 3).


Z uvedené právní úpravy lze dovodit závěr, že minimální mzdu lze pro výpočet renty použít jen v případě, že renta je přiznána v době, kdy je poškozený veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a z důvodu neexistence pracovněprávního vztahu neexistuje ani „výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání“, který by bylo možno pro výpočet renty jinak použít. V takovém případě se za tento výdělek považuje minimální mzda.


Pokud poškozený pobíral rentu před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, poživateli se renta „zafixuje“ v té výši, v jaké mu příslušela, a v takové výši se mu poskytuje i po dobu evidence uchazečů o zaměstnání.


Podle ustálené praxe poskytovatelů největšího počtu rent v odvětví hornictví, státních podniků DIAMO s.p. a Palivového kombinátu Ústí, s.p, stejně jako správce zákonného pojištění zaměstnavatele pojišťovny KOOPERATIVA, a.s., se zvyšování minimální mzdy do výše již poskytované renty žádným způsobem nepromítne. Jmenovaní respektují právní názor ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva průmyslu a obchodu z roku 2013, dle kterého se pro výpočet renty použije vždy minimální mzda ve výši platné v den přiznání renty.


Další zvýšení minimální mzdy pozdějšími právními předpisy tak nemá samo o sobě na výši dříve přiznané renty žádný vliv.

 

V Praze dne 15. listopadu 2017

 

JUDr. Antonín Těšík
právník svazu