Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s poslancem Josefem Hájkem

3. 1. 2018

 

 

dsc_1697--kopie-.jpg

Okolnostmi privatizace těžební společnosti OKD se bude zabývat vyšetřovací komisi složená ze zástupců všech politických stran. Mezi ty, kteří se prodejem a situací OKD dlouhodobě zabývají, je i poslanec Josef Hájek. Ten od roku 1977 pracoval 36 let v Ostravsko-karvinských dolech na různých pozicích od horníka stipendisty či vedoucího provozu po vyšší management. V letech 2006 až 2010 byl výrobním náměstkem na Dole Karviná a v letech 2011 až 2013 pracoval jako manažer na generálním ředitelství podniku. Naše redakce požádala poslance Hájka o rozhovor.

 

 V čem vidíte význam komise ?

Privatizace společnosti OKD a její dopady na její zaměstnance, nájemníky bytů OKD a daňové poplatníky je aktuální téma i po více jak 13 letech od prodeje minoritního podílu státu na této společnosti. V minulém volebním období jsem patřil k té skupině poslanců, kteří se snažili prosadit zřízení této vyšetřovací komise. Bohužel neúspěšně. Poslanci z řad ODS, TOP-09 a ČSSD zřízení této komise torpédovali. Podzimní volby do poslanecké sněmovny změnily rozložení sil v poslanecké sněmovně a tudíž bylo konečně možno prosadit její vznik.
Vyšetřovací komise poslanecké sněmovny má ze zákona poměrně rozsáhlé pravomoci, které vytvářejí podmínky k tomu, aby bylo možno posoudit které politické subjekty, státní instituce, politici a úředníci nesou zodpovědnost za nevýhodnou privatizaci OKD.

 

 Považujete za smysluplné založení takové komise?

Určitě by bylo smysluplnější zřídit vyšetřovací komisi například před deseti lety. Nicméně na to v tehdejší době nebyla politická vůle. Když pan Bakala v rozporu se svými sliby odmítl zprivatizovat byty OKD nájemníkům a hrozilo zřízení vyšetřovací komise, tak daroval ODS, TOP 08 a Věcem Veřejným 30 miliónů korun….
Dnes je rozložení politických stran a hnutí v poslanecké sněmovně ve srovnání s minulým volebním období výrazně obměněno a tak se konečně vytvořily podmínky pro zjištění kdo nese politickou, morální a případně i trestně právní odpovědnost za nevýhodnou privatizaci OKD.

 

Myslíte si, že komise dojde k nějakému cíli a co vlastně bude následovat?

Vyšetřovací komise si klade za cíl prověřit:

  • Převod akcií společnosti OKD, a.s z vlastnictví České republiky do vlastnictví jiných osob, snížení základního jmění společnosti OKD, a.s., následný postup ovládnutí společnosti OKD, a.s. a prodej minoritního podílu státu v OKD, a.s
  • Plnění závazků nabyvatelem akcií, který se k nim zavázal Smlouvou o koupi akcií ze dne 16.9.2004 a další skutečnosti potřebné pro prověření celého postupu při privatizaci společnosti OKD, a.s. včetně prověření příčin a okolností, které vedly k úpadku OKD, a.s
  • Činnost orgánů státu a jiných osob, které za majetkové operace při privatizaci OKD, a.s. a v době před vznikem úpadku OKD, a.s. odpovídali či nad nimi měli vykonávat kontrolu či dohled

Vyšetřovací komise je povinna ve lhůtě 10 měsíců po zřízení této komise předložit Poslanecké sněmovně svá zjištění a návrhy. Ta mohou obsahovat i případná podezření na spáchání trestního činu. V této chvíli samozřejmě nechci a ani nebudu předjímat výsledky práce vyšetřovací komise. Každopádně za svou osobu mohu prohlásit, že se při práci v této komisi budu řídit heslem „Padni komu padni“.

 

 O privatizaci OKD se toho napsalo už mnoho. Nemáte pocit , že vše půjde zase takzvaně “do ztracena”?

 Vyšetřovací komise je devíti členná. Každá politická strana a hnutí, které jsou v poslanecké sněmovně, má v této vyšetřovací komisi svého zástupce. Čas ukáže, jestli u některých členů komise převáží snaha o „zametení“ vyšetřování tvz. pod koberec, či naopak snaha o hledání pravdy. Komise je ze zákona neveřejná a tudíž nelze průběžně komentovat aktivitu či pasivitu členů komise. Práce komise nemůže a ani nechce nahrazovat práci polici či soudů. Nicméně výstupy z jednání této komise mohou iniciovat práci těchto institucí.

 

 Jak vidíte současnou situaci OKD?

 Samozřejmě jsem rád a potěšen, že došlo k stabilizaci OKD poté, co ji krajský soud v květnu 2016 poslal do úpadku. V říjnu 2017 byl schválen reorganizační plán společnosti, který konečně zajistil určitou stabilitu jak pro zaměstnance OKD, tak také i pro dodavatele. Restruktualizační plán počítá s postupným útlumem jednotlivých dolů s tím, že životnost jednotlivých dolů může být případně prodloužena ve vazbě na rentabilitu těžby

 

Nemyslíte si, že útlum dolů v OKD je i přes velmi složitou ekonomickou situaci z pohledu státu předčasný, nebo snad neuvážený?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Společnost OKD byla definitivně zprivatizována v roce 2004. V následujících letech byly z OKD vyváděny veškeré zisky a rozprodávány dceřiné společnosti. Po poklesu světových cen černého uhlí se OKD dostalo do ztráty, kterou nechtěli vlastníci v čele s panem Bakalou dotovat ze svých bývalých zisků. V roce 2016 se Bakala zbavil OKD a jedinou záchranou pro tuto společnost byl stát. Jinak řečeno daňový poplatník. Proto je nutné se na veškeré kroky, které bude OKD v budoucnu realizovat, dívat optikou daňového poplatníka. Nicméně z mého pohledu je nutné se otázkou případného prodloužení životnosti některých dolů ještě zabývat a to zejména z pohledu těžby uhlí vhodného pro koksování.

 

dsc_0875--kopie-.jpg

Poslanec Josef Hájek na Sněmu Sdružení hornických odborů (SHO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ivz