Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s předsedkyní Výboru pro životní prostředí PSP ČR Danou Balcarovou

27. 2. 2018

 

 

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dana Balcarová na schůzi výboru předložila dva legislativní návrhy. Jedná se o zrušení výjimek na překračování limitů znečištění velkým elektrárnám a zavedení pravomoci obcí zakázat spalování nekvalitního uhlí. Naše redakce jí proto oslovila a zaslala jí několik dotazů k dané problematice. 

 

Čím reálně nahradíte uhelné elektrárny?

Návrh, který nyní prosazujeme, nevyžaduje náhradu uhelných elektráren jinými zdroji.
Část elektráren požadované evropské limity plní již dnes. Další jsou dlouhodobě dostatečně ziskové, aby si instalaci nových kvalitnějších filtrů mohly dovolit. Provoz další části zdrojů jejich majitelé omezí pod 1.500 hodin - v takovém případě se na ně nové limity podle evropské legislativy nevztahují.


Černý Petr tak zbude jen několika nejstarším a nejšpinavějším zdrojům, jejichž rekonstrukce ani provoz v omezeném režimu se nevyplatí. Předpokládám, že půjde o maximálně třetinu tuzemských uhelných elektráren, ve kterých se vyrábí méně než 15 % české elektřiny.
Jejich výkon nahrazovat nepotřebujeme. Česká republika je totiž podle statistik Mezinárodní energetické agentury (IEA) sedmým největším vývozcem elektřiny na světě. Uzavřením třetiny uhelných elektráren bychom tak pouze omezili masivní vývoz elektřiny, a naopak prodloužili dostupnost zásob uhlí pro tuzemské zdroje s vyšší účinností (zejména teplárny). Tento postup je plně v souladu s platnou státní energetickou koncepcí.


Předchozí řádky se týkají roku 2021, od kdy budou nové limity znečištění účinné. V dlouhodobějším výhledu Piráti (ostatně stejně jako státní energetická koncepce či ČEZ) podporují postupné nahrazování fosilních paliv bezemisními a nízkoemisními zdroji energie. Tím bohužel hnědé uhlí z podstaty věci není.

 

Co uděláte proto aby občané nemuseli každý rok doplácet desítky miliard na provoz solárních elektráren?

Rozhodně nepřipustíme, aby se kdykoliv opakoval solární tunel z let 2009 a 2010. Přemrštěné výkupní ceny z té doby bohužel zrušit nelze - jakkoliv by se nám to líbilo, na prohraných arbitrážích by v takovém případě Česká republika zaplatila ještě mnohem více.
Ráda bych nicméně na tomto místě zdůraznila, že náš současný návrh se solárních elektráren ani výkupních cen elektřiny nijak netýká.


Co poradíte občanům malých obcí, kde není zaveden plyn a mají podprůměrné příjmy čím mají topit, když chcete omezit topení uhlím?

V první řadě bych ráda upozornila na to, že nízkopříjmové domácnosti mají již dnes nárok na příspěvek na vytápění dřevem ve výši až 19.788 korun ročně. V případě zemního plynu je pak tato částka dokonce vyšší (na rozdíl do tuhých paliv není stanovena paušálně, ale odvíjí se od skutečných nákladů). Zdaleka ne všechny domácnosti ohrožené energetickou chudobou ovšem o této možnosti vědí a využívají ji. To je třeba změnit.


Vedle toho budu usilovat o to, aby domácnosti, které topí dřevem, měly nárok na podporu za stejných podmínek, jako ti, kteří topí plynem.


Na první pohled se může zdát nevýhodné, že nákup čistšího paliva dotuje stát. Jak ale možná z vlastní zkušenosti víte, ve vesnicích, kde se topí uhlím, se v zimě často dýchá hůře, než ve velkých městech. Kvůli znečištěnému ovzduší v ČR každoročně předčasně zemře 11 tisíc lidí - a lokální topeniště se na tomto stavu podle Ministerstva životního prostředí významně podílejí. Peníze, investované do čistšího vytápění pro chudé, se nám tak vrátí v menších nákladech na zdravotní péči a dalších škodách způsobených emisemi.


Krom toho jsem přesvědčena, že podmínky programu Zelená úsporám by měly být upraveny tak, aby byly přístupnější i nízkopříjmovým domácnostem, které si dnes nemohou zateplení dovolit ani s dosavadní státní dotací. Řešením by mohly být například bezúročné státní půjčky na principu EPC (energy performance contracting).

 

Znáte kvalitativní parametry našeho hnědého uhlí?

Ano. Je mi líto, ale z hlediska konvenčních škodlivých látek i skleníkových plynů je hnědé uhlí zdaleka nejšpinavějším českým palivem pro energetiku i pro domácnosti..

 

Co uděláte proto aby byl i do menších obcí zaveden plyn?

Hlavní problém nevidíme v chybějící infrastruktuře, ale v tom, že některé domácnosti plyn z ekonomických důvodů nevyužívají ani tam, kde je již zaveden - mimo jiné proto, že z nějakého důvodu nevyužívají existující systém státní podpory. V případě opravdu malých obcí, kde dosud plyn zaveden není, považujeme za realističtější přechod na vytápění dřevem z místních zdrojů. Nicméně pokud se občané rozhodnou na území své obce spalování uhlí zakázat a projeví zájem hromadně přejít na zemní plyn, distribuční společnost by jim ve vlastním zájmu měla vyjít vstříc.


Ráda bych na tomto místě upozornila, že případný zákaz spalování uhlí by byl plně v pravomoci obce v tzv. samostatné působnosti. Bylo by tedy možné o něm konat místní referendum (a to i v případě, že by občané s dřívějším rozhodnutím svých zastupitelů o předmětné otázce nesouhlasili). Podle názoru Pirátů jde o dobrý příklad použití přímé demokracie v praxi.

 

Víte kolik elektrické energie je vyráběno v hnědouhelných elektrárnách a kolik stovek tisíc domácností je napojeno na centrální zásobování teplem, které je na hnědém uhlí závislé?

České uhelné elektrárny vyrábějí od roku 2010 průměrně 40,9 TWh elektřiny ročně netto. Ve stejném období jsme průměrně ročně vyvezli 14,8 TWh elektřiny. To, jak si sami snadno spočítáte, odpovídá více než 35 procentům výroby uhelných elektráren - nebo prakticky celému výkonu celé jaderné elektrárny Temelín.


Možná si ještě vzpomenete, jak nám slibovali, že po spuštění Temelína budou odstaveny uhelné elektrárny v severních Čechách. Nic takového se bohužel nestalo a místo toho jsme začali elektřinu masivně vyvážet. Je načase, aby vláda a ČEZ svůj starý slib splnili - nejen kvůli zdraví občanů, kvalitě ovzduší a ochraně domovů lidí ohrožených rozšiřováním povrchových dolů, ale i kvůli energetické bezpečnosti. Uhlí, které dnes spálíme na výrobu elektřiny na vývoz, nebude totiž už nikdy možné využít pro výrobu elektřiny a tepla pro naše vlastní občany.


Pokud jde o centrální zásobování teplem, ráda bych vás ujistila, že náš návrh se s výjimkou elektrárny Opatovice (která však podle dostupných informací hodlá nové limity sama splnit) netýká žádné klasické teplárny, tedy zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) s vysokou účinností. Jsme si dobře vědomi přínosů, které má pro životní prostředí vysoce účinná KVET a CZT. Námi navržený zákaz výjimek se proto týká pouze největších kondenzačních elektráren s instalovaným výkonem přes 300 MWe.

 

Závěrem mi dovolte popřát vám při vaší záslužné práci hodně štěstí. Postupné loučení s hnědým uhlím nebude trvat měsíce ani roky, ale desetiletí. Považuji osobně za velmi důležité, aby mnohamiliardové zisky, které český uhelný průmysl každoročně vytváří, končily formou spravedlivé odměny v kapsách zaměstnanců dolů a elektráren, kteří je budou vracet do české ekonomiky. Současný stav, kdy většina těchto peněz končí místo toho na offshorových účtech v daňových rájích, mne netěší, a na jeho řešení s vámi budu ráda spolupracovat.

 

 

 

 

ivz