Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s předsedou dozorčí rady OKD Pavlem Tulejou

9. 5. 2022

 

Dozorčí rada společnosti OKD má od dubna nové složení.  Do jejího čela byl zvolen ekonom Pavel Tuleja, který působí jako rektor Slezské univerzity v Opavě. Při této příležitosti jsme se ho zeptali na několik otázek.

 

Co Vás vedlo k tomu kývnout na nabídku být členem dozorčí rady OKD?
Jak jsem již uvedl v jiném rozhovoru, bylo to jak přesvědčení o tom, že tímto krokem mohu do jisté míry splatit „dluh“, který vůči tomuto regionu mám, tak snaha přispět k efektivnímu fungování OKD, a to pomocí svých znalostí a zkušeností, které jsem získal v předchozích řídících pozicích.


Jak se díváte na to, že v dozorčí radě není žádný zástupce akcionáře?
Z mého pohledu je důležité, že dva ze tří členů Dozorčí rady OKD byli schváleni Dozorčí radou společnosti PRISKO, a. s., díky čemuž bude tato rada schopna realizovali kroky, které budou plně v souladu se zájmy jediného akcionáře, jímž je právě společnost PRISKO.


Co bude v této funkci Vaší prioritou?
Napomoci efektivnímu fungování společnosti OKD. V rámci své funkce tak budu usilovat o to, aby veškerá strategická rozhodnutí byla realizována na podkladě jasných ekonomických analýz, které budou vycházet nejen z reálného zhodnocení současného stavu společnosti, ale také z reálných prognóz budoucího vývoje na trhu s černým uhlím. 


Jak vidíte budoucnost OKD?
Vyjdu-li ze své předchozí odpovědi, pak musím říci, že v tomto případě vám nemohu dát jasnou odpověď, neboť v tomto okamžiku ještě nemám k dispozici analýzu, která by vycházela ze stávajících cen uhlí na světových trzích, z očekávaných nákladů těžby a z realistických odhadů budoucího vývoje. Dá se tedy říci, že jasnou odpověď vám budu moci dát až tehdy, kdy tuto analýzu budu mít na stole a na základě jejího prostudování budu, resp. budeme znát cestu, kterou se v OKD v následujících měsících vydá. Tento stav by měl nastat nejpozději na konci června tohoto roku.


Jak se díváte na takzvaný Green Deal?
Ptáte-li se mne na můj názor na samotnou podstatu „Zelené dohody“, pak musím konstatovat, že ji ve své podstatě nepovažuji za špatnou, neboť je postavena na myšlence snížit negativní ekologickou zátěž na planetě Zemi a reagovat na změny klimatu, k nimž na Zemi dochází, což jsou záležitosti, před nimiž nemůžeme zavírat oči. Z tohoto úhlu pohledu mohu tedy říci, že snaha vydat se touto cestou je správná. Otázkou však zůstává, zda je správná i cesta, kterou jsme si, při snaze dosáhnout tohoto cíle, momentálně zvolili a zda je správné i její technické provedení. Zde mám určité pochybnosti. Mám-li být poněkud konkrétnější, nejsem zcela přesvědčen o tom, zda můžeme Zemi zachránit pomocí technologií, které se v současné době z velké většiny nacházejí pouze na papíře a u nichž nevíme, jaké budou jejich technické a sociální dopady na další generace.  


Jak se díváte na sociální program pro horníky? Má Vaši podporu?        
Vzhledem k tomu, že se sociálním programem pro horníky se budu teprve seznamovat, nejsem schopen vám v tomto okamžiku sdělit svůj pohled na tento program a nejsme ani schopen vyjádřit svou případnou podporu tomuto programu.

 

dsc08523_pp.jpg

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

Autor: ivz

Foto: www.tuleja.cz