Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s předsedou Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) Vojtěchem Filipem

6. 9. 2021

 

Přibližně před dvěma týdny naše redakce oslovila předsedy několika politických stran, které nejsou v současné době ve vládě a položila jim několik otázek. Dalším politikem, který nám zaslal odpovědi je předseda Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip.

 

1. Jak se díváte na uzavírání uhelných zdrojů v ČR? Už dnes jsou slyšet hlasy, že bude nedostatek elektřiny a navíc bude neúnosně drahá.
Odklon od uhlí je vzhledem k cílům Evropské unie a klimatické politice nevyhnutelný.  Zároveň je ale nutné si uvědomit, že dokud Česko nebude mít k dispozici adekvátní náhradu za uhelné zdroje v podobě stabilních a dobře regulovatelných elektráren, bude třeba pokračovat v ekologizaci tradiční energetiky. A energetické firmy v tomto směru motivovat.  Navíc je třeba vzít v úvahu, že svět mimo EU s uhlím ještě zdaleka nekončí, Čína, Indie a Spojené státy jako tři největší spotřebitelé očekávají v letošním roce nárůst spalování lignitu i černého uhlí. Čína i Japonsko staví celou flotilu nových uhelných elektráren. Snaha za každou cenu a urychleně, bez adekvátní náhrady, ukončit výrobu energie z uhlí povede ke zvýšení ceny energie pro firmy i domácnosti a některým spoluobčanům hrozí prohlubující se energetická chudoba. Rostoucí ceny energií ostatně sledujeme již nyní. 


 
2. Jak by jste pomohli propuštěným zaměstnancům, kterých se útlum těžby uhlí a odchod od spalování fosilních paliv týká?? Můžete popsat jednotlivé kroky?
Je spravedlivé přiznat zaměstnancům v uhelné energetice, tedy nejen horníkům, ale také zaměstnancům uhelných elektráren, kompenzace v podobě restrukturalizačního příspěvku. Dalším krokem by pak měla být podpora státu projektům restrukturalizace uhelných regionů, které zaručí lidem novou práci, regionům novou budoucnost a státu dostatek energie, třeba z přečerpávacích stanic nebo z vodíku. Evropská unie má na pomoc uhelným regionům připraveny dotace, my musíme zajistit, aby plynuly výhradně do postižených regionů na sever Čech a severozápad Moravy. 


 
3. Pokud preferujete odklon od uhlí, chcete ho nahradit jádrem nebo obnovitelnými zdroji, které se v našich podmínkách ukazují bez úložiště jako nedostatečné?

Výstavba nových jaderných bloků zdaleka nenahradí uhelné zdroje, pokud uspěcháme jejich uzavření. V době, kdy by mohl být nový jaderný zdroj dokončen, budou dožívat první jaderné bloky, ze kterých republika čerpá energii dnes. Obnovitelné zdroje jsou v podmínkách naší republiky vhodné pouze jako doplněk ke stabilnějšímu zdroji. Část roku u nás není dostatek sluneční energie a ani větrné elektrárny nevyrábí tolik, kolik by republika potřebovala. Vhodnou alternativou se mohou zdát plynové elektrárny, ale i tento zdroje je jen na omezenou přechodnou dobu. Budoucnost spatřuji v jádru a zeleném vodíku.

 

4. Jak se díváte na podporu obnovitelných zdrojů, má stát každý rok investovat desítky miliard do OZE? Neměl by raději investovat urychleně do jádra?
Obnovitelné zdroje jsou jistě vhodným doplňkem k dalším zdrojům energie. Značné dotace obnovitelných zdrojů situaci s hrozícím nedostatkem energie nevyřeší. Je nutné dát na rady zkušených energetiků a nepodléhat jen a pouze zelené ideologii. Rozhodnout se, jaký zdroj by měl energii z uhlí v naší republice plně nahradit a do jeho budoucnosti investovat. Výstavbu nových jaderných bloků je potřeba zahájit co nejdříve.

 

5. Co si myslíte o Německu, které ohlásilo odchod od jaderné energie, odklon od uhlí v roce 2038 a urychleně chce dobudovat plynovod Nord Steam 2, i když je plyn rovněž fosilní palivo? Když to udělá ČR, nestaneme se nebezpečně závislí na Německu?
Je krátkozraké zbavovat se energetické nezávislosti a nahrazovat jeden nevyhovující fosilní zdroj energie, který v republice máme, jiným fosilním zdrojem energie, který navíc ani nemáme a museli bychom ho do republiky dovážet.

 

6. Co se vaší straně povedlo prosadit v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji?
Je toho mnoho co stát dluží těmto třem krajům, které celé desetiletí díky orientaci těžkého průmyslu doslova „živí“ zbytek České republiky. V Ústeckém kraji se nám podařilo prosadit kompenzace v podobě restrukturalizačního příspěvku i pro zaměstnance hnědouhelného dolu Československé armády. Kde díky rozhodnutí vlády z října 2015, o které jsme usilovali, jsou upřesněny limity těžby. KSČM stála i za programem revitalizace povrchových dolů, a to jak zaplavením, tak zazeleněním. Čeká nás další boj i za zaměstnance pracující na dolech, které budou v dalších letech díky postupnému útlumu těžby uhlí také končit. Osobně to beru jako jednu ze svých hlavních priorit v Poslanecké sněmovně. Evropská unie má na pomoc uhelným regionům připraveny dotace. Pro tyto zmíněné kraje se jedná v rámci Fondu spravedlivé transformace o cca 41 mld. Kč a kraje si tuto částku rozdělily díky dohodnutým parametrům. Je potřeba zajistit, aby i další a daleko vyšší finanční částky plynuly právě do těchto krajů. Do budoucna se bez této pomoci neobejdou.

 

7. Vaše strana kritizuje některé kroky současné vlády ve věci uhelného průmyslu. Jak a co by jste udělali vy?
Při rozhodování o termínech ukončení výroby energie z uhlí by se mělo respektovat doporučení Uhelné komise, která se zabývala všemi dopady tohoto kroku, tedy nejen k možné náhradě uhelné energie, ale také na sociální dopady na uhelné regiony. Včas se musí připravit program kompenzací pro zaměstnance v uhelném průmyslu i pro celé regiony. Podporovat komplexní projekty, které zaručí nejen výrobu bezemisní energie, ale také práci lidem a prosperitu regionům, kde se dnes uhlí těží.

 

 

v.filip.jpg

Předseda Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) Vojtěch Filip. (Foto: psp.cz)

 

 

 

 

 

 

ivz