Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s předsedou SHO Jaromírem Pytlíkem

5. 11. 2014

 

 

Hlubinní horníci si předčasné odchody do důchodu zaslouží, tvrdí předseda SHO OKD Jaromír Pytlík. V současné době se nachází v meziresortním připomínkovém řízení návrh vládního zákona, který bude s předstihem řešit možné sociální dopady na zaměstnance v hornictví v Moravskoslezském kraji, způsobené útlumem těžby uhlí. Nová legislativní úprava by umožnila 3500 hlubinným horníkům dřívější odchod do starobního důchodu. Po jeho skončení plánuje MPSV předložení zákona na jednání vlády. Zákon by měl nabýt účinnosti v průběhu roku 2015. Návrh upravuje v zákoně o důchodovém pojištění nižší důchodový věk některých horníků o 5 let včetně zvláštního způsobu stanovení procentní výměry starobního důchodu těchto horníků. Podmínkou pro snížení důchodového věku bude odpracování příslušného počtu směn pod zemí v hlubinných dolech; obecně se bude jednat o 3300 směn s tím, že v některých specifických případech (skončení zaměstnání v hornictví z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice nebo zaměstnání v uranových dolech) postačí nižší počet těchto směn. Nový zákon by se nejvíce dotknul hlubinných horníků v důlní společnosti OKD Ostrava. S předsedou Sdružení hornických odborů OKD Jaromírem Pytlíkem HGN hovořil nejen o předčasných důchodech.

 

Před rokem probíhalo v OKD velice napjaté jednání o nové podnikové kolektivní smlouvě. Podařilo se jí uzavřít až za rekordních 13 měsíců, když odbory pohrozily a zaměstnanci odsouhlasili stávku. Jaká je atmosféra mezi zaměstnanci v současnosti?

 

Většina zaměstnanců si je vědoma toho, v jak těžké situaci se nachází hornictví nejen u nás, ale i ve světě. Domnívám se, že se podařilo domluvit přijatelnou kolektivní smlouvu. Zaměstnavatele původně navrhoval snížení personálních nákladů o 20 procent, což také mělo znamenat výrazné snížení výdajů na sociální účely. Na podzim to mezi zaměstnanci doopravdy vřelo, bylo vidět, že tak radikální snížení mezd není možné. Vždyť jde všem o práci a všechny strany musí bojovat o to, aby hornictví v našem kraji mohlo dále zaměstnávat tisíce lidí. A to přes všechny těžkosti, kterými nejen tento sektor, ale vlastně celý průmyslový moravskoslezský region, prochází v důsledku špatného vývoje ekonomiky. A o našem významu pro sociální a ekonomickou kondici kraje musíme nadále přesvědčovat všechny, kteří rozhodují, ale i ty, kteří proti nám často bezdůvodně vystupují a říkají, že hornictví je oborem minulosti. Není to pravda.

 

Vraťme se ke kolektivní smlouvě. Naplnila vaše očekávání? Kde vidíte největší problém?

 

Kolektivní smlouva v této krizové době plní svůj úkol jako nutné minimum pro fungování firmy a zajištění našich zaměstnanců. Jsou zde i mechanizmy, jak přidat zaměstnancům v případě, že se situace na trzích a v OKD zlepší.

 

Tématem, o kterém se často hovoří, je možnost předčasného odchodu horníků do důchodu a příprava legislativy, která by to umožnila. Jaká je situace u tohoto návrhu, o kterém se snažíte přesvědčit politickou reprezentaci již řadu let?

 

Neustále bojujeme o rychlejší odchody horníků do důchodu. Poté, co nám správní soud zamítl novelizaci tzv. 363, jsme dojednali na ministerstvu práce a sociálních věcí přípravu nového zákona. Ten je momentálně v paragrafovém zněné a projde celým legislativním cyklem. Doufám, že politici splní to, co nám slíbili, a bude tento zákon schválen co nejdříve. Moc by nám pomohl v době, kdy průměrný věk zaměstnanců v OKD stoupá a pro mnohé by mohl být nejlepší variantou v situaci, kterou bude muset řešit. Podle našeho návrhu novelizace jsme chtěli, aby se horníkům snížil obecný důchodový věk v případě, že by splnili dané podmínky. Například odfárali 3300 směn, což vychází zhruba na 15 let práce v dole. Navíc jde o to, že v dalších evropských zemích, jsou důchodové systémy horníkům přizpůsobeny. Stačí se podívat pár kilometrů za hranice do Polska.

 

Ministryně práce Michaela Marksová předloží vládě návrh zákona, který by měl umožnit 3500 horníkům dřívější odchod do starobního důchodu. Jak to vnímáte?

 

Návrh zákona je reakcí zejména na současnou situaci v OKD, a.s., ale i v dalších společnostech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a vznikl také díky dlouholetému úsilí Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Návrh zákona byl připraven a momentálně prochází mezirezortním připomínkovým řízením. Nic však není jisté, protože i v médiích se objevují některé jednostranné názory, které k bezproblémovému přijetí zákona zrovna nepřispívají. Na noviny reagovat nechceme, abychom přes tisk zbytečně nejitřili nálady. Naším úkolem nyní je opět absolvovat vyjednávací kolečko a lobbovat u poslanců a ministrů všech přístupných stran za schválení uvedeného zákona. Vždyť například ve Francii nebo Německu schválily vlády rozsáhlé sociální programy, které mimo jiné umožnily starším horníkům odcházet dříve do důchodu. Očekávám, že až přijde čas, budou poslanci vládní koalice hlasovat tak, jak nám to přislíbili před volbami. To znamená pro jeho schválení. Stát by si měl vážit těch zaměstnanců, kteří celý život pracovali v těžkých a nebezpečných podmínkách jako horníci. Politici by takovým lidem neměli znepříjemňovat život a nutit je pár let před řádným důchodem hledat novou práci v jiném oboru. Jsou povinni v takových chvílích zajistit těmto horníkům důstojný odchod z pracovního života. Zatím jsme takové sliby slyšeli pouze před volbami, uvidíme, jak se k předčasným odchodům horníků do důchodu postaví tato koaliční vláda.

 

Co byste v této souvislosti vzkázal vládě a politikům obecně?

 

Vyzývám politiky, ale i občanskou společnost, aby nekladli těžbě zbytečné překážky. Moravskoslezský kraj není připraven na život bez důlní společnosti OKD. Vždy se můžeme domluvit na kompromisu, který na jednu stranu zajistí rozvoj obcím, na druhé straně zaměstnání desítkám tisíc lidí, kteří jsou v regionu na dobývání černého uhlí existenčně závislí. Neklaďte překážky ani přijetí zákona o předčasných důchodech. Hlubinní horníci si ho plně zaslouží, protože si ho přímo oddřeli v pracovních podmínkách, o kterých nemáte ani ponětí!   

 

Co podle vás zaměstnance OKD nejvíce trápí a v čem vidíte nejvyšší problém ve vztahu mezi firmou a zaměstnanci?

 

Co trápí zaměstnance určitě, je obrovská nejistota v hornictví. Všichni by přivítali vyšší mzdy za svou práci. Snižováním stavů jsou zvyšovány nároky na jejich bezpečnou práci. Vnímám, že mnohdy je to za hranicí únosnosti a z práce jdou vyčerpáni nejen fyzicky, ale i psychicky.

 

dsc_0957.jpg

Předseda SHO Ing. Jaromír Pytlík

 

 

 

 

 

 

autor: Petr Kolev

článek vyšel v měsíčníku Horník-geolog-naftař č.11/2014

foto: (ivz)