Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sanace lagun v Ostravě pokračuje

10. 1. 2020

 

 

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice pokračuje podle plánu. Další průběžný termín byl splněn. K 31. 12. 2019 firma AVE CZ odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě dle plánu celkem 30 tisíc tun upravených kalů k ekologické likvidaci. Na zbývající množství má čas do konce roku 2020.
 
„V posledních měsících byly odvezeny z areálu lagun tisíce tun upravených kalů a stanovený plán se podařilo splnit, dokonce i mírně překročit. Celkem bylo loni odvezeno 30 755 tun. Pro dokončení odstranění tzv. nadbilančních kalů z areálu lagun zbývá pro tento rok odvézt 46 745 tun. Pokud zhotovitel dodrží odvozy kalů tak, jak probíhaly v posledních 2 měsících předchozího roku, můžeme očekávat splnění konečného termínu,“ uvedl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, který na realizaci projektu dohlíží.
 
Úprava ropných kalů vápněním na lokalitě skončila na konci roku 2018 a s tím také ustal zápach, který po mnoho let obtěžoval okolí. Odstranění kalů probíhá postupně podle Prováděcí smlouvy a v souladu se zákonem o odpadech, a to buď formou uložení na skládky, nebo energetickým využitím v zařízení tlakové plynárny společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové, kde z nich ve směsi s hnědým uhlím vyrábí teplo a elektřinu. Upravené kaly se přepravují ve speciálních kontejnerech.
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství se v Prováděcí smlouvě zavázala, že dodrží konečný termín odtěžby, vymístění a odstranění tzv. nadbilanščních kalů do konce prosince 2020 i celkový objem tzv. nadbilančních kalů ve výši 91 562 tun. Finanční rámec pro tuto část sanace lagun je 453 milionů korun (bez DPH). Následovat bude sanace kontaminovaných zemin, kterou připravuje a řídí Ministerstvo financí.
 
Práce na odstranění tzv. nadbilančních kalů probíhají od listopadu 2017, a to za podmínek, které stanovilo Ministerstvo životního prostředí ve svém „Souhlasném závazném stanovisku“ k záměru „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“ a Krajský úřad Moravskoslezského kraje v tzv. integrovaném povolení.
 

 

 
Historie lagun:
Do areálu dnešních lagun OSTRAMO se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Vzhledem k rozsahu technické a finanční náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky OSTRAMO v roce 1996 odpovědnost za odstranění ekologické zátěže stát. Správou a zajištěním sanace byl pověřen státní podnik DIAMO. Tehdejší vláda zároveň souhlasila s použitím prostředků Fondu národního majetku na odstraňování škod. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení ČISTÁ OSTRAVA. Vytěžilo zhruba 200 tisíc tun kalů, během odtěžování v období let 2004 až 2011 se však ukázalo, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Ty jsou označovány jako nadbilanční.
 
 
 
 
 
 
Zdroj: DIAMO s.p.