Jdi na obsah Jdi na menu
 


Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

20. 10. 2016

 

 

Cílem novely, kterou včera schválil senát je posílení ochrany ovzduší a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5).

 

Kontrola spalovacích zdrojů provozovaných v domácnostech


Novela zákona proto zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

20.-10.-2016-08-41-34.jpg

 

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají navíc podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Více zde.

 


Pružnější vyhlašování smogových situací

 

Novinkou novely jsou pružnější a efektivnější pravidla pro vyhlašování a ukončování smogových situací i regulací, aby již nedocházelo k prodlevě mezi zjištěním rizikového stavu s překročenými imisními koncentracemi a samotným vyhlášením smogové situace i regulace. Platný zákon zpracovává imisní koncentrace PM10 pomocí 24hodinového průměru. K vyhodnocování průběhu koncentrací PM10, vyhlašování smogových situací a regulací se dle novely zákona využijí 12hodinové klouzavé průměry, ty v kombinaci s předpovědí vývoje meteorologických podmínek zajistí včasnou informovanost veřejnosti.


Nový imisní limit pro PM2,5 od 2020


Stejně jako v ostatních státech Evropské unie novela zavádí přísnější imisní limit pro prachové částice PM2,5. Ze současných 25 mikrogramů.m-3 novela snižuje imisní limit na 20 mikrogramů.m-3 od roku 2020, a uvádí tak legislativu ČR do souladu s právem EU. Prachové částice PM2,5 produkují zejména doprava a lokální topeniště.

 

Proti novele zákona je dlouhodobě ODS. Podle Ing. Miroslava Svozila, bývalého poradce předsedy vlády pro průmysl, ODS především vadí porušování domovní svobody ze strany úředníků. Novelu zákona ještě musí podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ivz