Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sev.en Energy pečuje o památné jilmy v Duchcově

29. 7. 2020

 

 

Více než padesát památných jilmů vazů v aleji v Duchcově má díky Sev.en Energy šanci přežít dalších sto let. Společnost Coal Services ze skupiny Sev.en Energy v současné době provádí ozdravný zásah do stromořadí, který má nemocí oslabeným stromům vrátit vitalitu a unikátní alej zachránit.

Alej jilmů vazů v Duchcově roste zčásti na pozemcích skupiny Sev.en Energy. Jako součást barokní krajiny bylo unikátní stromořadí vysazeno už v předminulém století. Bezmála sto padesát let staré stromy jsou pro svou výjimečnost vyhlášeny za památné. Dnes jsou součástí lužních lesů, které zde vznikly rekultivací po hlubinné těžbě. Na společném postupu při ozdravění aleje se dohodly Sev.en Energy a město Duchcov. Spolupracují přitom s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny.

„Zásadním problémem stromů je zřejmě napadení houbou Ophiostoma ulmi, která způsobuje onemocnění nazývané grafióza jilmů. V korunách je u některých jedinců patrné odumírání koncových větví, u některých stromů jsou již odumřelé rozsáhlejší partie korun. Bez zásahu odborníků arboristů by stromy postupně chřadly a více než sto let stará alej by z Duchcova zmizela,“ uvedl Jiří Křen, technik rekultivací těžebních společností Sev.en Energy, který na obnovu jilmové aleje dohlíží.

Ozdravný řez jilmů provádí zkušení pracovníci s certifikací Český certifikovaný arborista a European Treeworker. Ti také před časem revitalizovali duchcovský zámecký park.

„Duchcovská jilmová alej je výjimečná svou rozsáhlostí, patří do ní více než padesát památných vzrostlých jilmů. Důležitá je ekologická hodnota těchto stromů. Jilmových alejí v Čechách není moc. Navíc jilmy v posledních letech trpí chorobou, ale tato alej bude po ozdravném řezu v dobré kondici. Velmi významná je tato alej také z pohledu historického a krajinářského,“ prohlásil Martin Němec, zpracovatel návrhu na ošetření aleje jilmů.

Ozdravný zásah do stromořadí má zajistit prodloužení života stromů a jejich další zdravý růst tak, aby nerostly do výšky, ale košatily se do šířky, byly stabilnější.

„Práce musí být provedeny citlivě a odborně. Na stromech je odborná práce samozřejmě poznat. Ozdravné řezy se provádí ve vegetačním období. Strom je v plné síle, funguje, na řez reaguje. Pokud by se ozdravný řez prováděl v zimě, strom reagovat nemůže,“ doplnil Martin Němec.

Kromě ozdravného řezu bude u některých stromů provedena také vazba kmene.

„Vzhledem k charakteru aleje bude při odstraňování či zakracování silných kosterních větví, ať již živých či suchých aplikován takzvaný korunkový řez, který napodobuje přírodní zlom. Dřevní hmota po řezu korun bude podle metodiky přírodě blízkého ošetření stromů složena na hromady, rozřezána a ponechána na místě k  rozpadu pro zvýšení biodiverzity. Ze silných větví bez kůry budou složena broukoviště,“ nastínil postup prací Martin Němec.

Ozdravný zásah do jilmů je první etapou celé revitalizace aleje. V dalších etapách plánuje Sev.en Energy prořezat náletové dřeviny minimálně do šířky deseti metrů od jilmů, dosadit do vzniklých mezer po odumřelých jilmech nové mladé stromy a vybudovat naučnou stezku, která by návštěvníkům aleje představila život v okolním lužním lese.

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sev.en Energy