Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sněm OS PHGN v Luhačovicích schválil rozpočet na letošní rok

13. 4. 2015

 

 

Ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2015 proběhlo v Luhačovicích v hotelu Harmonie 1 hned několik významných akcí. Bylo to jednání rozšířené rady Sdružení hornických odborů Havířov, rady Odborového svazu PHGN a hlavní akce sněm OS PHGN. Na závěr jednacího dne se uskutečnila konference projektu BiDi „ Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa 1“.

 

Hlavní akcí dvoudenního rokování odborářů byl sněm OS PHGN, který zahájil úvodním slovem předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel. Přednesl zprávu o činnosti a vyhodnocení programu svazu za uplynulé období, včetně informace o stavu členské základny svazu, hospodaření, majetku o stavu legislativy a další body.

Jan Sábel zdůraznil, že během posledního roku se stalo mnoho významných věcí. Řekl, že po několikaleté těžké práci bylo dosaženo úspěchu a posunu při projednávání předčasných hornických důchodů a že věří v úspěch dalších jednání a prosazení požadavků odborů. Vyzvedl prácí a pomoc politiků, kde zmínil především ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) a poslance Ladislava Šincla (ČSSD). Dále řekl, že horníci získávají podporu napříč širokým politickým spektrem, což bylo například vidět na sněmu SHO ve Stonavě, kterého se zúčastnila řada významných politiků.

Další bodem z mnoha, byla zpráva o činnosti svazových inspektorů bezpečnosti práce a stavu bezpečnosti v roce 2014. Tu přednesl svazový inspektor BOZP Ing. Ivo Kavka. „Se stavem bezpečnosti nemůžeme být spokojeni. Jedenáct smrtelných úrazů v OKD je špatná zpráva“, zdůraznil Kavka. Ze zprávy také vyplynulo, že některé úrazy jsou zcela zbytečné. Mnohdy dochází k podceňování nejen bezpečnostních předpisů, ale i základních zásad bezpečné práce a to jak ze strany zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Bezpečnost práce by měla být základní prioritou všech.

Na sněmu vystoupili všichni předsedové organizací sdružených v našem svazu a informovali delegáty o situaci ve svých organizacích. Ta není nikde jednoduchá. Hornictví prožívá velmi těžké období a ocitá se neprávem na okraji zájmu. Bylo zmíněno, že někteří politici jsou hlušší k varování ze strany odborových organizací. Paradoxem pak je, že regiony, ve kterých je těžba uhlí hlavním zaměstnavatelem, patří mezi kraje s nejvyšší nezaměstnaností. Postupným útlumem hrozí nastat situace, kdy nezaměstnanost převýší přípustnou hranici. Z fóra sněmu zazněly názory, že politici by si měli uvědomit dopady svých, podle odborů, často špatných rozhodnutí. Vždyť uhlí, jak černé nebo hnědé, je stále významnou surovinou, bohatstvím státu. Těžební průmysl je velmi významným zaměstnavatelem. Rozhodování, příprava a plánování těžby je otázkou několika let dopředu a to by také měli politici pochopit. Jak se shodl Jaromír Franta, první místopředseda svazu a předseda SOO CCG Most s místopředsedou svazu a předsedou SHO Havířov Jaromírem Pytlíkem, problémy na obou stranách republiky jsou podobné.

Legislativa v parlamentu a v OS PHGN , to byl další bod jednání. Toho se ujali právníci odborového svazu Mgr. Markéta Marinková a JUDr. Antoním Těšík. Hovořilo se o novelizaci zákoníku práce, úrazovém pojištění, evidenci odborových organizací, daňových předpisech, problematice bydlení, hornické legislativě a mnoha dalších závažných otázkách.

Samozřejmostí na sněmu byla také diskuse na všechna témata sněmu. Každý z účastníků se mohl vyjádřit k jakémukoliv tématu. Bylo zodpovězeno mnoho dotazů delegátů. V diskusi zazněla řada názorů, připomínek a námětů. V některých organizacích jsou velké problémy. Jeden z mnoha zmínil i předseda odborové organizace VOKD Václav Sacha. Podle něj je situace v VOKD kritická, především z ekonomických důvodů.

Na závěr sněmu byla přijata závěrečná zpráva a usnesení sněmu se závaznými úkoly pro další období činnosti OS PHGN.

 

dsc_0936.jpg

 

dsc_0004.jpg

 

Další fotografie zde

 
(ivz,kov)