Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sokolovská uhelná investuje přes miliardu korun

21. 7. 2017

 

 

Přes miliardu korun investuje v roce 2017 společnost Sokolovská uhelná v rámci programu obnovy dlouhodobého majetku. Prostředky ve výši 1,183 miliardy zamíří především do technologií a projektů, které se týkají budoucnosti firmy.

 

“V první řadě jde o investice související s dalším postupem těžby v lokalitě Poříčí,” popisuje nejvýznamnější části programu předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl. Ty řeší důsledky sesuvu vnitřní výsypky lomu Jiří v roce 2008, v důsledku kterého bylo nutné zastavit těžbu v lomu Družba. “Z důvodu stability tak už nebylo možné postupovat v původním směru těžby od Nového Sedla. Část technologie lomu Jiří se proto nyní otáčí tak, aby mohlo dojít k odtěžení dotčeného území ze směru od Královského Poříčí.”

 

V letošních investicích proto zaujímá klíčové místo rekonstrukce poháněcích stanic a výstavba linií pasových dopravníků v lokalitě Poříčí za 178 milionů korun. Jde o dopravníky k technologii TC1 které vedou z lokality Jiří II. na vnitřní výsypky lomu Jiří a jejich součástí byla i rekonstrukce tří poháněcích a vratných stanic, plus výroba nové člunkové násypky. Dodavatelem byla Důlní strojírenská společnost. Na jaře pak proběhla také rekonstrukce pasového dopravníku PD 104, včetně závazné technologie jako je rekonstrukce shazovacího vozu a drtiče za dalších 97 milionů korun, realizovaná společností ZPA-RP Sokolov.

 

Se změnou směru těžby pak souvisí i nasazení technologického celku TC2/1 na vnitřní výsypce lomu Družba. Celkové náklady na výstavbu tras pasových dopravníků i přemístění stávajících a doplnění chybějících komponentů potřebných pro zakládání materiálu na vnitřní výsypku vyjde na dalších 178 milionů korun a dokončené by mělo být v průběhu srpna.

 

“Tyto změny v postupu těžby se promítnou i v profilu budoucího jezera, které v místě lomu vznikne po ukončení těžby,” vysvětluje Pöpperl. “Zatímco původní záměr počítal s tím, že nejhlubší část jezera se bude nacházet v jeho západní části, kvůli změně postupu těžby i zakládání to nově bude na opačné straně, tedy u Nového Sedla.”

 

Tyto klíčové akce na těžební části si vyžádají výdaje ve výši několika stovek milionů korun. Významné výdaje budou probíhat také na zpracovatelské části ve Vřesové. Půjde například o přípravu na obnovu plynových turbín paroplynové elektrárny ve Vřesové.

 

“Jde o obnovu dvou plynových turbín a jejich kompresorů z důvodů končící životnosti hlavních komponentů,” popisuje postup prací předseda představenstva Sokolovské uhelné s tím, že první z turbín bloku PPC 2 bude dokončena v létě 2018, druhá turbína ak v srpnu 2019. “U obou turbín by pak měla tato investice zajistit, za předpokladu pravidelné údržby, jejich funkčnost až do konce životnosti ložiska uhlí,” dodává Pöpperl. Zhotovitelem díla je společnost GE International a celkové náklady dosáhnou 1,045 miliardy korun.

 

Do budoucnosti pak směřuje i další investice, kterou jsou přípravné práce na výstavbě Průmyslové zóny Silvestr v areálu bývalé výsypky v Citicích. Ta bude navazovat na již dokončenou zónu Přátelství a do konce letošního roku zde Sokolovská uhelná chce vybudovat za 100 milionů korun místní komunikace, kanalizaci, vodovod a linku elektrické energie 22 kV. Práce budou dokončeny v závěru roku 2017.

 

Další investicí Sokolovské uhelné je Centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje, které je v závěrečné fázi. Projekt za více než 630 milionů korun řeší kompletně svoz, separaci a další zpracování komunálního odpadu z území celého Karlovarského kraje. Do zkušebního provozu by technologie měla najet už letos a díky tomu bude Karlovarský kraj vůbec prvním v zemi, který bude mít kompletně řešení odpadového hospodářství tak, že bude možno u komunálního odpadu zcela zrušit jeho dosavadní skládkování a odpad naopak ekologicky využít pro výrobu energoplynu. Na skládku tak bude mířit už jen nevyužitelná část odpadu, jako jsou například příměsi kameniva a podobně.

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: suas.cz