Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společné jednání ČBÚ, OS PHGN a zástupců ze Slovenska

19. 9. 2018

 

 

O Zlatém Permonu a nových pravidlech v soutěži se diskutovalo na pracovním setkání, které uspořádal v hornickém hotelu Harmonie v Luhačovicích Odborový svaz PHGN. Kromě pracovního jednání měla akce i slavnostní část u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky, které připadá na letošní rok. Z toho důvodu pořadatel rozšířil účast na akci zaměřené na bezpečnost práce v hornictví o vedení Slovenského báňského úřadu (SBÚ) a Odborového sväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu z Bratislavy. O bezpečnosti práce a výhledech dobývacího průmyslu v České a Slovenské republice společně jednali předseda a ředitel ČBÚ Martin Štemberka a Pavel Dvořák, předseda a ředitel SBÚ Peter Kukelčik a Erik Veseleni, předseda a místopředsedové OS PHGN Jan Sábel, Jaromír Franta a Rostislav Palička a svazový inspektor bezpečnosti práce Ivo Kavka a předseda OZ PBGN Jozef Škrobák.


Průběh pracovního jednání a slavnostní akce přiblížil předseda Jan Sábel:
„Tématem dvoudenního pracovní jednání byla výměna informací se slovenskými kolegy o vývoji těžebního průmyslu.
 Jednali jsme i o probíhajícím útlumu hornictví a dopadech na zaměstnanost v regionech. Stranou nezůstaly ani sociální otázky a problematika důchodů. Účastníci se shodli na tom, že všechny vlády po roce 1993 pro záchranu těžebního průmyslu neudělaly vůbec nic, nebo jen velmi málo.


Likvidace hornictví v Česku nabyla v průběhu let hrozivých rozměrů. Vlády pod tlakem Evropské komise a zelené lobby ohrozily těžbu kvalitního černého uhlí v OKD a hnědého uhlí na Mostecku, což se projevilo ztrátou tisíce pracovních míst a snížením úrovně energetické bezpečnosti obou zemí. Předseda Jozef Škrobák ocenil, že jsme slovenským kolegům poskytli jako vzor plné znění českého zákona o předčasných důchodech pro hlubinné horníky, který byl schválen v parlamentu, a na jehož tvorbě se náš odborový svaz výrazně podílel. I na Slovensku se potýkají s možnou likvidací těžby hnědého uhlí a náš zákon by je mohl inspirovat. Hlavní náplní společného jednání byla bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců v hornictví. Spolu s představiteli ČBÚ jsme konstatovali, že dohoda o spolupráci je plněna bezezbytku a přispívá k lepší úrovni ochrany zdraví zaměstnanců v dolech.“


Pracovní setkání mělo i slavnostní část, ve které byli na návrh odborového svazu vyznamenáni za výsledky dosažené v soutěži o Zlatého Permona zástupci tří podniků. Ocenění ČBÚ a OS PHGN obdrželi Petr Švehla, SIBP SOO Sokolovská uhelná, Arnošt Ševčík, místopředseda SOO CCG Most a inspektor BP Břetislav Javín, místopředseda ZO OS PHGN Důl Darkov a ZIBP.


Ocenění se ke svému překvapení a mimo oficiální program dočkal i předseda OS PHGN Jan Sábel, který z rukou předsedy ČBÚ Martina Štembery obdržel medaili ČBÚ za dlouhodobý přínos k bezpečnosti práce v hornictví a za prosazování spolupráce mezi ČBÚ a OS PHGN. Tato medaile je báňským úřadem udělovaná pouze v mimořádných případech.
„Shodli jsme se na tom, že spolupráce mezi báňským úřadem a odborovým svazem je celorepublikově dlouhodobě na mimořádné úrovni a přispívá k dosahování lepších výsledků v bezpečnosti práce v důlních provozech, a toho si ceníme nejvíce. Spolupráci na tak vysoké úrovni a s takovými výsledky ocenili i naši slovenští kolegové, s tím, že je pro ně inspirací,“ uzavřel Jan Sábel.

 

fotoc--3-titul.jpg

Účastníci společného česko-slovenského setkání ke stému výročí vzniku Československé republiky.

fotoc--.2-titul.jpg

Na snímku ocenění inspektoři bezpečnosti práce v soutěži Zlatý Permon: zleva Břetislav Javín z Dolu Darkov, Arnošt Ševčík ze Severní energetické a Petr Švehla ze Sokolovské uhelné.

foto-c--.4-titul.jpg

Ocenění odborovým inspektorům bezpečnosti práce předali: zleva Jozef Škrobák, Jan Sábel, Martin Štemberka a Peter Kukelčik.

foto-c--.1-titul.jpg

Představitelé zřizovatelů Ceny Zlatý Permon při podpisu nového Statutu soutěže. Zleva předseda OS Stavba ČR Milan Vomela, předseda ČBÚ Martin Štemberka a předseda OS PHGN Jan Sábel.

 

 

 

 

 

autor: Petr Kolev

foto: Ivo Kavka