Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společné jednání OS PHGN a ČBÚ

12. 9. 2023

 

Každoročně se v září koná v Luhačovicích, v hotelu OS PHGN Harmonie I, jednání mezi vedením svazu a vedením ČBÚ. Nebylo tomu jinak ani v tomto roce, jen s tou výjimkou, že letos nebylo součástí jednání ocenění zástupce odborové organizace působící u společnosti, která získala ocenění v soutěži Zlatý Permon. V této soutěži v kategorii nad 500 zaměstnanců zvítězila společnost Sev.en Inntech a.s. a Sdružení odborových organizací Czech Coal Group navrhlo ocenit svazového inspektora Petra Trieba. Pan Petr Trieb by ale nemohl být ve stanoveném termínu osobně přítomen, proto se účastníci dohodli na předání ocenění v říjnu v sídle svazu (v Praze).

 

Jednání se za svaz zúčastnili předseda svazu Rostislav Palička, místopředsedové Josef Zelenka a Jiří Waloszek, za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svazový inspektor bezpečnosti práce Ing. Ivo Kavka.

Český báňský úřad byl zastoupen předsedou Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., a zástupcem předsedy - ředitelem sekce báňské správy Ing. Radimem  Mžykem.

Předmětem jednání bylo zhodnocení spolupráce za 2. pololetí 2022 a 1. pololetí 2023.

Za oblast BOZP strany projednaly poznatky z kontrolní činnosti, pracovní úrazovost a zásadní mimořádné události v báňském průmyslu.

Jako velmi přínosné dále ohodnotili zástupci obou stran vzájemnou informovanost v rámci báňské legislativy a projednávání jednotlivých činností ČBÚ a OS PHGN.

Zástupci svazu sdělili zástupcům ČBÚ nesouhlasné stanovisko svazu ke „konsolidačnímu balíčku“ vlády a to především ohledně navrhovaných úprav daňového zatížení benefitů pro zaměstnance a navýšení úhrad za vydobytý nerost.

Neodmyslitelnou součástí jednání je vždy též předpokládaný vývoj situace v těžebním odvětví, v současné době zejména v návaznosti na téměř neexistující surovinovou politiku a státní energetickou koncepci.

Pravidelně je také projednávána aktuální situace hnědouhelného hornictví a společnosti OKD, a.s., zejména možnosti další těžby.

Obě strany ohodnotily spolupráci za 2. pololetí 2022 a 1. pololetí 2023 ve všech sledovaných oblastech jako velmi přínosnou a potvrdily si její pokračování pro další období.

 

dsc_0056.jpg

Jednání proběhlo v hotelu OS PHGN Harmonie I.

 

 

 

 

 

 

red

foto: ivz