Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko OS PHGN a ČMKOS k materiálu Zpráva k návrhu postupu státu v rámci řešení útlumu těžebních lokalit OKD, a.s.

8. 2. 2017

 

 

Předložený materiál stručně a srozumitelně popisuje současnou situaci OKD, a.s., byť máme pochybnosti o reálnosti v něm uvedených termínů ukončení těžby na jednotlivých lokalitách. Správně jsou též uvedena rizika toho, kdyby stát zvolil „nulovou variantu“, tj. nečinnost, pod záminkou, že jde o soukromého vlastníka a vše se vyřeší v rámci tržního hospodářství samo.

 Návrh postupu státu, tj. podání závazné nabídky na odkup společnosti OKD, a.s. prostřednictvím DIAMO, s. p., jednoznačně podporujeme.

 Pokud by, například na základě výsledků připomínkového řízení, měl být zvolen jiný postup, který by nezahrnoval podání závazné nabídky na odkup společnosti OKD, a.s. prostřednictvím DIAMO s. p., byli bychom zásadně proti takovému postupu, protože by mohlo v rámci procesu insolvence OKD, a.s. dojít k takovým vlastnickým a ekonomickým změnám, že by se naplnila rizika uvedená v materiálu, tj. zejm. financování nákladů souvisejících s uzavřením dolů státem a narušení sociálního smíru, aniž by do tohoto procesu mohl stát účinným způsobem vstupovat. Máme obavu, že když nepodá závaznou nabídku ani DIAMO, s. p. ani jiný investor, bude následovat okamžitý konkurs OKD, a.s.

 

 

V Praze dne 7. února 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stažení:

 

Stanovisko OS PHGN

 

Stanovisko ČMKOS