Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovisko vládního zmocněnce k prolomení limitů a demonstraci

29. 1. 2015

 


Současná situace představuje nejistotu jak pro obyvatele, tak pro těžební firmy a limituje strategické plánování rozvoje celého regionu. Od té doby, co jsem se detailně seznámil se situací kolem těžebních limitů a s názory obyvatel Ústeckého kraje, jsem zastáncem prolomení limitů, byl jsem jím také v době mého působení ve vládě a prosazuji tento názor stále. Pokračování těžby na lokalitě dolu ČSA je nutné pro udržení ekonomického rozvoje i sociálního klidu a rovněž pro zachování cenově dostupného tepla pro obyvatele a firmy. Zrušení diskutovaného usnesení z roku 1991 neznamená automaticky pokračování těžby. Těžební společnosti musí nejdříve dle platného horního zákona vypořádat všechny dotčené subjekty, nechat vypracovat studie a získat potřebná povolení.


I když to někteří ignorují, problematiku limitů těžby uhlí je nutné vnímat především z pohledu zaměstnanosti. Při pokračujícím útlumu těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji reálně hrozí v tomto regionu bezprostřední ztráta 6.000 pracovních míst a výrazné zhoršení stávající již tak velmi napjaté situace. Naopak pokračování těžby za regionálně schválených a státem garantovaných podmínek zajistí projekty investičního charakteru v řádu miliard korun. Celkový počet zachovaných a nově vytvořených pracovních míst představuje až 12.000 míst s reálnou udržitelností. Několik tisíc kvalifikovaných pracovních míst přinese vývoj a výroba technologií potřebných k realizaci ekologicky a regionálně přijatelné těžby, ekologizace a modernizace tepláren a elektráren využívajících vytěžené uhlí. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že nositelem know-how i výrobních kapacit v této oblasti jsou především české subjekty, často v dalších regionech, postižených útlumem těžkého průmyslu.


Je samozřejmostí, že ochrana životního prostředí a vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj musí být součástí každé politiky. To není zpochybnitelné. Na druhé straně ale není možné, aby se pod záštitou ochrany životního prostředí nebo dokonce globální změny klimatu zabrzdilo či zablokovalo fungování energetiky s vážnými důsledky pro hospodářství a obyvatelstvo, které o tom není dostatečně informováno.


Demonstrace je legitimním způsobem protestu odborů a zaměstnanců dotčených firem, kteří logicky brání svá současná pracovní místa i svou budoucnost a budoucnost svých dětí. Jde o region s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR bez perspektivy zajištění srovnatelného počtu udržitelných pracovních míst. Za posledních 20 let se nepodařilo vyřešit negativní dopady útlumu průmyslu z 90. let a zatím nemáme koncepční řešení ani pro pokračující přirozený útlum tradičních průmyslových odvětví. Zastavení těžby na dole ČSA vyvolává v zaměstnancích logickou obavu z bezvýchodnosti situace.
O tom, že se nejedná pouze o zájem tisíců zaměstnanců, ale že negativních dopadů útlumu těžby se obávají i představitelé regionu, svědčí podpora vedení kraje i obecních samospráv a regionální tripartity.

 

Jiří Cienciala

 

 

dsc_0915.jpg

Vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala (foto: ivz)