Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní podnik DIAMO bude více spolupracovat s odvětvovým odborovým svazem

2. 6. 2021

 

 

Státní podnik DIAMO a Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) podepsaly dohodu o spolupráci v otázkách důležitých pro pracovní podmínky zaměstnanců a sociální dialog. Byla tak odstartována oficiální spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovněprávní legislativy, zdravotnické legislativy, důchodového pojištění, včetně vzájemného poskytování informací a předcházení pracovněprávním sporům.

 

„S převzetím dalších dolů a jejich útlumu nám přibyly stovky zaměstnanců a naším zájmem je udržovat sociální smír, spolupracovat s odbory a vytvářet příznivé a co nejvíc bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Tato dohoda zaručuje, že budeme řešit společně bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a s tím související témata nejen se základními odborovými organizacemi, ale i s odvětvovým svazem, který má v hornictví a geologii silnou pozici. Státní podnik to posouvá na další úroveň společenské odpovědnosti,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

 

„Spolupracovali jsme i dříve, ale podpis dohody představuje určitý milník. Hornická práce je specifická a náročná, proto považujeme za velmi důležité, aby zaměstnanci věděli, že o ně je a bude postaráno. Důraz na bezpečnost a ochranu zdraví není jen moderním trendem, ale v našem oboru musí být prioritou. Věřím, že dohoda povede k trvalému vytváření dobrých pracovních podmínek pro zaměstnance státního podniku,” doplnil předseda OS PHGN Rostislav Palička.

 

V dohodě se státní podnik zavazuje například soustavně zajišťovat a kontrolovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), informovat odborový svaz o vývoji úrazovosti a nemocech z povolání, zapojit zástupce OS PHGN do šetření či kontrol a projednávat návrhy a připomínky svazu k oblasti BOZP. Odborový svaz se zavázal například spolupracovat na vypracovávání stanovisek a šetřeních mimořádných událostí. V oblasti legislativy si chtějí obě strany vzájemně poskytovat konzultace a spolupracovat při přípravě obecně závazných právních předpisů v oblasti pracovněprávní, popř. v dalších oblastech, které se mohou týkat sociálních zájmů zaměstnanců. 

 

Plnění dohody se bude vyhodnocovat minimálně jedenkrát ročně a zaměstnanci budou o výsledcích informováni. Součástí hodnocení bude také ocenění vybraných zaměstnanců státního podniku DIAMO za dosažení vynikajících výsledků v oblasti BOZP. Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou, za státní podnik ji podepsal ředitel Ludvík Kašpar, za OS PHGN předseda Rostislav Palička a místopředseda svazu Jiří Waloszek.

 

 

273103b5-7fce-4572-b6c2-4f765c88a707.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DIAMO s.p.