Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní podnik Diamo se bude podílet na řešení dopadů krize společnosti OKD

13. 5. 2016

 

 

Vládou schválený příspěvek propuštěným zaměstnancům OKD bude vyplácet stát prostřednictvím státního podniku DIAMO. V Ostravě má vybudované speciální pracoviště, které od roku 2004 administruje a vyplácí dříve schválené příspěvky pro tisíce bývalých horníků v řádech stovek milionů korun ročně.


Příspěvek pro pracovníky dolů a podmínky jeho vyplácení připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu jako další opatření, které může zmírnit nežádoucí sociální dopady vyplývajících ze ztráty zaměstnání. Pro státní podnik DIAMO to neznamená nic mimořádného.

„Jsme na to připraveni, máme potřebné zkušenosti i zázemí. Funguje u nás sociální centrum, které vyplácí příspěvky horníkům. Nebude tedy nutné vytvářet nové organizační struktury,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.


Sociální centrum působí v sídle odštěpného závodu ODRA ve správní budově bývalého Dolu Jeremenko v Ostravě. Administruje a vyplácí 3 druhy dávek: náhrady za ztrátu na výdělku, tzv. renty, deputátní příspěvky, tzv. deputáty a zvláštní příspěvek horníkům (ZPH) podle zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům.


V roce 2004 sociální centrum v Ostravě vyplácelo zhruba 6.000 rent, 35.000 deputátů a 3.000 ZPH. V současné době je to zhruba 2.000 rent, 15.000 deputátů a 500 ZPH. „Před lety se vyplácela horníkům na uvedených příspěvcích více než miliarda korun ročně. Objem vyplácených příspěvků ale každoročně klesá s tím, jak postupně zanikají nároky. V současné době se posíláme na účty bývalým horníkům téměř půl miliardy korun ročně,“ doplnil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA, DIAMO, s. p.


Běžně přichází do odštěpného závodu ODRA vyřizovat různé náležitosti příspěvků (doklady, potvrzení, žádosti) desítky lidí denně. Nejvíce exponovaným obdobím je leden až březen, kdy přichází stovky lidí denně v souvislosti s deputáty. V sociálním centru pracuje 7 pracovnic, zaměstnankyň s. p. DIAMO, v roce 2004 jich bylo 11. Při zahájení vyplácení nového příspěvků propuštěným zaměstnancům OKD se předpokládá navýšení o 1 až 2 pracovníky, podle množství propuštěných a rozložení odchodů v čase.


Renty se vyplácejí měsíčně. Jde o dorovnání současného příjmu do průměrného výdělku horníka v době vzniku nároku. Deputáty se pohybují od 1.000 do 2.700 Kč. Kdysi měli zaměstnanci OKD nárok na uhlí, později se nároky přepočítaly na peníze. Vyplácí se 1x ročně. Zhruba jednu třetinu nároků představují vdovy po hornících. Zvláštní příspěvek horníkům se vyplácí měsíčně v čásce 1.900, případně 1.500 Kč. Na podobném principu je postaven nově schválený příspěvek.


Sociální centrum pro horníky fungovalo původně na Dole Barbora v Karviné pod správou společnosti OKD. V roce 2004 přešlo na základě usnesení vlády pod s. p. DIAMO a přestěhovalo se do sídla odštěpného závodu ODRA do správní budovy bývalého Dolu Jeremenko v Ostravě, kde funguje dodnes.

 

 

 

 

 

autor: J.D.