Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní podnik Diamo zaregistroval za rok 1380 žádostí o příspěvek pro propuštěné horníky

2. 6. 2017

 

 

Přesně rok mohou propuštění zaměstnanci společnosti OKD žádat prostřednictvím státního podniku DIAMO o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby. V prosinci k nim přibyli ještě pracovníci dalších menších těžebních společností dle nařízení vlády č. 342/2016 Sb. Od 1. 6. 2016 podali propuštění zaměstnanci celkem 1380 žádostí o tento příspěvek, většina byla schválena.

„Mohu potvrdit, že nový státní příspěvek plní svůj účel a je o něj velký zájem. Největší vlnu žádostí jsme zaznamenali během letošního dubna, kdy podávali žádosti zaměstnanci dolu Paskov,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

O příspěvek (dle nařízení vlády č. 167/2017 Sb.) požádalo dosud 968 bývalých zaměstnanců Dolu Paskov. Zaměstnanci z jiných karvinských dolů podali 191 žádostí. Převažují důlní pracovníci, ale mezi žadateli je také několik desítek žen. Nejstaršímu žadateli bylo 63 let, nejmladšímu 21 let. Pouze 5 žádostí bylo z důvodu nesplnění podmínek zamítnuto.

Výše příspěvku je diferencovaná podle převažující činnosti. V případě převažující práce v podzemí činí 8000 Kč a na povrchu 7000 Kč měsíčně. Příspěvek se vyplácí po omezenou dobu v závislosti na počtu odpracovaných let. Nejrizikovější skupina podle daných podmínek může dostávat příspěvek až 60 měsíců, ostatní 3 až 36 měsíců.

Dosud sociální centrum s. p. DIAMO od zahájení příjmu žádostí o příspěvek (1. 6. 2016) vyplatilo bývalým zaměstnancům společnosti OKD a dalších těžebních společností (stanovených nařízením vlády č. 167/2016 Sb. a 342/2016 Sb.) přes 12 milionů korun. Po náběhu plateb bývalým zaměstnancům Dolu Paskov bude vyplácet na těchto nárocích měsíčně více než 8 milionů korun.
„Vyřizování žádostí probíhá bez problémů, naše pracovnice jsou zkušené a zvládly i nápor žadatelů na našem dočasném pracovišti na Dole Paskov během dubna, kdy musely obsloužit až čtyři desítky zájemců denně,“ doplnil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO. Příspěvek se vyplácí měsíčně, počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byl příspěvek schválen. Pracovnice sociálního centra žádosti přijmou, posoudí, případně žadatele vyzvou k doplnění potřebných dokladů. Následně státní podnik posílá návrh Ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení. Rozhodnutí o přiznání příspěvku by měli žadatelé dostat do 30 dnů od podání žádosti.

Žádosti o příspěvek se vyřizují na Sociálním centru odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO v Ostravě – Vítkovicích na ulici Sirotčí v přízemí správní budovy bývalého Dolu Jeremenko. Zdejší pracoviště od roku 2004 administruje a vyplácí dříve schválené příspěvky pro tisíce bývalých horníků v řádech stovek milionů korun ročně.

Na příspěvek podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. mají nárok zaměstnanci OKD, a.s., kteří rozvázali pracovní poměr v důsledku snižování počtu zaměstnanců z důvodu restrukturalizace a organizačních změn, tj. výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 z týchž důvodů a ke dni skončení pracovního poměru jejich pracovní poměr trval nepřetržitě nejméně 2 roky. Vztahuje se na pracovníky propuštěné od 1. ledna 2016.

S účinností od 1. prosince 2016 začal státní podnik DIAMO vyřizovat žádosti o příspěvek také pro propuštěné zaměstnance dalších těžebních společností podle nařízení vlády č. 342/2016 Sb., kterými jsou: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Slezská důlní díla, a.s., OKD, HBZS, a.s. Za předpokladu splnění podmínek jim náleží příspěvek měsíčně 8 000 Kč u zaměstnanců s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu nebo 5 300 Kč, pokud se jedná o zaměstnance s výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu. Nárok na příspěvek může oprávněná osoba uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od ukončení pracovního poměru u určené těžební společnosti. Po uplynutí této lhůty nárok na příspěvek zaniká. O tento příspěvek doposud požádalo 221 osob.

 

 

 
zdroj: Diamo s.p.