Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní podnik Diamo zřídil pro propuštěné horníky na Dole Paskov pracoviště na vyřizování příspěvků

3. 4. 2017

 

 

Propuštění zaměstnanci akciové společnosti OKD mohou od 3. dubna 2017 žádat o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby přímo na Dole Paskov. Státní podnik DIAMO tam dočasně zřídil pobočku svého sociálního centra. Očekává až 900 žadatelů.

„Chtěli jsme vyhovět odborům OKD, aby odcházející zaměstnanaci dolu mohli podat žádost o státní příspěvek, vyřídit potřebné náležitosti, případně se poradit na místě, kam jsou zvyklí chodit. Naše pracovnice jim budou k dispozici přímo v sídle důlního závodu 3 na lokalitě Staříč a Chlebovice každý pracovní den během celého měsíce dubna,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Výše příspěvku je diferencovaná podle převažující činnosti. V případě převažující práce v podzemí bude činit 8 000 Kč a na povrchu 7 000 Kč měsíčně. Příspěvek se vyplácí po omezenou dobu v závislosti na počtu odpracovaných let. Nejrizikovější skupina podle daných podmínek může dostávat příspěvek až 60 měsíců, ostatní 3 až 36 měsíců.

„Většina zaměstnanců Dolu Paskov je v situaci, do které se dostali poprvé v životě, musí si vyřizovat výstupní záležitosti a řešit řadu věcí spojených s hledáním nového zaměstnání. Chtěli jsme jim ulehčit náročné a stresující období a jsme rádi, že nám státní podnik DIAMO vyhověl a lidé nemusí jezdit do Ostravy,“ dodal Rostislav Palička, předseda odborů Dolu Paskov, OKD, a. s.

Dosud sociální centrum s. p. DIAMO od zahájení příjmu žádostí o příspěvek (1. 6. 2016) zaregistrovalo 440 žádostí a vyplatilo bývalým zaměstnancům společnosti OKD a dalších těžebních společností (stanovených nařízením vlády) 7,3 milionů korun. Pouze 5 žádostí bylo z důvodu nesplnění podmínek zamítnuto.

Příspěvek se vyplácí měsíčně, počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byl příspěvek schválen. „Naším úkolem je žádosti přijmout, posoudit, případně žadatele vyzvat k doplnění potřebných dokladů. Následně posíláme návrh Ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení. Rozhodnutí o přiznání příspěvku by měli žadatelé dostat do 30 dnů od podání žádosti,“ doplnil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Na příspěvek podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. mají nárok zaměstnanci OKD, a. s., kteří rozvázali pracovní poměr v důsledku snižování počtu zaměstnanců z důvodu restrukturalizace a organizačních změn, tj. výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 z týchž důvodů, a ke dni skončení pracovního poměru jejich pracovní poměr trval nepřetržitě nejméně 2 roky. Vztahuje se na pracovníky propuštěné od 1. ledna 2016. S účinností od 1. prosince 2016 začal státní podnik DIAMO vyřizovat žádosti o příspěvek také pro propuštěné zaměstnance dalších těžebních společností podle nařízení vlády č. 342/2016 Sb., kterými jsou: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Slezská důlní díla, a. s., OKD, HBZS, a. s. Za předpokladu splnění podmínek jim náleží příspěvek měsíčně 8 000 Kč u zaměstnanců s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu, nebo 5 300 Kč, pokud se jedná o zaměstnance s výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu. Nárok na příspěvek může oprávněná osoba uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od ukončení pracovního poměru u určené těžební společnosti. Po uplynutí této lhůty nárok na příspěvek zaniká.

Žádosti o příspěvek se nadále vyřizují i na sociálním centru odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO v Ostravě-Vítkovicích na ulici Sirotčí v přízemí správní budovy bývalého Dolu Jeremenko. Zdejší pracoviště od roku 2004 administruje a vyplácí dříve schválené příspěvky pro tisíce bývalých horníků v řádech stovek milionů korun ročně. Příspěvek vychází ze stejného principu, který byl v minulosti použit v souvislosti s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví a také restrukturalizací ocelářského průmyslu. Zvýhodněni jsou věkově nejstarší zaměstnanci, kteří mají na trhu práce nejmenší šanci na uplatnění.

Provozní doba na pracovištích sociálního centra na Dole Paskov je ve středu od 9:00 do 15:00 hodin a v ostatních pracovních dnech 7:00 do 13:00 hodin.

Kontakty: lokalita Staříč - kancelář č. 122, 1. patro, tel. 558 492 643 (v této kanceláři bylo dosud pracoviště ÚP)

lokalita Chlebovice - kancelář č. 3, přízemí, tel. 558 493 227 nebo 558 493 211


 

 

 

zdroj: Diamo s.p.