Jdi na obsah Jdi na menu
 


SÚIP: Kontroly oblastních inspektorátů práce na základě podnětů

20. 10. 2017

 

 

Při tvorbě plánů kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce jsou důležitým zdrojem informací přijaté podněty upozorňující na možné porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. Nejvíce směřují do oblasti pracovních vztahů a podmínek.

Obsah těchto podnětů je jednotlivými inspektoráty práce velmi pečlivě zkoumán a analyzován. Informace takto získané nám sdělují, ve kterých odvětvích podnikání, v jakých profesích se zaměstnanci nejčastěji potýkají s porušováním, a tyto informace jsou pak také využívány pro plánování mimořádných kontrolních akcí i v celostátním měřítku.

Poměr mezi počty podnětů směřujících do jednotlivých oblastí kontrolní působnosti inspekce práce se dlouhodobě nemění, podstatnou část přijatých podnětů v 1. pololetí roku 2017 zaujímá oblast pracovních vztahů a podmínek.

Za všechny kontrolní oblasti, tj. pracovní vztahy a podmínky (PVP), bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a zaměstnanost, bylo celkem přijato 3 578 podnětů ke kontrole a z celkového počtu jich 63 % směřovalo do oblasti pracovních vztahů a podmínek. Z pohledu místní příslušnosti nejvíce podnětů přijal Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, následován Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj a Oblastním inspektorátem práce pro hl. město Prahu. Z pohledu počtu zaměstnanců u zaměstnavatele bylo nejvíce podnětů podáno na zaměstnavatele s počtem do 10 zaměstnanců, a to na téměř 30 % zaměstnavatelů.

Většina přijatých podnětů je vyřízena provedením kontroly a za 1. pololetí roku 2017 zahájily inspektoráty práce celkem 2 682 kontrol na základě podnětů. Z pohledu odvětví podnikání bylo nejvíce kontrol provedeno u zaměstnavatelů podnikajících v odvětví velkoobchodu a maloobchodu, následují zaměstnavatelé v odvětví stravování a pohostinství, dopravní činnost a stavební činnost.

Provedené kontroly v daném období za všechny oblasti kontrolní působnosti inspekce práce zjistily nedostatky v dodržování pracovněprávních předpisů u více než poloviny kontrolovaných zaměstnavatelů (cca 61 %).

Nejčastěji zjištěná porušení v oblasti PVP nevykazují žádnou změnu, nejčetněji zjištěná porušení se týkala nedodržení pravidel v odměňování zaměstnanců, při vzniku a skončení pracovního poměru a pracovní době. V oblasti BOZP to byly nejčastěji systémové nedostatky v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti zaměstnavatele, porušení právních předpisů při provádění stavební činnosti a nevybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky. Největší podíl z celkového počtu porušení v oblasti zaměstnanosti, stejně jako v minulosti, zaujímá nelegální práce občanů ČR, EU a cizinců. Při kontrolách nelegální práce v souvislosti s podněty bylo v 1. pololetí letošního roku zjištěno 121 osob zaměstnaných bez uzavřeného pracovněprávního vztahu.

V období za 1. pololetí 2017 byly za porušené pracovněprávní předpisy zjištěné kontrolou v souvislosti s podnětem zaměstnavatelům uloženy pokuty v počtu 80, v souhrnné výši 1 909 000 Kč.
Autor : Hronová Helena
Zdroj: Zpravodaj SÚIP č. 3/2017