Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teplárenské sdružení ČR: Rada ERÚ hlasovala pro vyšší ceny tepla a horší ovzduší ve městech

3. 10. 2019

 

 

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila cenové rozhodnutí č. 3/2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Nové sazby podpory začnou platit od 1. ledna 2020 a pro většinu nepalivových obnovitelných zdrojů energie včetně foto­voltaických elektráren předpo­kládají mírný růst. Naopak podpory elektřiny vysoko­účinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) ve výrobnách nad 5 MW Rada ERÚ meziročně výrazně snížila.


„Rozhodnutí Rady ERÚ považuji za nekompetentní, Rada zřejmě nezná své zákonné povinnosti, neví, jaká jsou pravidla veřejné podpory ani jak funguje systém emisního obchodování. To vše se mohli dozvědět, kdyby si na setkání s vedením Teplárenského sdružení ČR našli čas dříve než 4. října. Rada ERÚ tímto postupem prohloubila diskriminaci na trhu v neprospěch soustav zásobování teplem a převzala odpo­vědnost za růst cen tepla pro domácnosti v příštím roce,“ uvedl v reakci na vydané cenové rozhodnutí předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

 

Meziroční snížení podpory elektřiny z vysoko­účinné KVET nad 5 MW bylo navrženo v návrhu cenového rozhodnutí, které ERÚ zaslal do veřejné konzultace v srpnu. Teplárenské sdružení ČR, Hospodářská komora ČR i Svaz prů­my­slu a dopravy ČR a řada tep­lá­ren předložily ERÚ argumenty, proč by měla být podpora s ohledem na růst nákladů naopak zvýšena. ERÚ však tyto při­po­mínky neak­cep­toval. Ve vypořádání při­po­mínek ERÚ uvedl, že Zvýšení provozní podpory s cílem eliminovat nárůst ceny emisní povolenky by představovalo kontrapro­duk­tivní opatření vůči cílům EU ETS. Zohlednění nákladů na emisní povolenky do podpory na elektřinu z KVET není podle názoru ERÚ v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory a může tak představovat nedovolenou státní podporu.
 
Ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek k tomu řekl: „Energetický regulační úřad není k posuzování veřejné podpory kompetentní, navíc veřejná podpora elektřiny z vysoko­účinné KVET byla úspěšně noti­fi­ko­vána Evropské komisi s tím, že bude pravidelně upravována v závislosti na vývoji provozních nákladů a cen elektřiny. Systém emisního obchodování je založen na celoevropském stropu emisí, jehož dosažení podpora elektřiny z KVET v Česku nijak neohrožuje. Naopak, z hlediska ochrany klimatu je žádoucí, aby byly z provozu nejprve vyřazovány uhelné elektrárny s nízkou účinností a až jako poslední ko­ge­ne­rační teplárny, které mají oproti elektrárnám výrazně vyšší celko­­vou účinnost.“
 
Energetický regulační úřad v tiskové zprávě také uvedl, že bude ve spolu­práci se všemi zainte­resovanými orgány státní správy hledat systémové řešení. I kdyby se nějaké našlo, jeho zavedení bude trvat velmi dlouho a mezi tím mohou některé soustavy zaniknout. Výrobu elektřiny a tepla ve výrobnách KVET nad 5 MW výrazně zatěžují náklady na nákup povolenek, jejichž průměrná cena vzrostla od roku 2017 téměř pětkrát. Výroba elektřiny v teplárnách je tak paradoxně ve srovnání s indivi­duální výrobou tepla výrazně znevýhodňována.
 
„Lidé pocítí roz­ho­do­vá­ní Rady ERÚ nejen na svých peněženkách, ale časem také na průduškách, pokud se soustavy zásobování teplem, do jejichž ekologizace bylo v posledních letech investováno přes 21 miliard korun, začnou rozpadat. Vůbec nechápu postup Rady, protože návrh státního rozpočtu na rok 2020 reflektuje výši podpory KVET ve stejné výši jako na rok 2019, což ERÚ nerozporovalo. Evokuje to tak ve mně myšlenku, že jde o osobní vyřizování účtů mezi dnešním vedením ERÚ s odvolaným vedením,“ dodal předseda výkonné rady Drápela.
 
Řada států EU včetně sousedního Německa, Polska a Slovenska podporuje v souladu s le­gis­la­ti­vou EU elektřinu z vysoko­účinné KVET vyrobenou z fosilních paliv. Důvodem je snížení emisí klasických znečišťujících látek i emisí oxidu uhličitého ve srovnání s oddělenou výroby elektřiny v elektrárnách a tepla v domovních kotelnách. Podpora elektřiny z vysoko­účinné KVET představuje v ČR necelá 4 % celko­vých nákladů na podporu podporovaných zdrojů energie. Na soustavy zásobování teplem jsou v ČR připojeny přibližně 4 miliony lidí.

 

sni--mek-obrazovky-2019-10-03-v--8.33.55.png

 * Odhady. Průměrná cena povolenky podle průzkumu Reuters z 12. 7. 2019 ve výši 26,4 Euro v roce 2019 a 34,37 Euro v roce 2020. Průměrné ceny povolenky za rok 2017 a 2018 - zdroj ERÚ.
Zdroj: Vlastní výpočty Teplárenského sdružení ČR na základě veřejně přístupných informací o spo­třebě povolenek, jejich bezplatně přiděleném množství a vývoji tržní ceny povolenky.

 

 

 

 

 

 

 

Autor, zdroj: Teplárenského sdružení ČR (TZ)