Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třicet detonací najednou? V kamenolomu Sokolovské uhelné běžná rutina

11. 4. 2024

 

Přírodní kamenivo začíná být hlavně ve stavebnictví vzácnou surovinou. Proto se i SUAS GROUP snaží část kamene nahradit stavebním recyklátem, a to jak pro vlastní potřebu, tak jej chce nabízet i zákazníkům například ze stavebních firem. Zároveň ale pořád pokračuje těžba v kamenolomu Sokolovské uhelné v Horním Rozmyšlu. V loňském roce se zde vytěžilo přes 300 tisíc tun žuly certifikované pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.

 

V kamenolomu se provádějí pravidelné odstřely lomové stěny. „V případě, že máme připraveno 30 malých dílčích náloží, jde celkem o téměř 3000 kilogramů trhaviny. Náložky detonují rychlostí 6 tisíc metrů za sekundu, a to v krátkém časovém odstupu, takže to působí jako jeden výbuch. Trhavina působí přímo do skalního masívu. Těchto 30 malých náloží uvolní kolem 10 tun kameniva. Maximální povolená celková nálož u clonových odstřelů je až 5700 kilogramů trhaviny, tomu pak odpovídá i vyšší rozpojené množství kameniva,“ vysvětluje Petr Sacher, vedoucí sekce Báňské přípravy Sokolovské uhelné. Uvolněný kámen se pak drtí a třídí na kamenivo různých frakcí podle poptávky zákazníků.

 

Odstřely provázejí přísná bezpečnostní opatření. „Vždy musíme dodržet jasně daný bezpečnostní okruh. Máme stanovené hlídky, které mají na starosti, aby při odpalu nikdo nevjel do vymezeného prostoru. Samotnému odstřelu předchází zvuková signalizace,“ uvádí Petr Průša, technický vedoucí odstřelu a mistr trhacích prací, který před odstřelem kontroluje vše potřebné. Dobývání žuly v kamenolomu se musí kromě interních předpisů řídit vyhláškou Českého báňského úřadu.

 

Zásoby v kamenolomu v Horním Rozmyšlu vystačí při stávajícím objemu těžby na další desítky let. I přesto se čím dál vzácnější surovinu bude snažit skupina SUAS GROUP a Sokolovská uhelná alespoň zčásti nahradit stavebním recyklátem. „Máme v plánu odebírat od stavebních firem a dalších dodavatelů stavební suť, kterou jsme schopni zpracovat na recyklát využitelný na dopravních stavbách, při budování ochranných a zpevňovacích násypů, k izolaci budov a zlepšení energetické účinnosti,“ dodává Pavel Francisko, člen představenstva skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná.

 

Kamenolom Sokolovské uhelné v Horním Rozmyšlu byl zprovozněn v roce 1994. Za dobu své existence získal už třikrát cenu Zlatý Permon, a sice v roce 2012, 2017 a v roce 2020. Prestižní ocenění se uděluje za bezpečnost v hornictví.

 

 

kamenolom.jpg

ilustrační foto (Pixabay)

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SUAS GROUP