Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tripartita jednala o státním rozpočtu na rok 2018, sdílené ekonomice a využití zdrojů lithia

18. 7. 2017

 

 

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 17. července 2017 sešli na šestém jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR v letošním roce a už jedenatřicátém za dobu působení vlády Bohuslava Sobotky. Tématem jednání byla mimo jiné i zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016 a strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia.

Zásadním tématem jednání byla příprava státního rozpočtu na rok 2018. Premiér Bohuslav Sobotka zopakoval, že mezi nejdůležitější priority připravovaného rozpočtu patří podpora investic, především do klíčové infrastruktury, a zajištění dostatečného množství finančních prostředků na již schválené i na další uvažované zvýšení platů ve veřejném sektoru.

Návrh rozpočtu na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 1 292 mld. Kč, výdaji ve výši 1 342 mld. Kč a s deficitem 50 mld. Kč. Plánovaný deficit je oproti schválenému zákonu o státním rozpočtu na rok 2017 nižší o 10 mld. Kč. Rozpočet počítá rovněž se zvýšením Rozpočtového určení daní pro obce, s růstem výdajů na sport, s růstem starobního důchodu, zvedne se příspěvek na péči, vzroste rodičovský příspěvek nebo také příspěvek na pěstounskou péči. Rovněž vzrostou výdaje na obranu o 5,4 mld. Kč. Debata o finální podobě státního rozpočtu bude pokračovat do září.

Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia


Tripartita se zabývala také strategií státu při těžbě a využití lithia. Zásoby lithia v České republice představují zhruba tříprocentní podíl na světových zdrojích. Cílem vlády je využití zdrojů lithia za dodržení hlavní podmínky, že surovina nebude vyvážena mimo území ČR v nezpracované podobě. Po návštěvě Japonska předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou bylo oznámeno, že jednou z nových japonských investic v ČR bude výstavba továrny na výrobu elektrolytu do baterií pro elektroauta, jež bude zásobovat evropský trh. Tato továrna vznikne v Pardubicích.

Využitelnost lithia tkví především v moderních průmyslových odvětvích budoucnosti, jako je elektronika. Používá se především při výrobě baterií pro přenosnou elektroniku, jako jsou mobilní telefony, laptopy, fotoaparáty, kamery a lékařské přístroje. Velký potenciál jeho budoucího využití je zřejmý nejen při výrobě elektromobilů, ale i pro velkokapacitní skladování energie. Rozšíření technologie velkokapacitního skladování energie by mohlo být velkým impulsem pro novou generaci obnovitelných zdrojů.

Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016

Přední prioritou nadále zůstává zajištění financování oblasti BOZP. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude i nadále podporovat preventivní programy Bezpečný podnik, Profesionál BOZP, Koordinátor BOZP na staveništi a další, které vedou ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek. Z údajů o úrazovosti v roce 2016 vyplývá ve srovnání s rokem 2015 značný pokles počtu smrtelných pracovních úrazů, nicméně naopak vzrostl počet dnů zmeškaných pro pracovní neschopnost a došlo i k nárůstu absolutního počtu případů. Jednou z předpokládaných příčin je zásadní nárůst zaměstnanosti daný ekonomickým růstem ČR.

 

dsc_1327.jpg

Tisková konference po jednání vlády, 17. července 2017.


 

 

zdroj, foto: úřad vlády ČR, MPO
ivz