Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tripartita jednala o vodním hospodářství a energetických úsporách

26. 3. 2019

 

 


Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 25. března 2019 sešli na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři na zasedání diskutovali záležitost eNeschopenky, novelu zákoníku práce, financování státního podniku Povodí nebo energetické úspory v průmyslu. Premiér Andrej Babiš také informoval sociální partnery o činnosti pracovních týmů tripartity.
 

Stav implementace elektronického potvrzení pracovní neschopnosti (e-neschopenka)

Projekt eNeschopenky je prvním projektem úplné elektronizace postupů při provádění agendy jednotlivých dávek nemocenského pojištění. Základním cílem je zrychlení celého procesu a snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů. Bude umožněna rychlejší výplata nemocenského a zaměstnavatelé získají elektronicky informace o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců. Potřeba elektronizace v oblasti nemocenského pojištění je všeobecně sdílena všemi rozhodujícími subjekty, tj. zaměstnavateli, zaměstnanci, lékaři, MPSV i ČSSZ.

Návrh dalšího postupu v novelizaci zákoníku práce

Ministryně práce a sociálních věcí chce novelu zákoníku práce předložit na jednání vlády pouze tehdy, bude-li nad jejími hlavními body panovat shoda sociálních partnerů a za tímto účelem vznikla expertní skupina složená ze zástupců ČMKOS, ASO, SPČR, KZPS a MPSV.

Sociální partneři společně navrhli úpravu řešení plurality odborových organizací a řešení závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně při jejím uzavření organizací zaměstnavatelů. Našla se také shoda na zakotvení příspěvku odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelům na opatření, kterými by se předešlo poškození zdraví zaměstnanců pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Energetické úspory v průmyslu ve vazbě na Strategický rámec ČR 2030

Spotřeba energie v průmyslu vykazuje od roku 2010 dlouhodobý pokles. Mezi motivační nástroje vedoucí ke zvyšování energetické účinnosti patří dotační programy financované z ESIF nebo z národních zdrojů. Realizace investičních opatření v průmyslu je podporována v rámci programu ENERG, konkrétně prostřednictvím zvýhodněných úvěrů s 0 % úrokem nebo pomocí programu OPPIK s alokací téměř 20 mld. Kč, který je největším programem na podporu úspor v průmyslu v ČR.

Rovněž jsou také nově Ministerstvem životního prostředí vytvořeny dva fondy pro financování nízkouhlíkových technologií. Prvním je Inovační fond, který podporuje inovativní technologie a bude disponovat s více než 10 mld. EUR. Dalším je Modernizační fond, který bude poskytovat investice do modernizace odvětví energetiky, širších energetických systémů a do energie z obnovitelných zdrojů.

Řešení financování vodního hospodářství

Hlavním problémem současného vodního hospodářství je nedostatek finančních zdrojů pro státní podniky Povodí. Ministerstvo zemědělství navrhuje současný systém financování posílit o vícezdrojové financování a také navrhuje snížení ceny povrchové vody pro konečné odběratele, která by tímto byla srovnatelná s okolními zeměmi Evropy.

Ministerstvo zemědělství také navrhuje zavedení nového příjmu za odběry podzemních vod a usiluje o zavedení jednotné ceny povrchové vody na celém území ČR.

Další plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční dne 10. června 2019.

 

 

 

 

Zdroj: Vláda ČR