Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úryvky z jednání poslanecké sněmovny k hornickým důchodům!

22. 1. 2016

 

 

(Poslanecká sněmovna dne 20.1.2016 – první čtení)
 
 
 
Tady je potřeba zdůraznit, že zvýhodnění této skupiny pojištěnců v evropských zemích, kde ještě hornictví nějakým způsobem funguje, nebo je třeba v útlumu, ale horníci tam ještě jsou, tak všude jsou tito lidé nějakým způsobem zohledněni v tom, aby mohli do důchodu dříve, protože povolání pod zemí je opravdu bráno i na mezinárodní úrovni jako povolání, které je nesmírně těžké, zatěžující a nesrovnatelné s jinými druhy povolání. Je velmi rizikové, zdraví ohrožující. Máme studie, které dokládají zvýšenou úrazovost, vyšší počet nemocí z povolání a také navrch velice úzkou profesní zaměřenost. To znamená, že když jsou tito lidé z dolu propuštěni a jsou starší, tak jsou velice ohroženi na trhu práce a je velice těžké je umístit.
 
 
 
Chci předeslat, že nikde v Evropě, a to podtrhuji, a mám to dokázané, a bylo to tady naznačeno ve státech, kde se ještě hornictví uchovalo, se na tento problém nedalo dívat komplexně, protože hornictví je tak specifické, že si to vyžadovalo samostatných úprav. Existuje 13 států, které mají upravené odchody do důchodu specificky podle místních podmínek a samozřejmě s předčasným odchodem: Slovensko, Řecko, Francie, Bulhaři, Rumuni, Maďaři, Rakušané, Španělé, Belgičané, Italové, Velká Británie, Němci a Poláci. V materiálech, které jsem získal, ať už z hlediska Evropské komise nebo i z jiných materiálů, je dobře popsáno, jaké odchody do důchodu v těchto zemích jsou. A jasně to dokazuje, že to není možné řešit komplexně, jak bych si třeba i já přál, jak se o tom hovoří v kuloárech, jak už jsem předeslal.
 
Jak tenhle problém vůbec vznikl? Teď se nebudu bavit o útlumu hornictví, ale když si vzpomenu na rok 1992, kdy byly zrušeny důchodové kategorie tehdejším federálním ministrem práce Milerem a horníkům bylo přislíbeno, že se tyto věci zobrazí v důchodových systémech, tak se tehdy uklidnila situace v hornictví jako takovém, a to tam bylo zaměstnáno kolem 100 tisíc lidí. Sliby byly chyby. Nic se nestalo. V roce 1994, a já jsem u tohoto jednání byl, se dohodlo na tehdejší tripartitě s ministrem Kočárníkem, že se spustí takzvané důchodové připojištění zaměstnavatelsko-zaměstnanecké, bylo všechno dohodnuto, přišel pan premiér Klaus a všechno bylo jinak. Takže se podruhé stalo, že se s horníky vydupalo. Uběhlo pár let a jsme v situaci, ve které jsme. Situace je napjatá, to tady bylo řečeno. (Nesouhlas zprava.) Omlouvám se, moje výrazy jsou někdy expresivní.
 
Takže jsme v situaci, kdy se předkládá tento návrh a můžeme se o něm dohadovat, jak chceme, ale skutečností je, že v hornickém oboru je dneska situace taková, jak tady byla částečně popsaná paní ministryní, ale řeknu některá čísla, která tady jsou a jsou varující. Byly dvě studie, které byly provedeny, v roce 1990 a v roce 1995. Jednu z nich provedla Thomayerova nemocnice na 124 hornících a druhá z nich byla provedena Krajskou hygienickou službou. Z obou dvou studií vyplývají poměrně dost varující čísla. Největší varující číslo je, že průměrná délka života horníka je o 5,8 let méně, než je průměrná délka života normálního pracujícího. Kolik je tam různých chorob, nechci to tady rozebírat, ale pravda je, že je tam vysoký počet nemocí z povolání, že prach, který tam působí, je takový, že způsobuje skutečně nemoci, které jsou tady vyjmenovány a kterými vás nechci zatěžovat. ***
 
Ať už to je onemocnění plic, vazů, nervů a pohybového aparátu, sluchu atd. Možnost rekvalifikace nebo uplatnění horníků je opravdu složitá záležitost a to dokladují i úřady práce, které říkají, že prakticky se tito lidé velmi obtížně zaměstnávají, velmi obtížně i rekvalifikují. A proto i z těchto důvodů je tento návrh tak, aby bylo možné, aby tito lidé mohli odcházet do předčasného důchodu podstatně dřív než mají běžní zaměstnanci. Takže se domnívám, že v tom úvodu jsem označil všechny ty důležité jevy, které doprovázejí tuto normu. A nejenom tuto normu, ale budeme se snažit asi řešit situaci, která na Ostravsku je. A to neznamená, že kdyby se toto schválilo, že se situace vyřeší, prosím vás. To skutečně neznamená, protože ta situace je tam velmi vážná a pokud by mělo dojít ke kolapsu OKD, tak podle odhadu kolegů, kteří jsou tamhle nahoře (na galerii) se to může týkat v těch doprovodných provozech asi 30 000 lidí, což už je velmi vážné číslo. Takže nechci tady nikoho strašit, ale to jsou skutečná fakta, která existují a která můžou tomu regionu velmi ublížit. A proto si myslím, že alespoň tímto krokem, to znamená, že tito lidé budou moci odejít do důchodu dříve, že jim můžeme alespoň trochu pomoct.
 
Takže vás žádám, abyste podpořili tento materiál, aby se propustil do druhého čtení. A abychom potom i ve výborech o těchto věcech debatovali a dali jasné svoje stanovisko při druhém a třetím čtení. Děkuji.
 
 
 
Děkuji za slovo. Já patřím k těm, kteří v podzemí byli, protože jsem se jako starosta Kladna věnoval situaci důlního průmyslu v době, kdy na Kladensku došlo k objevení plynu v dolech a musely být poměrně rychle uzavřeny. A tak vím, že ta situace je vážná, že se jí zabývat máme. Že to není něco, co bychom mohli šmahem odmítnout. A musíme brát vážně situaci horníků poté, co dlouhou dobu pracují v podzemí.
 
 
 
Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se stručně připojil k paní ministryni a ke zpravodaji a požádal vás o podporu tohoto návrhu, o který bojují horníci již dlouhou dobu. Vlastně už od doby zrušení důchodových kategorií, tedy od roku 1993. Kdo poznal těžkou práci horníků, musí vědět, že je správné, aby se aktivním horníkům dostalo sociální podpory, důstojné pro jejich statut i práci, kterou dělají!!!!
 
Důvodů, proč je navržen dřívější odchod horníků do důchodu, je v předloženém materiálu uvedeno mnoho. Dovolte mi jen uvést ten nejdůležitější. Tím jsou zdravotní důvody. Kdo osobně poznal práci v dolech, ví, že tuto práci rozhodně nelze srovnávat s pracovním procesem jinde. Jejich zdraví je prokazatelně horší než u jiných sociálních skupin obyvatelstva. Proti stejné skupině zaměstnanců z jiných odvětví v tomto regionu je fyzická zdatnost horníků na úrovni 55 až 60 %. Zhoršení je z důvodu dlouhodobě expozice prachu, opotřebení pohybového aparátu, poškození nervů, vazů a další vlivy.
 
Dovolte mi uvést, že například v období 2010 až 2014 ztratilo zdravotní způsobilost k výkonu práce téměř 800 zaměstnanců, z nichž naprostá většina to byla z důvodu obecného onemocnění souvisejícího s výkonem práce. Ti museli ukončit pracovní poměr bez kompenzace životních nákladů a se zdravotním posudkem, který je téměř vyloučil z možnosti se uplatnit na pracovním trhu. Nižší věková hranice, která je navržena v předloženém zákoně, má své opodstatnění i v tom, jak již zde bylo řečeno, že věk dožití se u hornické populace ukázal při provádění vědeckých studií cca o 5 let nižší než u populace obecné, takže se touto formou srovnává průměrná doba pobírání starobního důchodu. Tato diference byla potvrzena dvěma vědeckými studiemi v devadesátých letech 20 století. Toto bylo potvrzeno i analýzou Ministerstva zdravotnictví provedenou v současné době.
 
Důležité je také říct, že možnosti rekvalifikace či uplatnění horníků této věkové skupiny na pracovním trhu jsou dnes dle vyjádření úřadů práce opravdu nulové. Tito lidé si dle mého názoru zaslouží výhody i v rámci důchodového systému.
 
Dovolte mi ještě zmínit, že mě opravdu mrzí, že tento návrh přes opakované sliby pana ministra Andreje Babiše horníkům, bylo to celkem 3 krát, při projednávání opakovaně narážel především na nesouhlas Ministerstva financí. Důkazem mého tvrzení je dopis náměstka Jana Gregora z 23. ledna 2015, kterým sdělil hornickým odborům za pana ministra, že s návrhem nesouhlasí. Věřím, že si to pan ministr ještě jednou promyslí a probere to se svými kolegy v klubu, například s panem Hájkem, který hornictví podle mého názoru rozumí, a těžké práci v dole rozumí, a v závěru projednávání v Poslanecké sněmovně splní, co několikrát těmto pracujícím horníkům slíbil.
Věřím, že stejně jako mnoho jiných zde přítomných pochopí, že 45 let života, aktivního života prostě v dole nikdo fárat nemůže a že hledat po aktivní službě v dole další práci s podlomeným zdravím je téměř nemožné.
 
 
 
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hezký večer. Vládní návrh zákona, který se týká těchto penzí horníků, se právě týká pouze horníků a já zde rozhodně nezpochybňuji, že jejich povolání je velmi náročné a nelze jej vykonávat právě do toho věku odchodu do důchodu. Nicméně takových profesí je celá řada a my bychom se tedy měli zabývat tím, proč pouze horníci mají mít své vlastní ustanovení v rámci zákona o důchodovém pojištění. Je to velmi nespravedlivé vůči ostatním fyzicky či psychicky mimořádně náročným profesím. Navíc je velmi nespravedlivé vůči ostatním důchodcům, kteří vlastně předčasné důchody horníků mají zaplatit. ?????
 
 
 
Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Čím bych začal? Začnu tím, že pozdravím tady zástupce našich odborů, vidím tam Jaromíra Pytlíka, předsedu Sdružení hornických odborů z Ostravy, znám ho osobně, je 25 let tvrdý vyjednávač a myslím si, že svoji práci dělá dobře. To je za prvé.
 
Za druhé. Možná ty výroky, které tady říkal Jarda, že to podmiňoval nějakým způsobem s OKD, nebyly šťastné. Já si myslím, že problematika odchodů horníků do důchodu se řeší řadu let a tady nezaznělo to, že již dneska mají určité skupiny horníků nárok na předčasný odchod. V roce 2009 bylo vládou, tenkrát to byla Fischerova vláda, schváleno vládní nařízení 363/2009, které umožnilo horníkům se stálým pracovištěm pod zemí, těm, kteří nastoupili před 31. prosincem 1992, odejít do starobního důchodu v případě, že splnili tu podmínku, že měli 15 let odpracovaných, nebo takhle to řeknu, měli 3 300 směn strávených se stálým pracovištěm v podzemí.
 
Ten limit tam byl do roku 2008. Následně v loňském roce vláda dalším nařízením číslo 69/2015 rozšířila tu platnost, to znamená, že ten člověk, ten horník si mohl šichty dofárat i v tom roce 2008. To znamená, v této chvíli máme již platná nařízení vlády, která umožňují řadě horníků odejít do starobního důchodu. Tento návrh je systémový. Je systémový, protože může využívat celý důchodový zákon ve všech variantách. To znamená, že dneska to vládní nařízení hovoří o tom, že musí mít 3 300 směn. Může nastat situace, že člověk odfárá 3 290 směn a je vyřazen na chorobu z povolání, dostane cukrovku. Tomu člověku chybí deset směn a nemůže využít důchodového zákona, který má možnost požádat ministra o změkčení dopadu. To je za prvé.
Za druhé je tam institut důchodového zákona - institut svědka. To znamená, že v případě, že se někde ztratí doklady - dneska je to tak, že pokud nedonese papír s razítkem, že má 3 300 směn, tak nemá šanci to doložit jinak než tím papírem. Důchodový zákon umožňuje institut svědka, tzn. může přivést kolegu, který s ním pracoval a dosvědčí, že ten člověk s ním v roce - řeknu - 1981 až 1985 pracoval. To je druhý argument.
 
Třetí argument, který mě k tomu vede - měl jsem možnost být pracovně ve společnosti RAG, která zůstala státní. Je to stejná firma velikostně jako OKD. Tato firma zaměstnávala asi 15 tisíc nebo 18 tisíc horníků a v roce 2008 řekli, že utlumí hornictví v horizontu deseti let. A tato státní firma RAG vytvořila komplexní sociální program s horizontem deseti let včetně předčasných důchodů. Tam ti horníci chodí v 50 letech. Když tam měl člověk odpracovaných pět let, deset let, tak pro něho hledali místo - skutečně systémové. My jsme naše hornictví zprivatizovali a tady máme dneska nějakým způsobem důsledky, které tady dneska řešíme.
 
Ještě co se týče, proč chceme, aby to bylo rozšířeno na určitou skupinu, uvedu na jednom příkladu. Máme dva horníky. Horník Kalousek nastoupil na šachtu 31. prosince roku 1992. Horník Laudát nastoupil 1. ledna 1993. Oba dva k dnešnímu dni mají odfáráno 23 let, Kalousek a 20 dní, horník Laudát 19 dní. A ten horník Kalousek podle vládního nařízení číslo 363 jde ve věku - ročník 60 je, jestli se nemýlím, 64 let a dva měsíce, takže může jít do důchodu v 59 letech a dvou měsících. Určitě by nám horník Kalousek udělal radost, kdyby do toho důchodu šel. Ale to byl jenom příklad.
 
Horník Laudát musí jít v 64 letech a dvou měsících. Je to správné, že oba dva tito horníci Kalousek a Laudát, které dělí jeden den, jdou do důchodu o pět let rozdílně? Mně to tak nepřipadá.
Proto já skutečně budu podporovat novelu tohoto zákona. A dneska také promlouvám k poslancům ANO, kteří jsou bráni, že jsou negátoři nebo jsou á priori proti tady této novele. Není to pravda. Mám podporu řady kolegů a doufám, že další diskusí s našimi poslanci klubu ANO systémově vysvětlím, že skutečně se jedná o správný krok, který postihuje dneska bohužel už relativně malou skupinu - v té důvodové zprávě se hovoří, že se to týká asi tří a půl tisíců zaměstnanců jak v OKD, tak samozřejmě i uranových dolů, bude se to týkat i posledního hlubinného dolu Centrum, který dobývá hnědé uhlí. Takže nespojujte to, prosím vás, jenom s OKD, je to pro zbývající hrstku horníků, která tady zůstala, což mě tedy osobně mrzí, protože České království bylo vždycky historicky hornickou zemí. Máme dlouholeté tradice, bohužel ty tradice už doznívají.
 
Takže já každopádně budu podporovat schválení nebo podporuji tuto novelu. A také budu podporovat zkrácení na 30 dní. Děkuji.
 
 
 
Druhá věc je, že trh práce, který teď řešíme díky OKD, který bychom neměli řešit, protože je to soukromá firma, se nemá řešit důchodovou reformou. Má se řešit formou předdůchodu a mělo se začít tlačit na OKD, aby začalo přispívat do systému důchodového pojištění. Zapojme zaměstnavatele, zapojme zaměstnance. Zatím tento systém není využíván????
 
 
 
To rozhodování skutečně není lehké, protože je mi jasné, že horník, který má odfárané nějaké roky, tak skutečně je poté na trhu práce velice obtížně zařaditelný. On může pracovat jen ve velice málo profesích.
 
 
 
Takže já nechci zpochybňovat, ale já mám pocit, že někteří z vás jeli kolem dolu v rychlíku a byla tma. Já bych rád využil toho, jak zde říkal kolega Hájek, jsou zde představitelé odborů. Já myslím, že pro mnohé by bylo dobré, kdyby si udělali krátkou exkurzi a jeli se podívat, o čem vlastně mluví!!!!!!!!!
 
 
 
Nejlepší bude, když tam dojedete, sfáráte a pak tady můžeme v té diskusi pokračovat. Fakt to není lehká práce!!!
 
 
 
Tady již zaznělo od předřečníků, že to není žádný nový zákon, upozorňuji. To je pouze napravení určité historické chyby. .
 
Toto je konkrétní problém úzké, velice úzké skupiny občanů, hlubinných horníků a je proto na řešení speciálním zákonem. 
 
A na závěr mi dovolte říct jednu věc. Nelíbí se mi činnost pana Bakaly, nelíbí se mi činnost managementu OKD, nelíbí se mi přístup těchto pseudopodnikatelů, kteří vydělávají na těžké lidské práci a nyní se po odvedených dividendách nehlásí k zodpovědnosti, kterou měli. Ale prosím vás, neberme si za rukojmí ty horníky, abychom si vyřizovali účty s velkokapitálem.  
 
 
 
Takže zavinil to stát, ne ti horníci. Možná si to prolobovali ti zaměstnavatelé, to nebudu posuzovat, ale jestliže stát něco zavinil, tak je na státu, aby to taky napravil!!!!!!!
 
 
 
Dobrý večer, abychom to stihli ještě dneska projednat. Řešíme mimořádnou situaci, mimořádný problém, který si asi vyžaduje mimořádné řešení. Lidová strana podporuje tento návrh zákona.
 
 
 (Jednání skončilo ve 20.59 hodin.)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Poznámka redakce OSPHGN: V článku nejsou, vzhledem k délce, použita všechna vystoupení poslanců.  
zdroj: http://www.psp.cz/