Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení Rady SHO k rozhodnutí výkonného ředitele OKD o snížení stavu zaměstnanců

8. 9. 2015

 

 

Usnesení Rady SHO ze dne 3. 9. 2015 k Rozhodnutí výkonného ředitele OKD, a.s.,  č. 068/26.08.2015  o snížení stavu zaměstnanců.
 
       Dne 3.9.2015 projednala Rada SHO stanoviska jednotlivých  závodních výborů OS k   Rozhodnutí výkonného ředitele OKD,a.s. č.068/26.08.2015 ve věci   snížení stavu zaměstnanců v dělnických profesích za účelem zvýšení efektivnosti práce a vyslovujezásadní nesouhlas s jakýmkoliv propouštěním kmenových zaměstnanců.
Při předchozím snižování stavu zaměstnanců bylo ze strany OKD,a.s. jasně deklarováno, že dojde také k výraznému poklesu stavu zaměstnanců v dodavatelských firmách, a to až o 826 zaměstnanců. Bohužel slib nebyl dodržen a k dnešnímu dni došlo pouze k poklesu stavu o necelých 150 osob.
Dále uvádíme, že v roce 2009 bylo v OKD 14 331 zaměstnanců a k tomu 2 982 zaměstnanců v dodavatelských firmách. V roce 2014 bylo 11 279 vlastních zaměstnanců a v dodavatelských firmách a agenturách práce pak 3 454 zaměstnanců. Za posledních 5 let tedy došlo k poklesu stavu vlastních zaměstnanců o 21 %, naopak stav cizích zaměstnancůvzrostl skoro o 16 %!
 
            Rovněž zaměstnávání přes agentury práce se vymyká logice - vykonávají dlouhodobě specializované práce v profesích  jako např. zámečník, elektrikář, soustružník apod. V květnu 2015 došlo ke kolapsu pracovní agentury WH4U, kdy tito zaměstnanci zůstali během jednoho dne bez práce a bez 3 měsíčních mezd. Vzhledem ke klíčovosti těchto zaměstnanců pro povrchová pracoviště přistoupila OKD,a.s  k tomu, že je na půl roku zaměstnala jako kmenové zaměstnance.
                       
Dále uvádíme, že docházelo a dochází k porušování KSVS v článku 33 kde se píše:
(3) Nelze-li při změně výrobních programů, realizaci organizačních změn a útlumových programů řešit nadbytečnost zaměstnanců jinak než jejich uvolněním, postupuje zaměstnavatel při rozhodování o uvolnění jednotlivých zaměstnanců na základě provedeného rozboru kvalifikační a sociální struktury a pracovní adaptability zaměstnance. Zaměstnance, který dosáhl na pracovišti, určeném závazným posudkem příslušného orgánu hygienické služby nad 90 procent nejvyšší přípustné expozice, lze z uvedených důvodů uvolnit jen výjimečně, pokud zaměstnavatel nedisponuje volným místem na jiném takovém pracovišti, na které by bylo možné zaměstnance s jeho souhlasem převést nebo přeložit.
 
            Rada SHO žádá tímto zaměstnavatele, a to v souladu s KS OKD, a.s. pro roky  2014 – 2018, části VII., o zpracování „Sociálního programu před realizací výše uvedených opatření“.
Snižování stavu a výhledy pro rok 2016 nabývají obrovských a pro nás nepřijatelných rozměrů.
 
       Rada SHO proto nesouhlasí s propouštěním vlastních zaměstnanců pro nadbytečnost a vyzývá vedení společnosti OKD, a.s., aby se zvýšení efektivnosti práce snažilo dosáhnout  snížením počtu zaměstnanců u dodavatelských firem a v agenturách práce.
                                      
                                
S pozdravem Zdař Bůh                      Ing. Pytlík Jaromír předseda SHO