Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Praze jednala IX. rada Odborového svazu PHGN

15. 11. 2018

 

 


Jak se plní kolektivní smlouva vyššího stupně, rozpočet svazu na rok 2019 a aktuální situace v členských odborových sdruženích a organizacích byly hlavními tématy jednání IX. rady OS PHGN v Praze.


Předseda odborového svazu Jan Sábel při kontrole usnesení z minulé rady uvedl, že svaz bude nadále prosazovat nařízení vlády č. 342 o sociálním příspěvku pro zaměstnance OKD i v případě ukončení insolvence. Předseda Sábel předložil radě návrh rozpočtu OS PHGN na rok 2019. Předsedkyně revizní komise svazu Dita Hricová doporučila návrh rozpočtu schválit. Zároveň informovala radu, že při kontrole hospodaření svazu revizní komise neshledala žádné závažné nedostatky. Poděkovala vedení a zaměstnancům pražského pracoviště OS za poskytovanou pomoc při kontrolní činnosti revizní komise. Rada po zapracování připomínek návrh schválila a uložila předsedovi svazu předložit jej ke schválení sněmu svazu, který se uskuteční v dubnu 2019.


První místopředseda OS PHGN a hlavní vyjednavač Jaromír Franta informoval, jak se plní ustanovení kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS). Podle informací členů byla odvětvová smlouva v uplynulém období ve všech bodech plněna. Zároveň se pozastavil nad přístupem zástupců zaměstnavatelů, kteří při jednání o novém dodatku číslo 1 odvětvové smlouvy přišli s návrhem zrušit tarifní tabulky. „S tak absurdním a neprofesionálním návrhem od zaměstnavatelů jsem se za ta léta, co vedu náš tým vyjednavačů, ještě nesetkal. Budeme však jednat dál, dohodli jsme se na ustanovení tříčlenných skupin, které začnou hned pracovat,“ uvedl J. Franta.


Předseda Jan Sábel v souvislosti s návrhem rozpočtu na příští rok informoval o stavu majetku odborového svazu. Rada již v minulosti schválila nad rámec rozpočtu uvolnění investic v roce 2018 a 2019 do oprav hotelů v Luhačovicích.


Předseda Sábel dále informoval o jednání rady Českomoravské konfederace odborových svazů, Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, tripartity a o jednáních se zástupci státní sféry a politických stran. V této souvislosti hovořil i o prodeji Domu odborových svazů v Praze. Prodejní smlouva zaručuje, že odborové svazy mohou v budově sídlit a působit ještě šest let po podpisu smlouvy.


Předsedové odborových sdružení informovali radu o situaci ve firmách. Předseda SOO Sokolovské uhelné Jan Smolka uvedl, že neustálé zvyšování cen emisních povolenek ze strany Evropské komise má negativní dopady do ekonomiky firem. Sokolovská uhelná musí přistoupit ke snižování stavu zaměstnanců o 140 lidí. To má dopad i do kolektivního vyjednávání. Přesto odbory budou žádat další navýšení mezd a doufají, že pode tradice bude kolektivní smlouva podepsaná do konce roku, aby zaměstnanci věděli, za jakých mzdových a sociálních podmínek budou v příštím roce pracovat. Výše průměrné mzdy v Sokolovské uhelné činí 34 599 korun.


Místopředseda SOO CCG Most Arnošt Ševčík informoval o přípravě voleb zástupců zaměstnanců do dozorčích rad. Kolektivní smlouva u jednotlivých firem byla uzavřena na tři roky a v příštím roce se počítá s navýšením mezd u jednotlivých společností o 5 až 7 procent.


Předseda Sdružení hornických odborů (OKD) Rostislav Palička radu informoval o současné situaci v OKD a o stavu vyjednávání úprav kolektivní smlouvy.

 

fot1final.jpg

Předseda Jan Sábel informuje o úpravách rozpočtu svazu na rok 2019.

 

fot2fin.jpg

Členové rady hlasují o návrhu rozpočtu.

 

 

 

 

 

autor, foto: pek