Jdi na obsah Jdi na menu
 


V krizi ukázaly hornické odbory svoji sílu

23. 11. 2017

 

 

Na 11. Sněmu Sdružení hornických odborů OKD jeho předseda Jaromír Pytlík k překvapení mnohých oznámil, že rezignuje na funkci předsedy SHO a na funkci místopředsedy OS PHGN. Do funkce předsedy SHO na další čtyřleté období byl hlasováním zvolen současný předseda ZO OS PHGN Dolu Paskov Rostislav Palička. O důvodech rezignace HGN hovořil s Jaromírem Pytlíkem.

 


Jaké důvody vás vedly k rezignaci?


Své rozhodnutí jsem oznámil na i posledním zasedání rady OS PHGN na Těrlicku. Důvody jsou ryze osobní. Patří k nim dlouhodobá nemoc manželky. Vliv na mé rozhodnutí má i skutečnost, že od roku 2013 jsme v OKD prožívali velice složité a náročné období. Důlní společnost prochází insolvencí. V průběhu těchto krizových událostí jsme s předsedou OS PHGN Janem Sábelem a prvním místopředsedou svazu Jaromírem Frantou a dalšími pracovníky odborového svazu vyjednávali hornické předčasné důchody. Bylo to velice bouřlivé, stresové a náročné období, které mne osobně stálo hodně sil. Došel jsem k názoru, že moje role v čele SHO skončila a nastal čas uvolnit post předsedy SHO novému kolegovi. Tím je předseda Dolu Paskov Rostislav Palička. Domnívám se, že to je dobré řešení pro mne i pro odbory.


Kolik let jste působil ve funkci předsedy SHO?


Jeden a půl volebního období, to je šest let. A přesně tolik let trvají obrovské problémy OKD s insolvencí.


Jak bys toto období charakterizoval?


Jako období velkých úspěchů odborového sdružení.


Jak tomu máme rozumět?


Odbory vykonaly obrovský kus práce pro záchranu zaměstnanců. Důlní společnost byla v obrovské krizi a ve ztrátě a nám se přesto podařilo udržet platnost podnikové kolektivní smlouvy, i když mzdy zaměstnanců šly dolů. Podařilo se udržet sociální smír mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem v tom smyslu, že nedošlo k žádným mimořádným událostem kromě odborářské demonstrace na podzim v roce 2013. V té době nálada mezi horníky byla přímo výbušná. Stačila malá jiskřička a… Vždy jsme dokázali vyjednat kompromisní řešení. To bylo nejen podle mne obrovský úspěch odborového sdružení. Za to patří dík všem funkcionářům, ať už ve vedení SHO tak i v základních organizacích. Díky tomu OKD stále žije, uhlí se těží. Podařilo se přesvědčit věřitelský výbor, aby přesvědčil vedení OKD ustoupit od záměru okamžitě uzavřít Důl Paskov. Podařilo se vyjednat přijatelné odstupné pro zaměstnance tohoto dolu, když vedení OKD počítalo pouze se zákonným odstupným ve výši jednonásobku podle odvětvové smlouvy. Nám se v konečné fázi podařilo vyjednat až devítinásobek. To mělo pro firmu v insolvenci a pro zaměstnance obrovský význam. Navíc jsou lidé z Paskova kryti nařízením vlády o finančním příspěvku, a kdo chtěl, mohl přejít pracovat na ostatní činné provozy OKD. Horníci tak byli zajištěni a neskončili na úřadech práce a na sociálních dávkách.


Odborový svaz dosáhl po 24 letech jednání přijetí zákona o odchodu horníků do předčasného důchodu. Zákon umožňuje hlubinným horníkům odejít do důchodu o 7 let a v případě předčasného důchodu až o deset let dříve. Na tomto historickém úspěchu se výraznou měrou podílelo vaše odborové sdružení i vy osobně jako předseda sdružení a místopředseda OS PHGN.

 

Přirovnal bych to k mozaice. Každé jednání, a byly jich stovky, i když zdánlivě bezvýznamné, zapadalo do mozaiky konečného úspěchu. Bylo to díky tomu, že jsme úzce spolupracovali v rámci odborového svazu. Předseda svazu Jan Sábel zprostředkovával jednání na ministerstvech, kterých se sám pochopitelné zúčastňoval. Měli jsme díky němu přístup k premiérovi Sobotkovi, bylo nás slyšet na Radě hospodářské a sociální dohody (tripartita), na jednání skupiny o OKD. Oslovili jsme poslance, senátory, starosty obcí, primátory. Bylo nás slyšet v regionálních i celostátních médiích, což naši předchůdci nedělali. Vzpomněli jsme si na dřívější mediální kampaň o chorých mozcích, které si myslí, že horník vydrží rubat uhlí do 65 let. Na prvním, druhém a třetím čtení zákona v Parlamentu byli jako diváci i naši horníci. Po schválení zákona, kdy nikdo z poslanců nebyl proti, jsem viděl, jak ta dvoumetrová chlapiska pláčou dojetím. Tento úspěch v rámci odborů nemá obdoby.


K tomuto se váže i další úspěch, když jste přesvědčili vládu, aby následně schválila finanční kompenzace pro hlubinné, uranové a povrchové horníky.


S nápadem na kompenzace přišel jako první místopředseda odborového svazu a předseda SOO CCG Most Jaromír Franta. Hlubinní horníci mají nárok na kompenzace do skončení insolvence, ostatní neomezeně. Toho bych se v rámci OKD neobával, protože až skončí insolvence, bude mít, a vlastně už nyní má OKD problémy s náborem nových zaměstnanců. Pociťujeme nedostatek lidí do rubání na čelbě. Přesto jednoznačně platí, že kompenzace se odborům podařilo vyjednat v pravou chvíli.


Jak se podle vás osvědčil systém řízení odborového svazu jedna plus dva. To znamená, uvolněný předseda a dva neuvolnění místopředsedové?


Zpočátku jsem z toho měl obavy, ale následné události kolem OKD a prolomení, či neprolomení územních limitů na severu Čech ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí. Mohli jsme pohotově řešit i prostřednictvím video porad aktuální problémy. Odstranil se takový ten předsudek, to je Praha, to je Ostrava, to je Most. Na porady a jednání na úřadech a dalších institucích jsme chodili společně. Významně nám pomáhali i svazoví právníci.


Odcházíš tedy s přesvědčením, že SHO a odborový svaz jako celek má všechny předpoklady na to, aby nadále úspěšně obhajoval práva svých členů?


Vzhledem k tomu, že funkci předsedy SHO přebírá Rostislav Palička, přichází na svaz rovnocenná náhrada. Právě v krizových letech funkcionáři svazu za podpory jeho členů demonstrovali schopnost odborového svazu obhájit práva členů a zaměstnanců za každé situace. Nelituji času stráveného na odborovém sdružení a v odborovém svazu. Je mi sice líto, že končím, ale na druhou stranu můžu odejít s čistým svědomím.

 

dsc_0370.jpg

Ing. Jaromír Pytlík

 

 

 

 

 

 


autor: Petr Kolev

foto: ivz