Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ve firmě v insolvenci se podařilo vyjednat nadstandardní mzdový nárůst, říká předseda SHO OKD Rostislav Palička

9. 3. 2018

 

 

Těžební společnost OKD může začít uskutečňovat svůj reorganizační plán. Vrchní soud v Olomouci totiž odmítl odvolání Citibank proti tomuto plánu a potvrdil jeho schválení. Reorganizační plán tak nabyl právní moci. Podle reorganizačního plánu mají být doly a provozní majetek firmy vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická, v níž 100 procent akcií získá za zhruba 80 milionů korun státní podnik Prisko. V původní OKD zůstanou jen pohledávky za bývalými majiteli. O rozhodnutí soudu, stávající situaci v OKD a možných výhledech HGN hovořil s předsedou Sdružení hornických odborů OKD Rostislavem Paličkou.

 

S jakými pocity jste přijal rozhodnutí soudu?


Insolvence trvala už strašně moc dlouho. Jsme rádi, že ten další krok je udělaný. Byť jsem věřil, že soud potvrdí schválení reorganizačního plánu, tak prvním pocitem byla úleva, že je rozhodnuto pro reorganizační plán a můžou následovat další kroky. Ale jak to tak bývá, úlevu vystřídala obava, jaké budou. V této chvíli je z mého pohledu, vzhledem k zanedbanému stavu společnosti OKD co se týče připravenosti, investic a personálního zázemí a také z vývoje současné politické situace, jen velmi těžce čitelné, jaký bude další vývoj důlní společnosti a co to bude znamenat pro zaměstnance.


Jak by podle odborů reorganizační plán, na kterém jste se rovněž podíleli, měl probíhat?


Parametry reorganizačního plánu jsou známy a další kroky společnosti by se tím měly řídit. Je však právem nového vlastníka přehodnotit plány firmy a tím upravit například životnost jednotlivých dolů. Názor hornických odborů je znám již dlouho. Společnost se má chovat s péčí řádného hospodáře, vytěžit zásoby a tvořit rezervy pro útlum a doby špatné pro hornictví. Co se týče podílu SHO na tvorbě reorganizačního plánu, přímo jsme se na jeho sestavení nepodíleli. V rámci SHO působí skvělý tým složený z předsedů a předsedkyň jednotlivých odborových organizací, ale nemyslím si, že má SHO takzvaně odborníky na cokoli, a proto je insolvence tak obrovského podniku, jakým OKD bezesporu je, pro nás stále velká neznámá. Reorganizační plán je tedy dílem dlužníka, ale domnívám se, že byl brán při sestavování v úvahu i prvek, že by zaměstnanci nemuseli souhlasit a svým postojem by tak mohli reorganizaci společnosti ohrozit. Proto nepřímý podíl na reorganizačním plánu máme. Záměr převést společnost do rukou státu byl shodný se záměrem odborů, proto pro SHO nebyl problém vydat prohlášení na jeho podporu. Dle našeho názoru je přechod pod stát jediným možným bezpečným a sociálně citlivým řešením.


Pokud se podaří OKD stabilizovat, mohla by důlní společnost těžit uhlí v provozech podstatně déle, než počítá reorganizační plán, a nemuselo by dojít k útlumu dolů Darkov a Lazy. Je to podle vás reálné?


To je přání především zaměstnanců tamních dolů a jak jsem už řekl, nový vlastník má právo změnit své záměry. Pro mě bude přijatelnější, když o tom budou rozhodovat odborníci, kteří o problematice těžby uhlí něco vědí, a ne populističtí specialisté z řad politiků. Ti dokážou jen opakovat, kolik to bude stát daňové poplatníky, jako tomu bylo v případě Dolu Paskov, přitom tak nějak zapomínají na zaměstnance společnosti OKD a dalších navazujících firem, kteří jsou také daňovými poplatníky.


Důl Paskov byl uzavřen, protože byl prý vysoce prodělečný. Zakrátko si ale hutnické firmy v Moravskoslezském kraji začaly stěžovat na nedostatek kvalitního koksovatelného uhlí. Nyní musí uhlí dovážet z daleké Austrálie, Kanady, ale i ze sousedního Polska. Co o tom soudíte?


Jako komentář je výstižné jediné slovo: Kocourkov. Když tohle poslouchá člověk, který na tomto dole pracoval a byl propuštěn, protože to údajně jinak nešlo, než důl zavřít, a potom v horizontu několika měsíců slyší, že uzavření Paskova byla chyba, tak si zaručeně musí myslet, že u nás rozhodují naprostí laici bez trochy zodpovědnosti k firmě, zaměstnancům i regionu! V případě Paskova se bavíme o ložisku nejkvalitnějšího koksovatelného černého uhlí v Česku, a souběžně děláme nevratné kroky k jeho znepřístupnění. A co na to stát? Vlastně nic! Od roku 2013 odborová organizace Dolu Paskov organizovala petice, mítinky s politiky, psala dopisy na vlády a pořádala další akce na záchranu těžby. To samé činilo SHO a Odborový svaz PHGN. Vysvětlovali a přesvědčovali jsme doslova každého, kdo měl k tomu co říci, že je naprostý nesmysl zavírat Paskov. A tohle trvalo až do listopadu 2016 a výsledek? Důl Paskov ukončil těžbu k 31. březnu 2017, a dnes je již téměř přichystaný k zasypání. Pár měsíců po ukončení těžby slyšíme z nejrůznějších institucí chytré myšlenky, jak důl zakonzervovat, jaká to byla chyba přestat těžit, jak hutní firmy nemají uhlí vhodné pro výrobu koksu a další moudra. Běžnému člověku, natožpak horníkům z OKD, se z toho zvedá žaludek. Teď chtějí do toho všichni mluvit. Kde byli se svými moudry a odbornými radami, když se o zavření Paskova rozhodovalo? Jsou to dnes jen plané řeči a je ztrátou času se tím zabývat. Lidé, kteří tam těžili uhlí, horníci, už jsou pryč, a to je prostě nenapravitelná realita!


Mohl byste informovat, s jakými výsledky skončilo kolektivní vyjednávání v OKD?


Při kolektivním vyjednávání v OKD bylo naší snahou zaměřit se na navýšení základních mezd, které se prakticky od roku 2014 nezměnily. Vyjednali jsme celkové navýšení o 7,5 procenta, a to od 1. ledna 2018. Podařilo se nám vyjednat navýšení základních mezd pro každého zaměstnance minimálně o 1630 korun měsíčně. Dohodli jsme se na příplatku sedm korun na hodinu pro zaměstnance úseků rubání a příprav, což představuje další navýšení mimo základní mzdu pro 1500 zaměstnanců. Navýšila se základní sazba prémií u úseků provozu vybavování a likvidace. Parametry Dodatku ke kolektivní smlouvě OKD se podařilo vyjednat na konci loňského roku, což u firmy v insolvenci považuji za dost podstatný úspěch. Navíc se podařilo dohodnout s vedením OKD, s ohledem na současnou insolvenci a možné hospodářské výsledky společnosti v průběhu prvního pololetí 2018, závazek zaměstnavatele k jednání o mzdách pro druhé letošní pololetí. A tak věřím, že stávající navýšení mezd pro tento rok není v OKD konečné.


Které aktuální problémy nebo úkoly v současné době řeší hornické odbory a vy osobně?


V rámci Sdružení hornických odborů OKD jsou to problémy spojené s reorganizací společnosti a přechodem zaměstnanců do nástupnické společnosti. Bohužel s přechodem do jiné společnosti padá pro zaměstnance platnost Nařízení vlády číslo 167/2016, a je proto potřeba usilovat o zachování jeho platnosti i mimo insolvenci. Letos končí účinnost stávající kolektivní smlouvy OKD, připravujeme proto podklady pro vyjednávání nového dokumentu na další období. Byl jsem zvolen do funkce předsedy Sdružení hornických odborů OKD s platností teprve od loňského listopadu, jsem tedy stále v zácviku a sbírám nové zkušenosti. Navíc jsem zůstal předsedou ve své mateřské organizaci Dolu Paskov, takže mám povinnosti jako každý jiný předseda odborové organizace a stále se učím tyto dvě funkce skloubit.

 

dsc_0857.jpg

Předseda Sdružení hornických odborů (OKD) Rostislav Palička

 

 

 

 

 

 

autor: Petr Kolev

foto: ivz