Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vláda ČR schválila akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace 3 regionů

11. 7. 2017

 

 

Vláda ČR na svém včerejším jednání schválila akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace těchto tří znevýhodněných regionů. Symbolicky byl tento projekt nazván Re:start. Na jednotlivé projekty bude vyčleněno téměř 42 miliard korun.

„Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor regionální politiky vyhodnotilo na základě mnoha strategických materiálů, že stát musí pomoci strukturálně postiženým regionům, které se dlouhodobě nacházejí v nepříznivé hospodářské situaci. Na realizaci konkrétních projektů na podporu krajů se budou podílet jednotlivá ministerstva ve spolupráci se zástupci dotčených regionů, což považuji za velký krok vpřed,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a dodává: „Vláda České republiky má dluh vůči těmto třem regionům. Byly to těžební kraje s těžkým průmyslem. Po odchodu velkých zaměstnavatelů, ať už jde o těžební průmysl nebo Armádu ČR, tam jen stěží dnes lidé hledají práci. A to je jeden z hlavních cílů této restrukturalizace.“

Strategie hospodářské restrukturalizace znevýhodněných regionů byla připravena Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Úřadem zmocněnce vlády pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Celková částka, s níž se pro realizaci jednotlivých projektů počítá, bude uvolňována postupně, přičemž část pokryjí i evropské dotace.

Mezi strategické cíle Re:startu patří zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti lidí v zaměstnání, podpoření podnikání, vznik pracovních míst, zlepšení kvality prostředí a podpoření udržitelného rozvoje. Hlavní prioritou Re:startu je mimo jiné snaha podpořit kvalitní proces vzdělávání pro žáky a studenty, zvláště ve vztahu k technickým a přírodovědným obchodům, podpora celoživotního vzdělávání a soustavná práce s lidmi ohroženými vyloučením nebo již vyloučených z trhu práce.

V Moravskoslezském kraji například dojde za pomoci Finančního nástroje Jessica Moravskoslezsko II. k rozvoji podnikání, přílivu nových investic, vytvoření nových pracovních míst v prioritních oborech a k přeměnám starých průmyslových či zanedbaných území na moderní průmyslové objekty. V Ústeckém kraji by měla být uskutečněna mimo jiné restrukturalizace města Terezín či revitalizace prostor východního nádraží v Děčíně. Taktéž v Karlovarském kraji by se za pomoci několika projektů mělo docílit zlepšení image regionu a kvality životního prostředí, především v centrální aglomeraci.


Ministerstvo pro místní rozvoj se v rámci dokumentu, mimo jiné, zavázalo ke zřízení několika nových dotačních titulů, případně k prodloužení existujících úspěšných dotačních titulů. V příštích letech MMR opětovně vyhlásí dotační titul na zajištění demolic v sociálně vyloučených lokalitách. Nově pak od roku 2019 vyhlásí dotační titul zaměřený na regeneraci brownfields v intravilánech měst a obcí s cílem podporovat nepodnikatelské využití regenerovaných ploch.

 

 

 

 

 

autor, zdroj: www.mmr.cz