Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vláda projednala přípravu nového informačního důchodového systému

29. 11. 2017

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě zprávu o přípravě nového informačního systému – Nového systému důchodových agend, který má nahradit cca 70 dílčích aplikací, pomocí nichž se nyní provádějí výpočty důchodů. Nový systém by měl být v provozu v roce 2021. Cílem záměru je zjednodušit celý systém tak, aby byl pro klienty jednoduchý, uživatelsky komfortní a splňoval principy e-governmentu.

„Chceme vybudovat nový moderní informační systém, který bude klientsky přívětivý a bude sloužit lidem v průběhu jejich pracovního života jako je tomu například v Německu. Tam si lidé mohou kdykoliv prohlížet data vedená k jejich budoucím důchodům. Dnešní informační systém ČSSZ to bohužel neumožňuje. Lidé se o chybějících dokladech, platbách pojistného a dalších věcech dozví až v okamžiku podání žádosti o důchod,“ uvedla ministryně Michaela Marksová.

MPSV už v roce 2015 projednalo změnu v těchto informačních systémech ČSSZ. Prvotní záměr byl schválen Radou vlády pro informační společnost již v roce 2016 a jeho pozdější aktualizace v září 2017. Vzhledem k důležitosti celého projektu byla příprava nového systému řízena projektovým týmem složeným ze zástupců MPSV a ČSSZ. Legislativně se stal součástí Jednotného systému práce a sociálních věcí a je také v souladu s principy e-governmentu.

Vlastní vývoj nového řešení s průběžným testováním jednotlivých funkcionalit potrvá řadu měsíců a následovat bude minimálně roční ověřovací provoz. S ohledem na rozsah zakázky, tj. vývoj komplexního systému pro zpracování důchodové agendy, a zásadu, že ani na přechodnou dobu nesmí být ohrožena výplata dávek důchodového pojištění, je nutné při nasazování nového řešení postupovat obezřetně.

Ministerstvo již vyhlásilo otevřené výběrové řízení na dodavatele tohoto významného informačního systému. Stalo se tak po téměř dvouleté důkladné přípravě.

 

 

 

 
zdroj: MPSV