Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vláda schválila nové programy ekonomické migrace

29. 8. 2019

 

 

Vláda schválila zavedení Programu klíčový a vědecký personál, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Tyto programy od 1. 9. 2019 nahradí stávající projekty a režimy ekonomické migrace Fast Track, Welcome Package pro investory, Režim Ukrajina, Režim Zemědělec, Režim ostatní státy a Pilotní projekt Ukrajina a Indie.

 

Programy reagují na přetrvávající nedostatek pracovníků na českém trhu práce, kdy vedle zjednodušení a zrychlení migračních postupů přináší výrazné rozšíření teritoriálního zaměření dosavadních projektů a režimů, zpřístupnění programů širšímu okruhu zaměstnavatelů či další výhody pro vysoce kvalifikované zaměstnance v procesu žádosti o pobytové oprávnění (např. nahrazení některých dokumentů písemným prohlášením). Nové programy zároveň vylučují neseriózní podnikatelské subjekty z migračního procesu a prohlubují prvek kontroly a vyššího dohledu nad zaměstnanci, kteří na území ČR přichází vykonávat kvalifikovanou práci. Tím pomáhají snižovat bezpečnostní rizika spojená s pracovní migrací.

Nejvíce výhod přinese Program klíčový a vědecký personál, který je určen špičkovým a výzkumným pracovníkům. Tento program umožní českým a zahraničním investorům, výzkumným organizacím, technologickým společnostem a start-upům vnitropodnikově převádět nebo získávat nové pracovníky na pozice specialistů nebo manažerů. Vyřízení žádosti o pobytový titul bude v rámci tohoto programu garantováno do 30 dnů od jejího podání na příslušném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec umožní získávat nové vysoce kvalifikované pracovníky z celého světa a Program kvalifikovaný zaměstnanec, určený pro středně až nízko kvalifikované pracovníky, bude v porovnání se stávajícími režimy rozšířen na některé další země, a to Indii, Černou horu, Moldavsko, Bělorusko a Kazachstán.

 

 

 

 

 

Zdroj: MPO