Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vláda schválila strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

9. 1. 2017

 

 

Vláda schválila dokument, který má za cíl nastartovat rozvoj strukturálně postižených regionů České republiky. Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 
a Karlovarského kraje obsahuje návrh postupu, jak těmto regionům pomoci zlepšit hospodářskou 
i sociální situaci. Jeho cílem je akcelerovat vládní podporu těchto regionů, zabránit jejich vylidňování a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat prosperitu. Materiál vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s vládním zmocněncem 
a regiony.

Dokument o bezmála 100 stranách vychází z rozsáhlé vstupní analýzy, která reflektuje jak makroekonomická data, tak konkrétní názory a zkušenosti různých institucí či firem z regionu. Jde 
o výsledek roční práce týmu pod vedením ministerstva pro místní rozvoj a za spolupráce týmu vládního zmocněnce a cca stovky různých subjektů. Vedle důkladné analýzy problémů ve třech krajích dokument obsahuje také výčet opatření, kterými může být Strategický rámec naplňován. Proměna hospodářské struktury se zaměřuje na 7 oblastí: podnikání a inovace, přímé zahraniční investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizace a infrastruktura 
a veřejná správa. Opatření budou stát miliardy korun.

„Mezi základní kroky bude patřit například sanace ekologických škod, zlepšení úrovně a dostupnosti vzdělávání v těchto regionech či využití starých průmyslových areálů a vytváření nových pracovních míst. Strategie by měla být komplexním podkladem pro několikaleté aktivní a kontinuální řešení problémů krajů, které trpí vyšší nezaměstnaností a nižší životní úrovní než ostatní regiony. Nastává významné a náročné období a bude záležet na nás všech, jak ho zvládneme,“ uvedl Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

„I vzhledem k tomu, že nesnáze v regionech jsou do značné míry dány historií těžby a těžkého průmyslu, jsme se při přípravě hospodářské restrukturalizace nechali inspirovat zejména německým Porúřím. Po promyšlené proměně se z industriálního a šedého regionu stala atraktivní část Německa 
s vysokou zaměstnaností a čistým ovzduším. Věřím, že podobné zlepšení kvality života čeká i lidi 
v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Je zřejmé, že proměna nenastane ze dne na den. Považuji však za velmi důležité, že se naše vláda odhodlala tento dlouhodobý a potřebný proces nastartovat,“ doplnil Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR.
„Výhodou vypracovaného projektu je skutečnost, že k jeho dotváření může stále kdokoliv přispět. Na webu restartregionu.cz najdou lidé formulář k zasílání podnětů a nápadů. Všechny názory budeme vyhodnocovat při vytváření akčních plánů,“ řekla Gabriela Nekolová, zástupkyně vládního zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj.

Následovat bude rozsáhlá diskuze s odbornou i širokou veřejností v regionech a z ní vzejdou tzv. akční plány, které budou reprezentovat specifická opatření v konkrétně definovaných lokalitách. Akční plány předloží vládě ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s týmem vládního zmocněnce v květnu 2017.

Společný projekt vlády a regionů vychází z usnesení vlády č. 826 z 19. října 2015 a dlouhodobé vládní strategie vůči strukturálně postiženým krajům.

Oficiální web s informacemi o přípravě a obsahu strategie: www.restartregionu.cz

 

 

 

zdroj: MMR