Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyhodnocení ceny za bezpečnost „ZLATÝ PERMON“ za rok 2019

15. 5. 2020

 

 

Dne 6. května 2020 hodnotící komise zřizovatelů ceny Za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ složená ze zástupců Českého báňského úřadu, Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborového svazu Stavba České republiky (dále jen „Komise“) vyhodnotila cenu za bezpečnost „Zlatý Permon“ za rok 2019.


Do soutěže se přihlásilo celkem 39 organizací, z nichž převážnou většinu tvořily společnosti dobývající ložiska nerostů. Stále se tedy nevžilo do povědomí představitelů jednotlivých firem, že se může zúčastnit soutěže každý subjekt, který v celém průběhu hodnoceného období podléhal dozoru státní báňské správy České republiky a souhlasí se zveřejněním svých údajů v Hornické ročence. 

Komise to letos neměla vůbec jednoduché, zabývala se každým detailem jednotlivých přihlášených subjektů. Významným podkladem pro konečné vyhodnocení bylo i stanovisko příslušných obvodních báňských úřadů, jejichž pracovníci mají, především z vlastní kontrolní činnosti, nejlepší přehled o tom, jak se zaměstnavatelé zabývají BOZP, a v neposlední řadě stanovisko odborových orgánů a inspektorů bezpečnosti práce.

Komise změnila praxi zavedenou v minulých letech a vybrala z každé kategorie tři společnosti, které postoupily do užšího výběru. Nicméně, jak stanoví Statut, vítěz může být jenom jeden.


Komise se usnesla takto:

 

I. kategorie – subjekt do 50 zaměstnanců  do užšího výběru postoupily organizace:
KERACLAY, a.s., Městské lesy Hradec Králové a.s., a Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., provoz Kamenolom
Cena byla udělena organizaci: KERACLAY, a.s.

 

II. kategorie – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců  do užšího výběru postoupily organizace:
Českomoravský štěrk, a.s., LOMY MOŘINA spol. s r.o., a THK-ČECHPOL s.r.o.
Cena byla udělena organizaci: Českomoravský štěrk, a.s.


III. kategorie – subjekt nad 500 zaměstnanců  do užšího výběru postoupily organizace:
Austin Detonator s.r.o., OKD, a.s., a Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
Cena byla udělena organizaci: OKD, a.s.


Předání cen vítězům proběhne v průběhu července až září 2020 po dohodě s vedením oceněných orgánů.


Předseda a členové Komise vyslovili poděkování všem přihlášeným subjektům za účast v soutěži „Zlatý Permon“ a ocenili, že vytvářejí ve svých organizacích takové podmínky z hlediska BOZP, na základě kterých můžou vykazovat vynikající výsledky v této oblasti, a které jsou nepochybně tím nejlepším oceněním. Všem organizacím, které postoupily 
do užšího výběru, a vítězům v jednotlivých kategoriích blahopřejeme.


Podrobnější informace o soutěži lze nalézt na webových stránkách ČBÚ.

 

Komise pro udílení ceny Zlatý Permon

 

 

sni--mek-obrazovky-2020-05-15-v--5.47.23.png

ZLATÝ PERMON

 

 

 

 

 

 

Zdroj, foto: ČBÚ