Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření politiků k situaci v OKD (2)

10. 3. 2016

 

 

Pavlína Nytrová, ČSSD

 

Lavinu problémů, kterou spustilo utlumování a zavírání dolů OKD, je nutné řešit v několika rovinách a z několika pohledů. V prvé řadě je úkolem státu, aby stanovil konkrétní varianty řešení negativních dopadů situace v OKD. Prioritně se musí přijmout taková opatření, která povedou k důsledné kontrole současné činnosti OKD a zároveň znemožní znehodnocení ložisek uhlí neuváženým a nevratným zavíráním činných dolů. Stát nesmí přihlížet devastaci nerostného bohatství, naopak jej musí zachovat pro budoucí generace. Dále je potřeba zajistit minimalizaci ekologických zátěží způsobených útlumem těžby a v neposlední řadě jasně říci, jak bude technická likvidace zabezpečena finančně.

 

V rámci zklidnění situace v kraji, musí stát zveřejnit plán řešení dopadů na zaměstnance a na navázané firmy a podnikatele. Dále způsob jak bude řešit finanční dopady v případě platební neschopnosti OKD vzhledem k zaměstnancům, vyplácení jejich mezd, odstupného i úhrad za provedenou práci jednotlivým firmám. Musíme si uvědomit, že ukončení činnosti OKD se netýká jen samotných zaměstnanců a jejich rodin, ale také dalších subdodavatelů, podnikatelů, živnostníků zabezpečujících navazující doprovodné činnosti v celém regionu. Tato lavina problémů sebou přinese další negativní dopady. Dojde ke snížení koupěschopnosti ostravských obyvatel, dojde k poklesu zisku podnikatelů, firem působících na daném území. Dojde ke snížení příjmů lidí, z nichž někteří mají uzavřené úvěry a hypotéky a jejich pravidelné nesplácení je může dostat do existenčních problémů.

 

V souběhu těchto činností je nutné prověřit, zda ze strany vlastníka dolů nedošlo k porušení zákonných povinností. Zda při rozdělování a vyvádění majetku z OKD a.s. nedošlo k porušení zákonů, k oklamání akcionářů, k porušování zákonů při pořizování investic NWR. Ti, kteří za dnešní stav OKD mohou, by měli zcela jednoznačně nést důsledky.


Na závěr se nebojím konstatovat, že privatizace OKD byla krok špatným směrem, stejně jako celá řada dalších privatizací a proto stát nemůže strčit hlavu do písku a tvářit se, že se ho to netýká. Nerostné bohatství je bohatstvím národa, ne jedné konkrétní firmy a proto podpořím každý návrh zákona či jiného právního aktu, kterým se doly a byty vrátí bezúplatně zpět do rukou státu. Zároveň v Poslanecké sněmovně podpořím zákon o hornických důchodech pro zaměstnance, kteří nastoupili do dolů po roce 1992.

 

Pavlína Nytrová, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR 

 

 

Miroslav Novák, ČSSD

 

Situace kolem útlumu těžby černého uhlí se i nadále vyostřuje. O práci můžou přijít tisíce horníků a v ohrožení jsou i firmy, jež jsou na OKD navázány. Vyhrocení situace přimělo vedení Moravskoslezského kraje k tomu, aby se obrátilo na vládu s žádostí o urgentní řešení problému, na který kraj už dva roky poukazuje. Vzhledem k tomu, že krajské orgány nedisponují potřebnými pravomocemi a kompetencemi, chceme, aby se intenzita konání vlády výrazně zvýšila v zájmu zachování stability a prosperity Moravskoslezského kraje.

V současné době vedeme intenzivní jednání i v osobní rovině. Jsem přesvědčen, že stát má dostatek nástrojů k tomu, aby byl sociální program ze strany OKD dodržen, a aby na něj nedopláceli zaměstnanci. Stát by za určitých podmínek mohl převzít karvinskou část OKD ať už přímo, nebo prostřednictvím státního podniku Diamo.

Ztráta pracovních míst se může dotknout až třiceti tisíc lidí v našem regionu. Odhaduje se, že stát by přišel zhruba o deset miliard korun, které by začal vyplácet v době razantního nárůstu nezaměstnanosti. Z toho pohledu může být převzetí OKD pro stát levnějším řešením, když by pak v dalších zhruba sedmi letech postupně řešil zavírání zdejších dolů.

Našim cílem je vytěžení uhlí ve stávajících dolech bez sociálních otřesů, což se dá zajistit jedině postupným útlumem těžby. U lidí, kteří končí se svým zaměstnáním, přirozeně počítáme s péčí vlády.

 

Miroslav Novák,  hejtman Moravskoslezského kraje

 

 

 

 

ivz