Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření politiků k situaci v OKD

29. 2. 2016

 

 

 Redakce OS PHGN oslovila několik politiků a požádala je o vyjádření k situaci v OKD. Jejich reakce a komentáře budeme postupně přinášet na našich stránkách.

 

MUDr. Martin Gebauer, hnutí ANO

 

OKD a region

Hlubší úvahy o vzniku krize v OKD ponechme ekonomům, a na úrovni politické již není opakovaně třeba brečet nad rozlitým mlékem, který politik a v jakou dobu jednal z dnešního pohledu možná korupčně. Na tuto otázku zná odpověď snad již každý.

Karvinsko se potýká dlouhodobě s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v ČR, a OKD je velmi významným zaměstnavatelem jak přímým, tak na něj navázaní další lidé, jak dodavatelé, tak služby a obchod.

Společnost je povinna eliminovat možné vzniklé škody. A když říkám společnost, tak v prvé řadě jde o současného zaměstnavatele, a to OKD. Tato MUSÍ vytvořit sociální program, který umožní zaměstnat propuštěné zaměstnance formou aktivního vyjednávání s možnými zaměstnavateli. Propuštěným zabezpečit důstojné „odchodné“ na pokrytí doby hledání zaměstnání. Snad novela zákona o hornických důchodech zmírní dopady na budoucí nezaměstnané nad 50 let.

Společnost OKD by měla bezúplatně převést již nevyužívané pozemky ve svém vlastnictví na stát (kdy by se zčásti narovnala historická křivda), na kterých by se mohly budovat další industriální zóny pro lehký průmysl či jiné podnikatelské aktivity. Ostrava byla vyhlášena jedním z nejlepších měst, vhodných pro podnikání, tak toho využijme.

Není možné, aby oblast Karvinska byla v posledních několika desetiletích vybrakována a nechala na pospas. I zde žijí a budou žít lidé, kteří se zaslouží respekt a slušnou životní úroveň.
A v případě že orgány činné v trestním řízení najdou možnost, jak napadnout špatná rozhodnutí z období privatizace OKD, eventuální vysouzené částky by měly být použity na záchranný program naší oblasti.

MUDr. Martin Gebauer

Zastupitel, místopředseda oblasti Karvinsko, místopředseda klubu zastupitelů ANO Karviná, mluvčí ANO Karviná, předseda kontrolního výboru, člen zdravotní komise

 

 

JUDr. Josef Babka, KSČM

 

Vůbec se nedivím vyhlášení stávkové pohotovosti v celých OKD. Ztráta důvěry zaměstnanců OKD k těm , kteří s nimi prostřednictvím odborů jednají je téměř na bodu nula. Jeden slib či závazek stíhá druhý a jejich realizace či plnění je v nedohlednu. Nedůvěryhodná prohlášení vedení OKD nebo NWR vedou k nepřehledné situaci , kdy jednou hovoří o uzavření dolu Paskov, následně rozšíří své záměry na Darkov a Lazy s dopadem na zaměstnanost ve výši 5-6 tisíc zaměstnanců OKD a agenturních pracovníků. Takhle se s vlastníkem dobývacího prostoru a nerostného bohatství , kterým je stát nemá a nesmí jednat. A na tom nic nemění převzetí akcí skupiny RWE skupinou AHG, tedy zřejmě skupinou věřitelů. Proto jen velmi nelibě vnímám jednání Vlády ČR, která doposud razantně nevstoupila do tohoto procesu. Její povinností je zabezpečit, aby ten komu udělila licenci pro těžbu uhlí plně respektoval jak energetickou koncepci, horní zákon a další normy a musí to být ona, která rozhodne o dalším využití našeho nerostného bohatství. Proto prohlášení, že se bude starat jen o propuštěné zaměstnance se mi jeví jako nedostatečné. Tuto starost považuji v kontextu s řadou sociálních zákonů za samozřejmost a povinnost.


Vedení Moravskoslezského kraje si však uvědomuje , že nekontrolovatelným, živelným zastavením těžby jsou ohrožena další pracovní místa u těch zaměstnavatelů, kteří jsou pupeční šňůrou provázáni s OKD a na ně se sociální program OKD nevztahuje. A tady hovoříme o dalších tisících místech. Proto po Vládě České republiky požadujeme nalezení urychleného , efektivního a proveditelného řešení situace ve společnosti OKD v zájmu zachování co nejdelšího zachování těžby a vytěžení dostupných zásob uhlí. Jde tedy o časově rozložený a systémový přístup k řešení útlumu těžby černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru. Jen tak se nám společně se státními orgány může podařit zajistit náhradní programy, vytvoření nových pracovních míst, kde alespoň částečně se mohou uplatnit propuštění zaměstnanci a firmy navázané na OKD si najdou jiné programy či odbytiště. V tomto směru MSK vyvíjí maximální kroky pro vytvoření nových průmyslových zón na území zejména v postižených regiónech a územích. Jedná s domácími i zahraničními investory , kteří mají zájem investovat v našem kraji a snaží se jim vytvořit maximální podmínky , podporuje systém investičních podmínek , který však má hlavně v rukou opět Vláda ČR . Při řešení přípravy území využívá i krajského rozpočtu. S plnou naší podporou můžou horníci počítat při prosazování ještě příznivějšího řešení jejich předčasných odchodů do důchodu i nad rámec současně projednávané zákonné úpravy.


Nejsem nostalgik , ale Ostravsko historicky vzniklo na bázi uhlí-koks-železo-ocel. Neuvážená a zpackaná privatizace těchto historicky v kraji rozvinutých oborů nese své hořké ovoce. Hrozba útlumu dalšího segmentu jako je hutnictví a ocelářství by přineslo kraji neřešitelné problémy v zaměstnanosti, ještě většímu odlivu zejména mladé generace z našeho regiónů a celkovému zhoršení životních podmínek v našem kraji. Je pozitivní , že Rada MSK spolu s krajskou tripartitou i Paktem zaměstnanosti vyvíjejí jednotný tlak na Vládu ČR k odvážnému a razantnímu řešení stávající situace v OKD a celém MSK. Věřím, že hornické odbory rovněž najdou podporu i u ostatních profesních svazů. Nyní jde nejen o horníky , ale i o další desetitisíce dalších zaměstnanců a jejich budoucnost.

 

JUDr. Josef Babka
1.náměstek hejtmana MSK

 

 

Ing Jiří Carbol, KDU-ČSL

 

Stanovisko k situaci v OKD k 21. 2. 2016

 

Už před dvěma lety uvedlo ministerstvo financí o případu OKD jasné informace. V roce 2004 odprodal stát 46 procent akcií soukromé firmě za 4,1 miliardy korun. Ovšem podle závěrů auditorů mohla tehdejší vláda dostat od soukromé firmy Karbon Invest šestkrát víc. A posudek, na jehož základě stát prodej uskutečnil, byl natolik vadný, že s jeho autory je dnes vedeno trestní stíhání. Současný majitel OKD, firma NWR, v tučných letech vybrala z OKD přes 100 miliard korun zisku. Analytici odhadují, že jen Zdeněk Bakala vydělal na koupi OKD více než 38 miliard – přičemž je jisté, že stát na prodeji OKD desítky miliard korun prodělal.

Samostatnou kapitolu pak ještě tvoří byty OKD, v jejichž souvislosti Bohuslav Sobotka uvedl, že jde o „velké morální i podnikatelské selhání Zdeňka Bakaly“ – což ovšem nájemníkům nijak nepomůže.

Podívejme se však na možnosti, jakými lze řešit problémy samotných horníků. Ředitel OKD Dale Ekmark nedávno oznámil, že společnost v rámci restrukturalizace do dvou let propustí polovinu zaměstnanců, tedy asi 5000 lidí (a k tomu připočítejme tisíce návazných pracovních míst). Je otázkou, zda toto načasování nemá být nátlakem na vládu, zvláště před krajskými volbami. Ale v případě, že by vedení Bakalova NWR zaměstnání horníků, jakož i jejich odškodnění, řešit nechtělo, je vláda povinna postupovat nebojácně. Spolu s odbory musí použít veškeré možné legislativní páky k tomu, aby to NWR jen tak neprošlo. Navíc jsem přesvědčen, že je zde prostor i pro jednání Bezpečnostní rady státu, v souvislosti s důlní vodou, výstupem metanu a jinými nebezpečími.

Dalším vládním krokem musí být spolupráce v rámci Evropské unie. Když Číma a Rusko začalo dodávat na trh ocel za dumpingové ceny, EU reaguje a zavádí dočasná cla. Stejný postup je na místě i v případě černého uhlí, kdy nám trh ničí dumpingové ceny z USA, Ruska a Austrálie. Unie je zde přece proto, aby svým členům pomáhala. A vedle toho je zapotřebí účinně využít také Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF), jenž se v podobných situacích čerpá například pro rekvalifikace.

V neposlední řadě pak musí své říci i Moravskoslezský kraj. Musí být prostředníkem mezi horníky a vládou a jeho úkolem je předkládat návrhy na řešení jak aktuálních situací, tak i dlouhodobých koncepcí. Jde také o rozšíření průmyslových zón, nová pracovní místa při odstraňování ekologických zátěží, jednání s novými investory, rozvoj turistického ruchu a další projekty.

Jiří Carbol, senátor v obvodu č. 69

 

 

Petr Gazdík, TOP09

 

OKD byly časovanou bombou léta

OKD má problémy a my se divíme. Opravdu máme čemu se divit?
Ekonomická realita je neúprosná. Cena uhlí klesá od roku 2011. Velkou ztrátu ohlásilo OKD už v roce 2013. Čím víc firma těží, tím víc prodělává, snížením těžby by se ale i jí tenčily i tyto tenké příjmy. Klasický začarovaný kruh.

Léta upozorňovali analytici, že nelze čekat růst cen uhlí. Přesto jsme čekali a doufali, že to "nějak dopadne", že tato časovaná bomba nakonec neexploduje.

Co v těch letech udělal kraj, ministerstvo práce? Nebo vláda jako celek? Zřídila vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj a s NWR vyjednala udržování ztrátového Dolu Paskov. Nějaké blahodárné působení vládního zmocněnce nevidím a dohoda o udržení těžby padla vloni kvůli nízkým cenám uhlí.

Nejsem pro to, aby se soukromé firmě nasypaly miliardy z peněz všech daňových poplatníků, jak to chtěl management NWR ještě před změnou vlastníka a vítám, že to vláda odmítla.
Nemá ale smysl dělat chytrou horákyni, otázka zní, co dělat teď.

Z mého pohledu politika, který není přímo expert na důlní těžbu a trh s uhlím, předně souhlasím s odbory OKD, že je třeba zavřít Důl Paskov, aby nepotopil zbytek firmy..
A dále je třeba připravit se na případný další útlum - k omezení těžby prostě dojde a chápou to i odbory.

Jako rozumný se mi jeví plán prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka: pokusit se získat peníze z evropského globalizačního fondu (určeného právě pro případy hromadných propouštění), podpořit vnik nových pracovních míst a uvažovat o předčasných důchodech pro horníky nad určitý věk (zvlášť, když průměrný věk horníka OKD překračuje 46 let).
Já ale tady - kromě údivu, co že se to kolem děje - nevidím nějakou větší snahu vedení Moravskoslezského kraje. Není to zkrátka jen věc soukromého vlastníka na jedné straně a vlády na straně druhé. Kraj musí zvážit, kde investovat a jak podpořit nová pracovní místa. Teď může osvědčit, zda mají kraje a krajské samosprávy praktický smysl, či ne. Jestli ovšem v případě OKD není trochu pozdě.

NWR, vlastník OKD, teď změnil vlastníka. Odbory OKD si od toho slibují nový impuls pro jednání. Uvidíme, s jakým řešením britské investiční fondy přijdou. Ať už ale přijdou s čímkoliv, je třeba se připravit, že v příštích letech útlum těžby nutně nastane.Petr Gazdík
poslanec a místopředseda Poslanecké sněmovny PČR

 

 

 

 

ivz