Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výjezdní školení ÚIBP Dolu Darkov (OKD)

25. 10. 2019

 

Dne 21.10.2019 proběhlo v sále Dělnického domu v Horní Suché školení  ÚIBP. Školení se zúčastnilo 25 ÚIBP a 5 hostů včetně předsedy ZV OS Darkov p. Sznapky. Školení proběhlo podle předem stanoveného programu.


Prvním vystupujícím hostem byl předseda SHO p. Rostislav Palička, který promluvil o uhelné platformě, finanční situaci společnosti, výsledcích náborové akce, o předložených změnách v dodatcích kolektivní smlouvy a neposlední řadě o možné budoucnosti OKD, a.s. V této souvislosti zmínil závislost okolních průmyslových podniků na naší společnosti resp.  na našem uhlí. Na závěr svého vystoupení odpověděl na dotazy z řad ÚIBP.


Následujícím hostem byl BT p. Vladislav Orszulik, který seznámil přítomné ÚIBP se stavem úrazovosti na Darkově. Upozornil na nárůst  úrazů při chůzi. Sdělil své zkušenosti a poznatky z vyšetřování několika  pracovních úrazů, zejména těch registrovaných. Na projektoru prezentoval některé negativní příklady cest pro chůzi v dole (nerovnosti, nepořádek, neodpovídající přechodové můstky apod.). Rovněž pan Orszulik odpovídal na dotazy přítomných a vyslechl také některé jejich poznatky v rámci BOZP.


Po krátké přestávce se ujal slova SIBP Ing. Ivo Kavka. Ve své řeči se mj. zmínil o kategorizacích prací a rizicích. Seznámil ÚIBP s počty chorob z povolání a nepoměrném počtu obecných onemocnění důlních zaměstnanců od začátku roku. Tato čísla porovnal  se stejným obdobím v r.2018. Ve spojitosti s kategorizací a riziky vyjmenoval podmínky, za kterých lze chorobu z povolání přiznat. Zmínil rovněž význam hygienických šetření na základě požadavků KHN. Také na Ing. Kavku směřovalo několik dotazů, na které ochotně odpověděl.


Po Ing. Kavkovi přednesla své zkušenosti ze soudní praxe JUDr. Marie Piekarzová. Hovořila v  obecné rovině o kauzách týkajících se  odškodňování pracovních úrazů, ale zejména o sporných případech obecného onemocnění resp. chorob z povolání. V krátkosti zmínila i „důchodovou“ problematiku. Požádala přítomné ÚIBP, aby upozornili své kolegy, aby neponechávali řešení výše uvedených situací, pokud se dostanou do problémů, na poslední chvíli, ale aby se o případnou právní radu či pomoc obrátili na její kancelář co nejdříve. Následovala série dotazů, na které paní doktorka v rámci možností odpovídala.

 

img_20191021_081028.jpg

 

img_20191021_085724.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Břetislav Javín
Foto: V.S.