Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva Rady OS PHGN

27. 11. 2013

 

 

Rada Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu se seznámila s aktuální situací v těžebním průmyslu na Mostecku. Konstatovala, že dosud platné usnesení vlády č. 444 z roku 1991 je s ohledem na stav české energetiky i přístup Evropské unie k přednostnímu využití domácích nerostných surovin zcela nevyhovující a přežité.
Důrazně poukazuje na skutečnost, že v důsledku tohoto usnesení dochází k útlumu těžby hnědého uhlí v lokalitě ČSA (Severní energetická a.s.) a k propouštění zaměstnanců těžební společnosti, servisních společností i zaměstnanců dalších firem navázaných na těžbu uhlí.
V mosteckém, respektive ústeckém regionu je za současného stavu ohroženo více jak 8 tisíc pracovních míst. To bude mít za následek další zvýšení počtu nezaměstnaných. V září dosáhla míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji 11 procent, na Mostecku dokonce bezmála 14 procent, přičemž průměrná míra nezaměstnanosti v ČR je 7,5 procenta. S touto skutečností souvisí i řada negativních jevů, jako je nárůst trestné činnosti, riziko sociálních nepokojů a růstu extrémistických nálad. Bez zajímavosti není, že podle nejnovějších údajů Policie ČR se kriminalita v okrese Most meziročně zvýšila o 27 %, což je bezkonkurenčně nejvíce v rámci České republiky.
V podobné situaci se nachází i ostravský region. Situace kolem Dolu Paskov pak smutný obrázek českého hornictví dokresluje.
Již delegáti VII. sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu konaného dne 16. března 2012 v Praze vyzvali Vládu České republiky „aby zaujala jednoznačné a konečné stanovisko k surovinové politice a energetické koncepci České republiky přijetím odpovědnosti za energetickou soběstačnost a zrušila územní ekologické limity stanovené usnesením vlády č. 444/1991 Sb.“. Nečasova vláda nejen, že požadavku nevyhověla, ale svým aktivním politikařením přivedla hornictví v tomto regionu do kritické situace.

S ohledem na uvedené vyzýváme Vládu České republiky a Parlament České republiky, k:
 zrušení již překonaného usnesení vlády č. 444/1991 o územních ekologických limitech těžby,
 schválení surovinové politiky státu,
 schválení reálné státní energetické koncepce,
 schválení velké novely horního zákona, s institutem vyvlastnění,
 trvalé a účinné ochraně nerostného bohatství našeho státu a zabránění znehodnocení vydobytelných zásob strategických surovin, aktuálně kvalitního koksovatelného uhlí Dolu Paskov, jejich odpisem z bilančních zásob.
Vyzýváme obě komory Parlamentu ČR i Vládu České republiky, zejména budoucí, aby přistoupily k řešení problémů hornických regionů se vší vážností, racionálně a bez politikaření a podpořily hornictví v České republice. Jinak nebude tento sektor národního hospodářství ani postižené regiony schopny kritickou situaci překonat.


Za Radu OS PHGN                                                    Most dne 27. listopadu 2013
Bc. Jan Sábel
Předseda svazu