Jdi na obsah Jdi na menu
 


Začal zásyp Dolu Frenštát

13. 9. 2023

 

Čtyři týdny poté, co státní podnik DIAMO ukončil činnost na Dole Frenštát symbolickým vytěžením posledního okovu za účasti ministrů financí a životního prostředí, zahájil plánovaný zásyp jam tohoto dolu. Ten má trvat zhruba měsíc a odštěpný závod DARKOV, který zásyp provádí, k němu využije připravených 214 tisíc tun nezpevněného zásypového materiálu.

 

Zásypový materiál (netříděné kamenivo frakce 0–180 mm), který tvoří největší část zásypových hmot, navážel DARKOV do areálu od loňského července do letošního února a oproti plánovanému harmonogramu to zvládl s tříměsíčním předstihem. Zásyp jam hlubokých 903, resp. 1 088 m, je hlavní fází likvidačních prací v areálu. Technickou stránku prací přiblížil ředitel odštěpného závodu DARKOV Ing. Josef Lazárek: „Ke každé ze šachetních budov jsme přivedli dopravníkové pásy, na které nakládáme připravený materiál z úložné plochy zde v areálu. Pásy mají délku 70 m a ústí přímo do jednotlivých jam. Provoz probíhá na tři směny a je nepřetržitý.“

 

Pro zásyp zvolil státní podnik DIAMO nezpevněný materiál, vzhledem ke snadnější manipulaci s ním a zajištění rychlejšího dokončení zásypových prací. Použitý materiál je nehořlavý, nerozpustný a je certifikovaný pro zásyp dle vyhlášky ČBÚ, čímž jsou naplněny požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na bezpečnost provozu při likvidaci hlavních důlních děl.

 

Během zásypu bude závod DARKOV provádět monitoring výšky zásypu jam, a to pomocí speciálního signalizačního a komunikačního zařízení minimálně jednou za den. V následujících měsících a letech pak budou prováděny kontroly výšky zásypu v souladu s požadavky báňské legislativy a v případě zjištění poklesu bude zásyp doplněn pomocí dosypových potrubí.

 

Co bude s Dolem Frenštát dál, přiblížil Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku: „Po dokončení zásypu budou v areálu následovat demolice nevyužitelných povrchových objektů dolu a následně rekultivační práce. Připravíme celý areál na další rozvoj, který zde plánuje obec Trojanovice v rámci projektu Smart Village CÉRKA.“

 

Dle harmonogramu je dokončení zásypu plánováno do konce října, následné demolice a celková likvidace dolu by se měly dokončit do roku 2027.

 

 

frens--ta--t-za--syp-celek.jpg

 

 

 

 

 

 

Zdroj, foto: DIAMO s.p.