Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z hodnocení plnění Kolektivní smlouvy vyššího stupně

23. 4. 2018

 

 

Předmětem jednání je vyhodnocení plnění Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017 (dále jen „kolektivní smlouva“).


Kolektivní smlouva byla uzavřena dne 6. prosince 2012, dne 25. února 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1 a dne 1. ledna 2016 byl uzavřen Dodatek č. 2.


Plnění kolektivní smlouvy bylo účastníky průběžně kontrolováno v celém období její účinnosti.
V souladu s článkem 49 kolektivní smlouvy probíhalo vyhodnocení plnění pololetně na společných zasedáních účastníků, o jednáních byly pořizovány písemné protokoly. O výsledku hodnocení byly jejich prostřednictvím, za využití zaměstnavatelského i odborového tisku, seznamováni všichni dotčení zaměstnanci.


Obě smluvní strany konstatují, že k plnění kolektivní smlouvy za rok 2017 nebyly uplatněny žádné negativní připomínky.


Při vyhodnocení plnění kolektivní smlouvy za celé období její účinnosti lze uzavřít, že pouze při hodnocení za rok 2016 bylo konstatováno, že ve společnosti OKD, a.s., nebyl naplněn čl. 31 odst. 1, přičemž v souladu s tímto ustanovením byla záležitost vyřízena v rámci tohoto podniku. Zároveň bylo projednáno porušení čl. 30 ze strany AWT Rekultivace a.s. se závěrem, že skutečně došlo k formálnímu porušení kolektivní smlouvy. Účastníci se shodli na preventivních postupech vedoucích k předcházení podobným situacím vyplývajícím částečně i z nedokonalé úpravy „plurality odborů“ v rámci jednoho zaměstnavatele.


Závěrem účastníci shodně prohlašují, že v letech 2013, 2014, 2015 a 2017 byla kolektivní smlouva plněna beze zbytku.

 

 


Zapsal: JUDr. Antonín Těšík