Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedal poradní sbor GŘ ÚP ČR

23. 5. 2018

 

 

Ještě užší spolupráce v oblasti podpory zaměstnanosti, přesnější definice struktury uchazečů o zaměstnání podle jednotlivých regionů, zaměstnávání cizinců, snaha o minimalizaci závislosti především dlouhodobě evidovaných klientů na nepojistných sociálních dávkách, problematika exekucí či možnost využití kapacity pracovní síly v případě lidí ve výkonu trestu.

To byla hlavní témata III. jednání poradního sboru generální ředitelky Úřadu práce ČR za účasti nejvyššího vedení ČMKOS, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra.

 Komunikace ze strany centrály ÚP ČR, ale i jeho krajských poboček a kontaktních pracovišť směrem k zaměstnavatelům, odborům, samosprávě, Hospodářské komoře ČR, neziskovému sektoru a dalším subjektům probíhá napříč všemi regiony právě formou Poradních sborů ÚP ČR. Zástupci krajských poboček ÚP ČR jsou stálými hosty regionálních tripartit a přímými signatáři sektorových dohod.

„Cílem těchto pravidelných setkání je přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce a obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z evidence,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

"Ukazuje se, že poradní tým, jehož vznik podpořily odbory, je velmi prospěšnou platformou, kde zaznívají důležité podněty, které pomohou řešit problémy na českém trhu práce," uvádí předseda ČMKOS Josef Středula.

K 30. 4. 2018 evidoval Úřad práce ČR nejméně uchazečů o zaměstnání za posledních 21 let – celkem 242 798 osob. Zaměstnavatelé nabízeli jeho prostřednictvím celkem 267 107 volných pracovních míst. Poprvé v historii byl tento počet vyšší než počet evidovaných uchazečů. Úřad práce ČR se proto ještě více zaměřuje na získávání detailnějších informací o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů na lidské zdroje, především v rámci monitoringu trhu práce. Jeho smyslem je získat takové informace o volných pracovních místech a pracovních podmínkách, aby na jejich základě mohl zprostředkovat zaměstnavateli přesně takového zaměstnance, jakého potřebuje.

„Výsledkem této intenzívní činnosti je mimo jiné fakt, že počet lidí, kteří se do evidence Úřadu práce ČR přihlásí, je mnohem nižší než počet těch, kteří z ní odejdou. Konkrétně v dubnu se nově zaevidovalo 35 405 osob. Z evidence naopak odešlo 56 215 lidí, z toho do zaměstnání jich nastoupilo 40 212. Tento pozitivní vývoj by mohla v budoucnu podpořit ještě přesnější specifikace evidovaných uchazečů o zaměstnání směrem k zaměstnavatelům. Obsahem této informace bude nejen podrobné složení evidovaných klientů včetně jejich profesního složení, ale také konkrétní region, a to napříč celou Českou republikou,“ shrnuje Kateřina Sadílková.

„Oceňujeme úsilí Úřadu práce ČR vrátit maximální množství lidí z evidence zpět na trh práce. Zaměstnavatelé preferují české zaměstnance, poptávají ale daleko více lidí, než kolik jich náš trh práce nabízí. Vyčerpali jsme i možnost zaměstnávání odsouzených. Svaz naučil firmy, jak spolupracovat s věznicemi. Firmám nezbývá nic jiného než hledat zaměstnance mimo území ČR. Svaz průmyslu dlouhodobě podporuje zaměstnavatele, kteří se při zaměstnávání cizinců chovají odpovědně,“ dodává 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Jak už vyplývá z výše uvedeného - ideální je, když se podaří tzv. spárovat konkrétní volné pracovní místo, a konkrétního vytipovaného uchazeče z evidence ÚP ČR. A právě o to se ÚP ČR v době, kdy nezaměstnanost dosahuje historického minima a naopak roste zájem zaměstnavatelů o nové zaměstnance, snaží v maximální možné míře. V tomto ohledu se pozitivně projevuje ještě intenzivnější koordinovaná a cíleně zaměřená spolupráce útvarů Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Právě tato úzká provazba, kdy ÚP ČR posuzuje klienty v rámci obou oblastí společně, významně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost na dávkách. 

Jen během loňského roku zrealizovali zaměstnanci Úřadu práce ČR celkem 17 262 osobních monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů. Celkový počet všech kontaktů se zaměstnavateli za toto období činil 37 319. Od ledna do prosince 2017 uspořádal ÚP ČR pro zaměstnavatele v celé republice přes 4 673 předvýběrových řízení, 2 934 výběrových řízení a 91 burz či miniburz práce. V průběhu loňského roku ÚP ČR ukončil evidenci celkem s 600 937 uchazeči o zaměstnání, z toho do zaměstnání jich nastoupilo 387 820. (tj. 64,54 %).

Vedle uvedených aktivit v oblasti Zaměstnanosti ÚP ČR administruje, včetně sociálního šetření, výplatu 16 velmi složitých nepojistných sociálních dávek. V průměru se jedná o 1 454 364 dávek měsíčně v celkovém objemu cca 6 mld. Kč.

„V rámci naší činnosti se snažíme v maximálně možné míře uplatňovat proklientský přístup, avšak je nutné také respektovat nesmírně psychicky náročnou a zodpovědnou práci zaměstnanců Úřadu práce ČR," uzavírá Kateřina Sadílková.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Úřad práce ČR