Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny v nařízení vlády 363/2009 Sb. o stanovení důchodového věku

9. 4. 2015

 

 

Změny v nařízení vlády 363/2009 Sb. o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993.
Vláda na svém zasedání schválila novelu nařízení vlády č. 363/2009 Sb.

 

Kterých horníků se změny budou týkat :

Toto nařízení se vztahuje na osoby, které

a) vykonávaly před 1. lednem 1993 zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech v I.AA ktg. Jedná se o všechny hornické profese a technické profese až po vedoucího úseku (mechaniky, revírníky, zástupce vedoucích úseků a vedoucí úseků)

b) odpracovaly v zaměstnání v hornictví celkem aspoň 3 300 směn, nebo, pokud výkon zaměstnání v hornictví skončily z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, odpracovaly v zaměstnání v hornictví celkem aspoň 3 081 směn. Počet těchto odpracovaných směn za dobu před 1. lednem 1993 se zjistí tak, že počet kalendářních dnů zaměstnání v hornictví se vynásobí koeficientem 0,6 a zaokrouhlí směrem nahoru.

Za dobu po 31. prosinci 1992 se za odpracovanou směnu považuje každá směna, v níž osoba uvedená v písmenu a) po převážnou část vykonávala práci v podzemí podle potvrzení vydaného zaměstnavatelem pro účely přiznání důchodu.

Netýká se to osob, kterým vznikl nárok na hornický důchod v 55 letech.

U osob, které

a) nesplnily podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 174 zákona č. 100/1988 Sb., tj.

před 1. lednem 1993 neodpracovaly nejméně 14 roků, 13, 12, 11 let v I.AA pracovní kategorií avšak před 1.1.1993 začaly v podzemí pracovat a k dnešnímu dni odpracovaly celkem 3300 nebo 3081 směn odečte se 5 let, od data, kdy jim vznikne nárok na důchod . Tyto osoby navíc mohou využít i možnosti odejít do předčasného důchodu ještě o 3 roky dřív .

Příklad : horník, rok narození 1966, odchod do klasického důchodu v 65 letech a dvou měsících, bude mít nárok na důchod, pokud odpracoval i třeba 1 směnu před 1.1.1993 a celkem má odpracováno v podzemí 3.300 směn nebo 3081 a skončil výkon práce v podzemí z důvodu expozice v 60 letech a dvou měsících , při využití možnosti odchodu do předčasného důchodu v 57 letech a dvou měsících

b) splnily podmínky a k 31.12.1992 odpracovaly v I.AA kategorii 14, 13, 12, 11 let a po 31.12.1992 pracovaly v podzemí nadále a dosáhly 3300 nebo 3081 směn vznikne jim nárok na hornický důchod v 55 letech a 6 měsících.

Tyto osoby navíc mohou využít i možnosti odejít do předčasného důchodu ještě o 3 roky , tzn., že může do hornického důchodu odejít v 52 letech a 6 měsících.
Odpadla podmínka, že 3300 nebo 3081 směn při odchodu z důvodu nejvyšší expozice musely dosáhnou do konce roku 2008. Pokud se splní počet odpracovaných směn po 31.12.2008 a budou splněny ostatní podmínky, hornický důchod bude přiznán.

Navíc se již vyřešila nesrovnalost, zda i u tohoto typu důchodu pro tento typ důchodu končí veškeré výhody rokem 2018.

Na hornické důchody podle 363/2009 Sb. se nevztahoval ani nevztahuje rok 2018. V tomto směru byly informovány příslušné OSSZ i Česká správa sociálního zabezpečení Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pokud budou splněny podmínky na hornický důchod podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb. po roce 2018, bude hornický důchod přiznán.
autor: JUDr. Marie Piekarzová
článek vyšel ve Zdař bůh č.7/2015