Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny v soutěži o cenu za bezpečnost „Zlatý Permon“

15. 8. 2018

 

 

Již šestnáct let probíhá soutěž o cenu za bezpečnost v hornictví, Zlatý Permon. Cenu zřídili ČBÚ, OS PHGN a OS Stavba ČR s cílem ocenit kvalitní a bezpečnou práci. Šestnáct let trvání potvrdilo mimořádný motivační význam soutěže pro snižování úrazovosti v hornictví.

 

V posledních letech dochází ke snižování podílu hlubinného dobývání a ke zvyšování podílu dalších činností podrobených dozoru státní báňské správy. Stávajících pět soutěžních kategorií Zlatého Permona, zohledňujících jednotlivé typy hornické činnosti, tak působí nevyváženě.

 

Aby zachovali úroveň soutěže, která si za svého trvání vydobyla uznání a respekt, rozhodli se zřizovatelé ceny Zlatý Permon ke změně soutěžních podmínek:

 

a)počet soutěžních kategorií je zúžen na tři, kritériem není druh prováděné činnosti, ale počet zaměstnanců (méně než 50 zaměstnanců, 50 - 500 zaměstnanců, více než 500 zaměstnanců),
b)výčet hodnotících kritérií zahrnuje výlučně problematiku BOZP a BP (mimořádné události, úrazová četnost, úrazová závažnost, odlišné pracovní podmínky v podzemí, reference OBÚ a SI),
c)přihlašování soutěžících odpadá – soutěže je účasten každý subjekt, který v celém průběhu hodnoceného období podléhal dozoru státní báňské správy ČR a souhlasí se zveřejněním svých údajů v Hornické ročence.


Statut soutěže nabyl účinnosti dne 1. srpna 2018. Výsledky za r. 2018 budou hodnoceny již podle nových pravidel. Statut je uveřejněn na webových stránkách ČBÚ a zde: Statut - Zlatý Permon.doc.

 

20180801_113716.jpg

Představitelé zřizovatelů Ceny Zlatý Permon při podpisu Statutu soutěže. Zleva Ing. Milan Vomela, předseda OS Stavba ČR, Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda ČBÚ a Bc. Jan Sábel, předseda OS PHGN.

 

 

 

 

 

 

 

 

autor, foto, zdroj: ČBS ČR