Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nemoci z povolání hlášené v ČR v roce 2013

5. 8. 2014

Nemoci z povolání hlášené v ČR v roce 2013

 

V roce 2013 bylo u 876 pracovníků hlášeno celkem 1042 profesionálních onemocnění, z toho 983 nemocí z povolání a 59 ohrožení nemocí z povolání.

 

roky

2013

2012

počet pacientů

876

911

nemoci z povolání

983

1042

ohrožení nemocí z povolání

59

57

nemoci z povolání celkem

1042

1099

muži

545

559

ženy

331

352

 

U 139 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních nemocí. Nejčastěji hlášenou kombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklý při práci s vibrujícími nástroji /71 případů/.
Nejvíce profesionálních nemocí bylo v roce 2013 vyvoláno působením fyzikálních faktorů – celkem 517. Nárůst /o 32 případů/ proti roku 2012 byl zaznamenán pouze u kožních nemocí z povolání. Nejčastěji byla hlášena profesionální onemocnění z Moravskoslezského kraje – celkem 299, tj. 28,7%. Nejčastěji vznikala profesionální onemocnění u osob pracujících v odvětví „těžba a dobývání“ – celkem 172 případů, tj.16,5%. Zde se jednalo především o pneumokoniózu způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého – celkem 104 případů.
 

 

Kraj

I

II

III

IV

V

VI

celkem

Moravskoslezský

 

196

79

11

13

0

299

Středočeský

2

60

57

6

2

0

127

Jihočeský

1

58

7

23

14

0

103

Plzeňský

1

50

27

15

9

0

102

Olomoucký

1

44

8

13

11

0

77

Ústecký

0

25

2

10

27

0

64

Pardubický

1

20

6

14

17

0

58

Jihomoravský

0

11

11

17

14

0

53

Královéhradecký

4

13

7

22

2

0

48

Vysočina

1

11

5

11

6

0

34

Zlínský

0

10

0

6

1

0

17

Liberecký

0

10

1

4

1

0

16

Karlovarský

0

6

3

6

1

0

16

Praha

0

2

3

2

6

0

13

Mimo území ČR

0

0

0

0

14

0

14

Nerozlišené ČR

0

1

0

0

0

0

1

Celkem

11

517

216

160

138

0

1042

I – nemoci způsobené chemickými látkami
II - nemoci způsobené fyzikálními faktory
III - nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice
IV - nemoci kožní
V - nemoci přenosné a parazitární
VI - nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli pracovníků

 

• Z jednotlivých diagnóz byl u nemocí z povolání v roce 2013 hlášen nejčastěji syndrom karpálního tunelu – celkem 278 případů, z toho 176 případů z přetěžování končetin a 102 případů z práce s vibrujícími nástroji. Dále následovaly kontaktní alergická dermatitida /127 případů/, pneumokonióza uhlokopů /95 případů/ a další
• Azbest se jako vyvolavatel profesionálního onemocnění uplatnil v roce 2013 celkem 16 x
• Rakovina plic z radioaktivních látek /8 případů/ a bazaliom kůže /7 případů/ byly v roce 2013 hlášeny u bývalých pracovníků uranových dolů, kteří byli exponováni ionizujícímu záření v letech 1951 – 1998
• Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého byla v roce 2013 diagnostikována u 9 pracovníků, kteří byli exponováni křemičitému prachu v letech 1955 – 1997
• Rakovina plic z koksárenských plynů byla hlášena u 2 pracovníků, kteří byli exponováni v letech 1963 – 2012
• Chemické látky vyvolaly v roce 2013 8 intoxikací
• Nejčastějším vyvolavatelem profesionálního astmatu byly v roce 2013 izokynáty a mouka /celkem 17 + 10 případů/
• U profesionálních kožních dermatóz byly vyvolavatelem nejčastěji ropné výrobky /44 případů/, plastické hmoty /36 případů/ a další.
• Na prvním místě v pořadí četností dominoval svrab – nejčastěji byli postiženi pracovníci z Integrovaného centra pro osoby se zdravotním postižením
• V zahraničí vzniklo infekční onemocnění celkem 14 x – nečastěji se nakazili malárií pracovníci v Afghánistánu, Kongu a Nigérii – 10 případů

U ohrožení nemocí z povolání v roce 2013 byl nejčastěji zastoupen lehký syndrom karpálního tunelu – celkem 42 případů, z toho 22 případů z přetěžování končetin a 20 případů z práce s vibrujícími nástroji.

V roce 2013 byl v ČR zaznamenán nejnižší počet hlášených nemocí z povolání od roku 1973, kdy začala být tato data publikována. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu o 5,2%.


Dle článku z časopisu BHP upravil Ing.Potomák,SIBP